teren inwestycyjny Tucznawa

Kategorie: Aktualności   | 15 października, 2016

20161014_140455Na sesji Rady Miejskiej w dniu 07.09.2016 r. Klub Radnych PIS przedstawił Panu Prezydentowi następującą interpelację dotyczącą terenu inwestycyjnego w rejonie Tucznawy:

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Zbigniew Podraza

dot.: terenów inwestycyjnych Tucznawa

int.2016.09.07-pytaniaW związku z przekazywaniem coraz to nowych, znaczących środków na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Tucznawie prosimy o udzielenie następujących informacji:

 1. Ile dotychczas wydano środków z budżetu miasta na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Tucznawie?
 2. Do kogo należały tereny i ile kosztowało ich wykupienie przez miasto?
 3. Na co wydano przeznaczone środki na przygotowanie terenów?
 4. Ile środków z budżetu będzie jeszcze wydane i na co zostaną przeznaczone?
 5. Ile miejsc pracy stworzono?
 6. Ile kosztowało przygotowanie jednego miejsca? Publicznie dostępna jest informacja o 70 miejscach w NGK Ceramics Polska sp. z o.o., z max. okresem zatrudnienia na okres łączny 18 miesięcy.
 7. Ilu ogółem inwestorów dotychczas się zgłosiło? Ile miejsc pracy oferują?
 8. Jakie ceny gruntów są oferowane?
 9. Co z zagospodarowaniem terenów w strefie ekonomicznej?

Jest odpowiedź, udzielona w sposób ciągły. Spróbuję ją przedstawić i przybliżyć, czyli minimalnie skomentować:

int.2016.09.07-pytania-odp-1dot. interpelacji nr. BRM.0003.1375.2016 z dnia 07.09.2016 r.

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą terenów inwestycyjnych Tucznawa przekazuję odpowiedź, zgodnie z zapytaniami:

Teren inwestycyjny Tucznawa jest obecnie strategicznym obszarem inwestycyjnym w Dąbrowie Górniczej. Początkowo został on utworzony w celu przyciągnięcia jednego inwestora z branży motoryzacyjnej (który tu jednakże nigdy nie dotarł z inwestycją, było ich ze dwóch: tzn. Opel-Niemcy wybrali Gliwice, za granicą na Brynicy, Toyota-Japończycy wybrali Słowację – przyp. mój). Wtedy Gmina Dąbrowa Górnicza nabyła w Tucznawie tereny o powierzchni: 252 ha 5738 m2 za cenę 5 468 341,50 . Właścicielami tych terenów byli: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GEMARK” Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne. Mając na uwadze jednakże zrównoważony i przede wszystkim zdywersyfikowany rozwój gospodarczy, teren inwestycyjny w Tucznawie w 2008 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 30 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 27, póz. 153), w części stanowiącej prawie 100 ha, objęty został granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Następnie zgodnie z opracowanymi koncepcjami został podzielony na działki inwestycyjne o powierzchniach od 2 do 20 ha, tereny obsługi komunikacyjnej, tereny stanowiące rezerwę po przyszłe zbiorniki retencyjne oraz pod zieleń izolacyjną.

20161014_140608Teren inwestycyjny Tucznawa jest terenem posiadającym ogromny potencjał, ale wymagającym nakładów na jego przygotowanie. Zagospodarowanie tego obszaru oraz pozyskanie dla niego wielu inwestorów jest projektem długoterminowym. Większość gruntów konkurujących z terenami inwestycyjnymi w Tucznawie jest lepiej przygotowana niż kilka lat temu pod względem prawnym, planistycznym i infrastrukturalnym. Właściciele zorientowali się, że w sytuacji nadpodaży, nie tylko lokalizacja, ale też właściwe przygotowanie gruntu wpływa na jego atrakcyjność. Wystarczy wspomnieć zakończoną w 2015 r. inwestycję miasta Zabrze, polegającą na uzbrojeniu łącznie ponad 130 ha terenów inwestycyjnych, z których około połowa leży w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Na nowych terenach inwestycyjnych powstało ok. 8 km nowych dróg dojazdowych oraz sieci: kanalizacyjna, deszczowa, wodociągowa, energetyczna, gazowa i teletechniczna. Dlatego po przeanalizowaniu obecnej sytuacji na rynku gruntów inwestycyjnych o przeznaczeniu przemysłowo-usługowym, objętych oraz nie objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, czynników w ujęciu makro i mikro ekonomicznym oraz prowadzone na tym rynku projekty inwestycyjne, wybrano jako najbardziej optymalny i przynoszący największe korzyści dla miasta Dąbrowa Górnicza wariant, zakładający kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Tucznawa, czyli ich uzbrojenie oraz skomunikowanie, na potrzeby przyszłych inwestorów. 20160928_105619Inwestorzy bowiem poszukują gruntów inwestycyjnych w pełni przygotowanych oraz dobrze skomunikowanych, celem skrócenia procesu inwestycyjnego (o Zabrze nie pytaliśmy, ale zostawiłem, w końcu osobiście nie mam nic przeciwko współpracy między naszymi miastami, np. w piłce nożnej 🙂 , a nazwisko Pani Prezydent Zabrza M. Mańka-Szulik czy samo Szulik coraz częściej gości w Dąbrowie Górniczej – przyp. mój).

Do chwili obecnej na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Tucznawie tj. wykonanie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu pod drogi oraz opracowanie projektu budowlanego poniesione zostały wydatki w kwocie 21 257 777,79 zł. Z kolei kwota 48 466 388,41 zł wydatkowana została na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu ulic od węzła drogowego DK-94 z DW-790 poprzez drogę wojewódzką DW-790, ulicę Koksowniczą, ulicę Gołonowską i nowowybudowany odcinek drogi przez Las Bienia do skrzyżowania z ulicą Idzikowskiego (DW-796) o łącznej długości 8.974 m. Droga ta, stanowiąca również łącznik terenu inwestycyjnego Tucznawa z DK-94, stanowi przede wszystkim obwodnicę Ząbkowic, poprzez połączenie DK-94 z DW-796, z którego korzystają miedzy innymi mieszkańcy Strzemieszyc, Łęki, Łośnia, Kazdębia oraz firmy zlokalizowane w rejonie tych ulic. Zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2016-2018, na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Tucznawie, zaplanowana jest kwota 38 927 736,01 zł, która zostanie przeznaczona na budowę wewnętrznego układu komunikacyjnego (zadanie 1) wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu oraz oświetlenia.

Miejsca na terenie inwestycyjnym tworzą przedsiębiorcy, oni też ponoszą koszty ich przygotowania i utrzymania (w poprzednim akapicie pisze coś dokładnie odwrotnego!!!, trochę schizofreniczne – przyp. mój). Firma prowadzi działalność na terenie Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie otrzymanego zezwolenia. Zezwolenie na działalność na terenie KSSE zawiera dwa warunki, jakie inwestor musi spełnić, tj.: utworzyć określoną ilość nowych miejsc pracy na terenie strefy oraz ponieść określoną kwotę nakładów inwestycyjnych na terenie strefy do określonego dnia. 20161014_140450Zgodnie z otrzymanym zezwoleniem na prowadzenie działalności w KSSE pierwszy inwestor na terenie inwestycyjnym Tucznawa – NGK Ceramics Polska, zobowiązał się do utworzenia i utrzymania do roku 2020 – 70 miejsc pracy oraz poniesienia do roku 2020 nakładów inwestycyjnych w kwocie 317 398 800,00 zł. Na chwilę obecną przy budowie pracuje około 500 osób ze strony wykonawcy i firm podwykonawczych. Podwykonawcami tej inwestycji są również dąbrowskie firmy. W zakładzie w Dąbrowie Górniczej proces rekrutacji trwa, a Spółka (pomimo zakładanych wcześniej 70 miejsc pracy) planuje zatrudnić wiele osób z lokalnego rynku pracy, tak by osiągnąć w roku 2017 (pełen rozruch zakładu) stan 450 pracowników (na razie jest jednakże 70 miejsc i to z max. okresem zatrudnienia na okres łączny 18 miesięcy, trzymajmy się faktów!, przeliczenia na koszt jednego miejsca pracy brak, inna sprawa, że łatwo policzyć, bowiem jest jeden inwestor w KSSE – przyp. mój). Do dnia dzisiejszego Inwestor na terenie inwestycyjnym Tucznawa już poniósł 200 mln zł nakładów inwestycyjnych (w tym koszty zakupu terenu i makroniwelacji, doprowadzenia mediów, budowy obiektów i instalacji oraz zakupu maszyn i urządzeń).

20161014_140247Obecnie do sprzedaży na terenie inwestycyjnym Tucznawa zostały przeznaczone nieruchomości o łącznej powierzchni 186 ha 5979 m2, które są oferowane za łączną cenę 107.700.650,00 zł (netto) (wychodzi 57,70 zł netto za 1 m2, to ciekawe w kontekście ceny za jaką poszła pierwsza sprzedaż, zobacz – przyp. mój). Prowadzonych jest tam 14 projektów, stanowiących odpowiedzi na potwierdzone zainteresowaniem zapytanie inwestorów, w tym większość obsługiwana przy współudziale Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Łączna ilość miejsc pracy, zgodnie z zapytaniami, których potencjalni inwestorzy zadeklarowali planowaną ilość zatrudnionych to około 2500 osób (a kiedyś była mowa Panie Prezydencie Z. Podraza (SLD) o 5000 miejsc – przyp. mój). Jednakże, zgodnie z założeniami stref ekonomicznych, zwykle jedno miejsce pracy utworzone w strefie tworzy średnio 2-3 miejsca pracy poza terenem inwestycyjnym (o to nie pytaliśmy 🙂 – przyp. mój). Tereny inwestycyjne w Tucznawie zostaną zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod wielofunkcyjną strefę przemysłowo – usługową, w oparciu o opracowaną koncepcją zagospodarowania, zakładającą pełne, gospodarcze uruchomienie tego terenu, po wykonaniu infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności przez podmioty gospodarcze.

(Jeszcze w styczniu tr. na komisji budżetowej Rady Miejskiej Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) na moje pytanie o następnych inwestorów na terenie inwestycyjnym Tucznawa (w kontekście zresztą prognozy finansowej na lata 2016-2018), odpowiedział mi, że jest sporo ofert i olbrzymie zainteresowanie, i będą, wtedy zrozumiałem, że to tuż, tuż. Kwota 38 927 736,01 zł  wisi jednak nad naszym budżetem, podobnie jak długi ZCO SS, tak przykładowo piszę. 🙁 – przyp. mój).

I Z-ca Prezydenta Marcin Bazylak

I to byłoby na tyle, jak mawiał ś.p. prof. Stanisławski 🙂 .

 

 

Komentarze

Komentarze (1) do “teren inwestycyjny Tucznawa”

 1. gość, 15 paź 2016 o 9:02

  Trzeba przyznać, że niezły beton asfaltowy mieszkańcy sprezentowali przyszłym przedsiębiorcom w terenie inwestycyjnym w Tucznawie. Muszą być bardzo bogaci.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie