Dziki – interpelacja

Kategorie: Aktualności   | 18 października, 2017

int.2017.08.06-dziki-odp-3Jeszcze w dniu 06.09.2017 r. na sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, skierowałem wspólnie z radnym Z. Piątkiem (PIS) interpelację do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) w sprawie dziwnie przemilczywanej do tej pory przez służby urzędnicze, czyli pojawiających się dzików na terenach miejskich. A filmiki na portalach tzw. społecznościowych były przecież na to dowodem niezbitym. Niestety zwierzęta te raczej twórczo na małą architekturę nie oddziałują.

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Zbigniewa Podrazy

int.2017.08.06-dzikiSzanowny Panie Prezydencie, w związku z coraz częstszymi przypadkami pojawiania się dzików na terenach mieszkalnych w naszym mieście i związanymi z tym zniszczeniami, które te zwierzęta powodują, w tym także na posesjach prywatnych (szczególnie na terenach, tzw. zielonych), prosimy o odpowiedź jak mieszkańcy mają reagować na takowe przypadki?

Kto odpowiada za zniszczenia spowodowane przez dziki na terenie wspomnianych posesji prywatnych?

Jak i do kogo mieszkańcy powinni zgłaszać ewentualne zniszczenia?

Jakie działania prewencyjne nasza Gmina zamierza podjąć lub już podjęła w celu zapobieżenia takim przypadkom w przyszłości?

Grzegorz Jaszczura

Zbigniew Piątek

Wydaje się, że dobrze się stało, że doszło do tej interpelacji, bowiem z otrzymanej odpowiedzi, sygnowanej przez Z-cę Prezydenta D. Rutkowskiego wynika, że urzędnicy zadziałali i jest reakcja na naszą interpelację. Do mieszkańców Dąbrowy Górniczej skierowano apel „Dzikie zwierzęta w środowisku miejskim”, przeprowadzono szkolenie w Urzędzie Miejskim „Sposób reagowania oraz zakres kompetencji w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt”, co prawda szkolenie głównie dla urzędników, a autorów interpelacji nie raczono zaprosić na nie, ale zawsze. Ponadto Koło Łowieckie „Dąbrowa” przy okazji otrzyma środki finansowe na ambonę myśliwską (i nie tylko) i dokona odstrzału dzików w zwiększonej ilości w najbliższym sezonie. Mam nadzieję, że łowczowie zaproszą nas na ognisko po zrealizowaniu odstrzału 🙂 . Dojdzie także do publikacji na BIP-ie mapy najczęstszych wędrówek dzików. Ciekawe czy zaprotestują zieloni z Dąbrowy Górniczej? Ale jako skrajna lewica, to raczej oni zachowają się tak jak kiedyś przy wycinaniu drzew w Parku Hallera, czyli wycofają się rakiem ze swoich zielonych stanowisk.

Reasumując powyższe można napisać, że interpelacja spowodowała całą gamę działań urzędników. 🙂

Przypomnę może jeszcze moją interpelację w temacie zwierząt, dotyczącą pszczół: Ule pszczele, gdzie pod szeroką odpowiedzią na moją interpelację podpisał się jeszcze Z-ca Prezydenta H. Zaguła (b. wiele partii), który podobno jednak już kończy pracę w zarządzie Dąbrowskich Wodociągów sp. z o.o. Nowe zasady umów zarządczych wprowadzane przez porządkujący choćby te sprawy w spółkach skarbu państwa rząd PIS-owski działają pozytywnie moim zdaniem.

I jeszcze obszerna treść odpowiedzi na interpelację o dzikach:

int.2017.08.06-dziki-odp-4W odpowiedzi na interpelację z dnia 06.08.2017r. nr BRM.0003.2059.2017 informuję, że do mieszkańców Dąbrowy Górniczej skierowano apel pt. „Dzikie zwierzęta w środowisku miejskim”, w którym zawarta jest odpowiedź na pytania jak mieszkańcy mają reagować na przypadki pojawiania się zwierząt dzikich w mieście w tym dzików ( ulotka w załączeniu).

Zgodnie z Prawem łowieckim Dzierżawca czyli koła łowieckie obowiązane są do wynagradzania szkód wyrządzonych:

1) W uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;

2) Przy wykonywaniu polowania.

Oględzin i szacowania szkód, o których mowa wyżej a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Oględzin i szacowania szkód, dokonuje przedstawiciel wojewody właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, przy czym oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku właściciela lub posiadacza gruntów rolnych.

Wojewoda ustala wysokość odszkodowania, W drodze decyzji administracyjnej za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny i przy wykonywaniu polowania.

Przepisy prawa łowieckiego nie regulują wynagradzania szkód łowieckich wyrządzonych poza uprawami i płodami rolnymi przez dziki (na posesjach prywatnych).

Z uwagi na zwiększającą się populację dzików, koła łowieckie podejmują działania zmierzające do zmniejszenia liczby dzików.

Według rocznych planów łowieckich, w których określona jest gospodarka łowiecka dla kół łowieckich – łącznie przez w/w koła łowieckie W roku gospodarczym 2015/2016 odstrzelono łącznie 363 dzików, w roku gospodarczym 2016/2017 odstrzelono 381 sztuk, natomiast na sezon 2017/2018, zaplanowano 484 sztuki maksymalnie, a optymalna ilość 464 sztuk, a więc znacznie zwiększono ilość dzików do odstrzału.

Zwiększenie ilości odstrzelonych dzików powinno znacznie ograniczyć ich populację a tym samym ich migracje w terenie miejskim.

Na podstawie przepisów karnych ustawy Prawo łowieckie, myśliwi nie mogą strzelać do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych W czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych, gdyż podlega to karze grzywny. Ten zapis utrudnia podejmowanie skutecznych interwencji przez myśliwych w obrębie i w pobliżu tak zabudowań mieszkalnych jak i gospodarczych. Sprowadza się do odstraszania, płoszenia przez myśliwych oraz ich psów – zgodnie z prawem łowieckim.

Do kół łowieckich dwukrotnie (w styczniu i lipcu 2017 roku) przez Wydział Ekologii i Rolnictwa, zostały wystosowane pisma o zwiększenie skuteczności odstraszania dzików od gospodarstw domowych oraz ograniczania ich populacji, poprzez realizację planu odstrzału dzików, zgodnie z rocznym planem łowieckim.

Z uwagi na coraz częstsze przypadki pojawiania się dzików na terenach mieszkalnych, Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowało wspólnie z Kołem Łowieckim „Dąbrowa” szkolenie pt. „Sposób reagowania oraz zakres kompetencji w przypadku zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt”. Szkolenie odbyło się 20 września 2017r. w tut. Urzędzie Miasta, gdzie zostały przeszkolone osoby z podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie miasta, w tym między innymi: policja, straż pożarna, straż miejska, dyspozytorzy Centrum Zarządzania Kryzysowego i pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa.

W związku ze znacznym zwiększeniem populacji dzików i wynikających z tego problemów, tj. zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, zostały zabezpieczone środki finansowe w formie dotacji celowej dla Koła Łowieckiego „Dąbrowa”, które podejmie działania zmierzające do ograniczenia liczebności dzików na terenach zabudowy mieszkaniowej i terenach dostępnych publicznie w IV kwartale 2017 roku.

Odstrzał dzików musi być przeprowadzony w sposób bezpieczny i zaplanowany. Zostanie wykonana ambona myśliwska oraz dwa nęciska i zwyżki dla myśliwych, aby realizować odstrzał dzików (myślę, że łowczowie i bez tego by sobie poradzili, przecież to odważni mężczyźni 🙂 – przyp. mój).

W październiku 2017 roku zostanie zorganizowane spotkanie z kołami łowieckimi w celu wykonania mapy terenów najczęstszego przebywania dzików i ich wędrówek w terenach przestrzeni publicznej i jej publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie