lądowisko – w urzędzie widmo

Kategorie: Aktualności   | 12 października, 2023

Lądowisko w Małych Strzemieszycach opisywałem już na blogu. Skierowałem także kilka interpelacji do Pana Prezydenta M. Bazylaka związanych z ochroną środowiska w tym aspekcie na tym obszarze, tak bardzo negatywnie dotkniętym istnieniem tu Huty Katowice (ArcelorMittal) czy Koksowni Przyjaźń! Niestety Pan Prezydent znowu mnie zwodzi i nie chce poinformować mieszkańców dlaczego część działki gminnej jest użytkowana prawdopodobnie w sposób bezumowny (kiedyś tak samo było z hałdą odpadów hutniczych na Lipówce). Interpelację w tej sprawie z dnia 21.07.2023 r. przedstawiłem we wpisie: lądowisko w Dąbrowie G.?.

Odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (sygnowana znowu przez jego III Z-cę Pana W. Kędzię) informowała jedynie, że „[…] poza wstępnym zapytaniem skierowanym ze strony potencjalnego inwestora o możliwość realizacji wspomnianej inwestycji oraz udzieloną informacją na zapytanie, nie zostały podjęte żadne wiążące ustalenia, a co za tym idzie nie zostały zaplanowane w WPF ani tym bardziej wydatkowane żadne środki gminy na ten cel. […]”. Odpowiedź obok na foto.

W tej sytuacji tym bardziej mnie zdziwiło, że część działki jest zagospodarowana. Złożyłem następną interpelację. Ale kolejna interpelacja i odpowiedź na nią niewiele wniosła do rozwiązania sprawy. Zobacz ich foto obok. Zresztą odpowiedź napiszę, bo to „kilka” uderzeń w klawiaturę: Informuję, że III Zastępca Prezydenta Miasta w odpowiedzi na interpelację BRM.000.1503.2023 udzielił Panu pełnych informacji w tej sprawie.„. Tym razem odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka (bezpartyjna lewica, który przed wyborami ewidentnie stał się partyjną skrajną NL) sygnował jego I Z-ca Pan D. Rutkowski (też lewica, żeby ktoś nie pomyślał inaczej).

Ponieważ nie lubię się lewicy poddawać (jako prawak, antykomunista, antysocjalista, antytrockista, antyfaszysta, etc.), nie zgadzając się z tezą zawartą w odpowiedzi złożyłem kolejną interpelację w dniu 08.09.2023 r. treści następującej:

Dąbrowa Górnicza, dn. 08.09.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot. ochrony środowiska w Strzemieszycach Małych, w tym lądowiska – ponownie

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku CZĘŚCIOWĄ odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 21.07.2023 r. (BRM.0003.1503.2023), a także brakiem odpowiedzi na moją interpelację z dnia 18.08.2023 r. (BRM.0003.1525.2023), interpelacji dotyczących ochrony środowiska w Strzemieszycach Małych, w tym lądowiska na działce 2335 (obręb Strzemieszyce Małe), proszę Pana Prezydenta o wskazanie, w którym miejscu Pana odpowiedzi na moje interpelacje jest odpowiedź na pytanie:

Czy lądowisko użytkowane jest w takim razie w sposób bezumowny?

W odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację BRM.0003.1525.2023, Pan Prezydent sugeruje, że ta odpowiedź jest ujęta w Pana wcześniejszej odpowiedzi, a ja niestety nie mogę jej tam zlokalizować.

Załączniki:

1. Foto wzmiankowanej części działki w roku ubiegłym i obecnym.

Grzegorz Jaszczura

Niestety, Pan Prezydent nie potrafił wskazać miejsca w poprzednich odpowiedziach na moje interpelacje, gdzie udzielił niby tej odpowiedzi! Wysilił się na kolejne zdanie:

„Ponownie informuję, że poza wstępnym zapytaniem skierowanym ze strony potencjalnego inwestora o możliwość realizacji wspomnianej inwestycji (lądowisko) oraz udzieloną informacją na zapytanie, nie zostały podjęte żadne wiążące ustalenia.”.

To się pytam skąd? (krasnoludki?) lądowisko wygląda jak wygląda? Foto obok.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie