Gmina a Alba MPGK Sp. z o.o. – 1

Kategorie: Aktualności   | 6 czerwca, 2023

W kontekście ostatniej podwyżki cen o 31% za zbieranie selektywne, jak i nieselektywne odpadów w Dąbrowie Górniczej, przeprowadzonej przez lewicową koalicję rządzącą w mieście, muszę przyznać, że moje ostatnie zainteresowanie Albą MPGK Sp. z o.o. i jednostką budżetową MZGO jest jak najbardziej na miejscu. U mnie włączyło się znowu czerwone światełko w tym obszarze. Żałuję, że tylko zielone i to w sposób ciągły świeci się u Pana Prezydenta Miasta! A przecież należy, jako nadrzędną rzecz stwierdzić i podkreślić, że Gmina Dąbrowa Górnicza posiada 48,92% udziałów w spółce Alba MPGK Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza, dn. 07.03.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot. Alby MPGK Sp. z o.o.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z zapytaniami mieszkańców proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Jakie nieruchomości i ruchomości wniosła do spółki ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Gmina Dąbrowa Górnicza, jako aport za udziały Spółki?

Proszę o wyszczególnienie ww. nieruchomości i ruchomości z podziałem na lata, powierzchnię oraz kwotę.

Podkreślam, że chodzi mi o ruchomości i nieruchomości, które w momencie wnoszenia były własnością Gminy.

W odpowiedzi Prezydent Miasta odpowiedział mi, że właściwie to już udzielano mi takich odpowiedzi, etc.

Rzeczywiście, właściwie coś o genezie tej firmy wiemy jako Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej:

Komisja Rewizyjna drzewiej,

Dąbrowskie Księstwo Śmieciowe.

Ale najlepsze jest pod koniec:

„[…] Ponadto zwracam Pańską uwagę na fakt, że zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.”

Tak przejrzałem z wrażenia interpelacje innych radnych, szczególnie te o konieczności wstawieniu krawężnika czy płytki lub barierki, czy tp. i mam wrażenie, że w odpowiedzi nie ma takich pouczających wstawek Pana Prezydenta. To chyba niemożliwe, żeby Pan Prezydent nie rozumiał, że sprawa kosztów płaconych przez Mieszkańców za śmieci i to do zakładu, w którym mamy jako gmina 48,92% udziałów nie była sprawą „o istotnym znaczeniu dla gminy”. Jestem zaskoczony.

Zająłem się też sprawą odpadów tam przerabianych. Poniżej interpelacja i cała odpowiedź na nią.

Dąbrowa Górnicza, dn. 12.04.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot. Alby MPGK Sp. z o.o. – odpady

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z działalnością spółki ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na terenie naszego miasta, w szczególności posiadania przez nią Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych na Lipówce w Strzemieszycach Małych, proszę o odpowiedzi w następujących kwestiach:

jaki rodzaj odpadów (śmieci) spoza terenu Dąbrowy Górniczej jest przyjmowany przez ww. zakład Alby MPGK Sp. z o.o.?

ile ton odpadów pochodzących spoza terenu Dąbrowy Górniczej zostało przerobionych w latach 2019-2022 w rozbiciu na poszczególne lata na Lipówce w Strzemieszycach Małych?

czy ww. odpady/śmieci pochodziły tylko z terenu Polski czy także z innych krajów?

czy odpady/śmieci z Dąbrowy Górniczej są przekazywane do przeróbki poza teren naszego miasta i jeżeli tak, to jaki jest to rodzaj odpadów?

Grzegorz Jaszczura

Ten problem poruszyłem także na sesji absolutoryjnej w dniu 17.05.2023 r., ale odzewu od Pana Prezydenta niestety nie było. A w końcu mógł być przygotowany lepiej, albowiem w odpowiedzi na powyższą moją interpelację z dnia 26.04.2023 r. było napisane:

„W odpowiedzi na w/w interpelację informuję, że poza teren Dąbrowy Górniczej sa przekazywane odpady o kodach: 15 01 06, 15 01 07, 20 01 08, 20 02 01, 20 03 07 wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.u.2020.10).

Pozostałe wnioskowane informacje nie pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta.

Pozostałe wnioskowane informacje nie tylko nie pozostają w dyspozycji Prezydenta Miasta, ale jak zrozumiałem dobrze tę odpowiedź, nie są w zainteresowaniu Prezydenta Miasta. A to już niedobrze!

Wnioski Szanowni Mieszkańcy, oczywiście ci nielewicowi, wyciągnijcie sobie sami!

Komentarze

4 komentarze do “Gmina a Alba MPGK Sp. z o.o. – 1”

 1. INFO, 6 cze 2023 o 8:35

  „…czy te odpady pochodziły z terenu Polski, Wrocławia czy innych krajów? Podobno odkryto zwłoki w śmieciach przywiezionych do Dąbrowy G. Jak to możliwe?”

 2. John, 6 cze 2023 o 8:57

  Szanowny Panie Radny, sprawa byłaby o istotnym znaczeniu dla Pana Prezydenta jeżeliby dotyczyła pieniędzy gminy czyli urzędników ( Pana Prezydenta). Co ich obchodzą opłaty mieszkańców. I tak muszą zapłacić.
  Bodobno jest to spółka niemiecka. Tym bardziej nie jestem zdziwiony, dotujemy Niemców.

 3. Mieszkaniec DG, 6 cze 2023 o 11:08

  Tajne przez poufne nagle nie jest to w kompetencji prezydenta a miasto ma udziały w Albie.

 4. info, 7 cze 2023 o 7:19

  w firmie Alba MPGK Sp. z o.o. większość, bo 51,08% ma Alba Polska Sp. z o.o. Ale w Albie Polska Sp. z o.o. 100% udziałów (46700 szt.) ma Alba CEE Holding GMBH, czyli ma decydujący głos w Albie MPGK. Gmina Dąbrowa Górnicza mając 48,92% może tylko…

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie