KSSE w Tucznawie – odp. prezydenta

Kategorie: Aktualności   | 6 lutego, 2024

Jestem winien Szanownym Czytelnikom odpowiedzi Prezydenta Miasta na moje interpelacje związane z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w Tucznawie. Przedstawiłem je we wpisach Stop odlewni żeliwa! oraz KSSE na Tucznawie. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Albowiem odpowiedzi od Pana Prezydenta M. Bazylaka już są.

I tak, może zacznę od odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów i zysków związanych z KSSE w Tucznawie.

Okazuje się, że: „[…] Gmina Dąbrowa Górnicza poniosła wydatki w łącznej wysokości 201.489.398 zł. W skład tej kwoty wchodzą m.in. koszty związane z nabyciem i pracami geodezyjnymi oraz projektowymi a także budową drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego (łącznik z DK 94), budową dróg lokalnych z niezbędną infrastrukturą (chodniki oraz ścieżki rowerowe), budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z trzema zbiornikami retencyjno-chłonnymi, budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową sieci kanalizacji odprowadzającej wody prowadzone suchą doliną, budową i przebudową tłoczni ścieków, budową sieci wodociągowej, oświetlenia a także kanalizacji kablowej do sieci telekomunikacyjnych.

Jednocześnie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych łącznie na kwotę 41.263.485,90 zł.

Natomiast z tytułu sprzedaży nieruchomości w strefie inwestycyjnej Tucznawa wpływy do budżetu miasta wyniosły łącznie 145.740.738,15 zł brutto wg stanu na dzień 31.12.2023 r.„.

Jeżeli chodzi o interpelację dot. inwestycji społecznych i w infrastrukturę na terenie dzielnic Tucznawa, Sikorka, Bugaj (foto obok), to w przeciągu ostatnich 8. lat zrealizowano/wykonano:

Ad. 1 pytanie:

a) W grudniu 2018 roku zrealizowane zostało zadanie z Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego pn. „Budowa parku rozrywki Tucznawa-Bugaj-Sikorka” na kwotę 403.058,70 zł brutto. W lipcu 2019 roku zakończono II etap budowy ww. parku rozrywki na kwotę 208.000 zł brutto. […]

b) We wrześniu 2022 roku zostało wykonane zadanie pn. „Remont zaplecza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. Idzikowskiego 139 w Dąbrowie Górniczej” na kwotę 158.670,00 zł. […]

c) […] chodnik od ul. Idzikowskiego do końca zabudowań w ciągu ul. Gilowej […] Wartość zadania 549.956,37 zł. […]

W 2021 roku w ramach zamówienia podobnego do ul. Relaksowej […] 265.195,91 zł.

d) W drugim kwartale 2023 roku zrealizowane zostało zlecenie dot. wymiany nawierzchni asfaltobetonowej przy Szpakowej oraz Skowronkowej […]. Wartość zlecenia 1.002.623,44 zł.

e) Informuję, że zarządca zajmuje się bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej …[…]

f) W 2020 roku po północnej stronie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tucznawa nasadzonych zostało łącznie ponad 300 sztuk drzew […]

g) W roku 2022 utwardzono nawierzchnię drogi gruntowej ul. Gawronówka destruktem asfaltowym. Wartość zadania: 146.830,00 .

Przyznają Szanowni Czytelnicy, że cienkawo to wygląda. W sumie 2.734.334,42 zł + 300 szt. drzew posadzonych + bieżące utrzymanie dróg!

Ad. 2. pytanie

Gmina Dąbrowa Górnicza nie prowadzi rejestru darowizn na rzecz jednostek podlegających Urzędowi Miejskiemu jak i innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, które otrzymują wsparcie od inwestorów w ramach szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu.”

Może jest tak, że jak nie ma, to nie ma co rejestrować?

Komentarze

Komentarze (1) do “KSSE w Tucznawie – odp. prezydenta”

  1. Upierdliwy, 6 lut 2024 o 12:22

    Czyli olbrzymia inwestycja na ponad 200 mln złotych (160 mln zł pożyczonych?) przyniosła w ciągu kilkunastu lat 14,5 mln złotych strat? Doliczmy oprocentowanie kredytu (EBI?), wyłączenie 187 ha, praca dla 7196 osób (niekoniecznie z DG) i trzeba by zapytać – czy to wszystko się opłaca? Bo kilka (7,4) miliardów dolarów inwestycji, to nie pieniądze dla DG, tylko na rozwój zakładów, a ciekawe, czy jakakolwiek firma z Naszego Miasta brała udział w tej budowie? 21 inwestorów to liczba spora, ale przełożenie na pieniądze dla miasta raczej marne, skoro zyski (jak rozumiem sprzedaż plus podatek od nieruchomości. Skoro to tak powoli idzie, aby choćby wyrównać poniesione koszty, to raczej nie był to dobry biznes… A przynajmniej niezbyt dobrze prowadzony – jeśli chodzi o bezpośrednie korzyści dla Miasta.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie