Co z długiem Perinatologii? c.d.

Kategorie: Aktualności   | 30 lipca, 2019

Epopeja związana z katastrofalną sytuacją finansową naszego szpitala miejskiego, czyli ZCOSS im. S. Starkiewicza składa się z wielu ksiąg i wątków. Przecież nie tylko inwestycja w oddział ZCO, nieprzygotowana finansowo przez kierownictwo i nadzór (od Prezydenta Z. Podrazy (SLD) po Radę Miejską, poprzez Radę Społeczną) nad szpitalem, do tego doprowadziła. Chociaż odpowiedzialny za decyzję jest wg mnie p.o. Dyrektor, czyli kierownik jednostki. Zobacz choćby ostatnią sesję R.M.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49649#more-49649 i sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

Ciągnie się także już kilka lat (jak kiedyś C.A., Nemo-Wodny Świat i Mitex), obecnie sprawa „Perinatologii”, czyli dzierżawy Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Interweniowałem w sprawie nieściągniętego długu wobec ZCOSS tego konsorcjum w interpelacjach do Panów Prezydentów z lewicy. Przykładowo w tym roku w marcu (06.03.2019 r.). Zobacz dokładnie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=48868#more-48868.

I coś wydaje mi się, że całe szczęście dla Mieszkańców Dąbrowy Górniczej, że interweniowałem. Bo zadziwiające wg mnie – jako przedsiębiorcy, postępowanie poprzednich dyrektorów szpitala (p.o. Dyrektora Z. Grzywnowicza i Dyrektora Z. Podrazy) o mały włos doprowadziłoby do sytuacji, że po nie ściągnięciu należności od Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o., pominięci zostaliby pozostali uczestnicy konsorcjum, tj. Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski i Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa.

Złożyłem zatem kolejną interpelację w dniu 21.06.2019 r. Chodziło mi głównie o to:

„[…] proszę o udzielenie odpowiedzi czy zostało złożone do sądu zawiadomienie o egzekucję należności od pozostałych uczestników konsorcjum, które niestety kiedyś wydzierżawiło pomieszczenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego naszego szpitala? Akurat stało się to wtedy (tzn. wspomniana dzierżawa oddziału), wbrew moim ówczesnym sugestiom jako radnego Rady Miejskiej.

Przypominam, że w skład konsorcjum wchodziły:

– Perinatologia Śląska Sp. z o.o.

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa.

Jak wynikało z odpowiedzi Pana Prezydenta na moją wspomnianą wyżej interpelację, termin wystąpienia o nieściągnięty dług od Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. wobec ZCOSS im. S. Starkiewicza

(w wysokości już obecnie 2.256.394,32 zł,

na co nota bene składają się:

– należność główna: 1.910.756,10 zł

– odsetki: 345.078,11 zł

– koszty sądowe pozostałe do spłaty: 560,11 zł),

wobec pozostałych uczestników konsorcjum mijał w 05.2019 r., czyli przecież aż 3 lata od zawarcia odpowiedniej umowy ugody!

Jak wynika z odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację: „w toku postępowania egzekucyjnego Szpital wyegzekwował kwotę 13 873,89 zł”, co stanowi 0,6% długu i przypomina mi słynne spłacanie długu przez Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. Gminie Dąbrowa Górnicza, także wskutek zawartej ugody na okres od X.2008 r. do IX.2011 r. – jak to się skończyło to mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy! 

Podkreślam, że umowa ugody Szpitala, miała zabezpieczyć nasz majątek majątkiem (kapitałem) wszystkich podmiotów wchodzących w skład konsorcjum!

Grzegorz Jaszczura”

I otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta M. Bazylaka sygnowaną przez II Zastępcę Prezydenta Panią B. Borowiec, w postaci pisma Dyrektor ZCOSS im. S. Starkiewicza Pani Iwony Łobejko.

W odpowiedzi, pominę kwestię nomenklatury prawniczej, czytamy:

„[…] w dniu 7 maja 2019 r. do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Szpital (ZCOSS im. S. Starkiewicza – przyp. mój) złożył pismo zawierające wniosek o zawezwanie do próby ugodowej dłużników: Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski oraz Centrum Medyczne Patrycja Sodowska – Sp. k. (poprzednia nazwa jak rozumiem Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski Sp. k. – przyp. mój) (skan zawezwania w załączeniu).

Przedmiotowym zawezwaniem Szpital dochodzi kwoty w wys. 1.986.242,92 zł, na którą składają się: kwota należności głównej w wys. 1.664.756,10 zł, kwota skapitalizowanych na dzień 26 kwietnia br. odsetek ustawowych za opóźnienie w wys. 321.486,82 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie. Powyższe kwoty dotyczą należności objętych ugodą pozasądową wymienioną przez Pana w treści interpelacji oraz należności wynikające z umowy dzierżawy zawartej między ww. dłużnikami Szpitalem.

W chwili obecnej Szpital oczekuje na dalsze czynności Sądu w sprawie.

mgr Iwona Łobejko

Mam nadzieję, że ugoda (zawezwanie do próby ugodowej) złożona do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach w dniu 07.05.2019 r. zapewni nam-Mieszkańcom płacącym podatki, a też naszemu szpitalowi całkowitą zapłatę (oczywiście z odsetkami!!!) za podpisane umowy przez ww. konsorcjum i korzystanie z prawie 700 m2 powierzchni szpitala i media, a także za inne umowy, ułatwiające świadczenie usług przez konsorcjum bez zbędnych inwestycji dodatkowych, np. dostawy gazów medycznych łącznie z odpłatnością za współużytkowanie rozprężalni tlenu. W szczegółach były także umowy wspomagające, takie jak: usługi sterylizacji, wykonywanie badań histopatologicznych, dzierżawa bloku i Sali cięć cesarskich, świadczenie usług rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, badań RTG, cytologicznych i endoskopowych, udostępnienia miejsca na odpady medyczne, szatni czy windy.

Tu warto Mieszkańcom przekazać info, że wydaliśmy jako Gmina ok. 500.000,00 zł na remont pomieszczeń, po tym tak promowanym kiedyś przez p.o. Dyrektora Z. Grzywnowicza i Prezydenta Miasta Z. Podrazę (obaj Lewica SLD) outsourcingu usług naszego szpitala do tegoż konsorcjum, zawezwanego dopiero po trzech latach do płatności we wszystkich jego „składnikach”!!! i to po mojej interpelacji!

A także przypomnieć, że w tzw. międzyczasie odbyła się licytacja komornicza sprzętu i wyposażenia oddziału położniczego, który odkupywał p.o. Dyrektor Z. Grzywnowicz – który „doprowadził” do tejże licytacji ryzykując, iż w przypadku „przebicia” jego oferty, np. przy stole położniczym, oddział zostanie zamknięty z powodu braku tegoż sprzętu! Nie wspominając faktu, iż płacił gotówką w sytuacji, kiedy ponoć jej w szpitalu nie było…?!

Trzeba jeszcze dodać, że egzekucja długu od podmiotu wiodącego konsorcjum, czyli Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. (obecnie PPHU Wędlinka Spółka z o.o.), mimo prawomocnych wyroków sądowych była nieudana!!!

Wracając do mojego nazewnictwa, czyli wspomnianej epopei, trzeba podkreślić, że inwokacja była, księgi jak widać z powyższego się piszą, czekam na epilog!!!

Komentarze

2 komentarze do “Co z długiem Perinatologii? c.d.”

  1. Dąbrowiak, 30 lip 2019 o 10:21

    Po kontroli NFZ szpital dostał karę w wysokości 188 tyś zł za brak lekarzy na SOR takie zarządzanie placówką.

  2. Okiem Jaszczura - Przerost ambicji, czyli ćwierć miliarda złotych na ZCO - Rolowana Dąbrowa, 26 sie 2019 o 16:49

    […] Tylko jeszcze wspomnę o długu Perinatologii, bo właściwie w stosunku do kwot związanych z oddziałem ZCO to „drobiazg”. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49902#more-49902. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie