Kolej a bezpieczeństwo mieszkańców

Kategorie: Aktualności   | 10 maja, 2016

Kontynuując temat związany z PKP przedstawię dzisiaj treść mojej interpelacji (jeszcze z dnia 16.03.2016 r.) i odpowiedź Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD). Zająłem się w niej bezpieczeństwem mieszkańców w kontekście linii kolejowej i ruchu pociągów przez Dąbrowę Górniczą.

INTERPELACJA:

int.2016.03.16-przejścia-1Szanowny Panie Prezydencie, w nawiązaniu do sytuacji jaka miała miejsce w dniu 04.10.2015 r. na przejeździe kolejowym przy ulicy Konopnickiej, gdzie w momencie przejazdu pociągu otwarte były zapory kolejowe proszę o odpowiedź w zakresie bezpieczeństwa ruchu na terenie naszego miasta:

– czy rozmowy jakie prowadzone są z PKP obejmują również problematykę poprawy bezpieczeństwa wzdłuż linii kolejowej nr 1 Warszawa-Katowice, przede wszystkim sprawę kolizyjnych przejazdów drogowych, przejść przy dworcach kolejowych, jak i tzw. dzikich przejść przez tory?

201307152104W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, iż prace torowe, jakie miały miejsce w okresie ostatnich dwóch lat podniosły prędkość szlakową linii, ale jednocześnie spowodowały wzrost zagrożenia dla kolizyjnego ruchu kołowego, jak i pieszego.

Dodam tu jeszcze, iż linia ta przecina miasto na pół. Zwrócić należy również uwagę na fakt, iż po linii tej od niedawna jeżdżą dosyć ciche, a przede wszystkim szybkie elektryczne zespoły trakcyjne typu Pendolino, Dart, czy Flirt 3, co potęguje jeszcze bardziej zagrożenie.

Pozwoliłem sobie również na zasięgnięcie informacji od mieszkańców na temat tych miejsc. Wskazano mi następujące miejsca:  

– przejazd kolejowy w dzielnicy Sikorka, przy stacji kolejowej Dąbrowa G. Sikorka

– dzikie przejście pomiędzy ulicą Relaksową a Hallerczyków (ścieżka odchodząca w rejonie przystanku Sikorka Wilgowa)

– dzikie przejście na końcu peronu stacji kolejowej w Ząbkowicach (patrząc od strony nastawni kolejowej)

– dzikie przejście przy nastawni kolejowej w Ząbkowicach (wskazane, jako wyjątkowo niebezpieczne)

– przejazd kolejowy na Pogorii przy ulicy Gwardii Ludowej (wskazany jako najniebezpieczniejszy przejazd kolejowy w mieście)

–  dzikie przejście na końcu peronu nieczynnej stacji kolejowej Dąbrowa G. Pogoria

–  przejazd kolejowy przy stacji kolejowej Dąbrowa G. Gołonóg

– dzikie przejście przy ogródkach działkowych stanowiące dojście do ulicy Wróblewskiego (wskazane, jako miejsce wielu śmiertelnych wypadków)

– dzikie przejście pomiędzy garażami od strony ulicy Zagłębia Dąbrowskiego a ulicą Gabrieli Zapolskiej

– przejazd kolejowy pomiędzy ulicami Folwarczną a ulicą Urbańskiego

– przejazd kolejowy przy ulicy Konopnickiej (wskazany jako niebezpieczny przejazd kolejowy)

– dojście do stacji kolejowej Dąbrowa Górnicza (w miejscu dawnej kładki kolejowej)

– dzikie przejście na końcu peronu stacji kolejowej Dąbrowa Górnicza (w kierunku starej siedziby wodociągów).

Wiem, iż jest to lista niepełna, ale pokazuje ona dobitnie skalę niebezpieczeństwa.

Tym samym proszę o informację czy miasto podejmuje jakiekolwiek starania w tym zakresie, by poprawić bezpieczeństwo, np. czy planowana jest budowa bezkolizyjnych naziemnych lub podziemnych przejazdów drogowych, czy przejść dla pieszych?

Czy w rozmowach z koleją (PKP), podejmowany jest temat budowy ogrodzenia oddzielającego linię od miasta?

Proszę przedstawić radnym, jakie miasto podjęło działania w tej materii.

Grzegorz Jaszczura

Odpowiedź Pana Prezydenta:

Dąbrowa Górnicza 04.04.2016 r.

Dotyczy: Interpelacji nr: BRM.0003.907.20M6 z dnia 16.03.2016r.

W odpowiedzi na ww. interpelację z dnia 16.03.2016r. informuję, że w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015, póz. 1744) zostały ściśle określone warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, a także warunki użytkowania tych skrzyżowań. Przepisy rozporządzenia dotyczą projektowania, budowy, przebudowy, remontu i utrzymania skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w tym także przejściami dla pieszych przez tory kolejowe.

W warunkach technicznych ściśle określono sposoby oznakowania, oświetlenia oraz zabezpieczenia torów kolejowych a także warunki techniczne dla dróg na dojazdach i dojściach d.o skrzyżowań, w tym wymiary i odległości urządzeń zabezpieczających oraz wymagane czasy zamknięcia i sygnały dźwiękowe.

Rozporządzenie normuje także sposoby zabezpieczeń skrzyżowań (samoczynne i półsamoczynne systemy zabezpieczeń) w zależności od kategorii przejazdu oraz określa sposób ustalenia kategorii przejazdu na podstawie jego lokalizacji oraz iloczynu ruchu drogowo-kolejowego, a także warunki techniczne wykonania skrzyżowań wielopoziomowych.

201307152108W związku z powyższym informuję, że Zarządca kolei zobowiązany jest do zabezpieczenia skrzyżowań linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi, w tym także przejściami dla pieszych przez tory kolejowe w sposób określony w ww. rozporządzeniu, natomiast Zarządca drogi zobowiązany jest do utrzymania oznakowania zlokalizowanego w granicach pasa drogowego, przed skrzyżowaniem linii klejowej z drogą, tj. m.in. oznakowania pionowego typu A-9, A-10, T-10, B-20 oraz poziomego typu P-2, P-4, P-12 lub P-14.

Zarządca drogi na bieżąco współpracuje z Zarządcą kolei w zakresie dokonywania systematycznych pomiarów natężenia ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych oraz ich widoczności.

Kserokopia interpelacji została przekazana również do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie celem służbowego wykorzystania oraz udzielenia odpowiedzi w zakresie zabezpieczenia przejazdów drogowo-kolejowych.

Z-ca Prezydenta Miasta Paweł Gocyła

Komentarze

6 komentarzy do “Kolej a bezpieczeństwo mieszkańców”

 1. iti, 10 maj 2016 o 9:37

  Cienko Panie Prezydencie.

 2. mieszkaniec, 11 maj 2016 o 20:30

  Jak dojdzie do prawdziwej tragedii na przejeździe kolejowym to się władze szybko obudzą

 3. Wojciechowicz, 17 maj 2016 o 21:38

  Bardzo zasadnie zwrócił Pan uwagę na tę kwestię. Jest szereg miejsc, które są właściwie oznakowane, są STOPy, niemniej jednak dopiero regularne kontrole Policji sprawdzającej to, czy kierowcy się zatrzymują i sprawdzają, czy pociąg nie jedzie (vide: Strzemieszyce) są względnie skuteczne. Nie pomaga sam znak, faktycznie rozwiązaniem najpewniejszym jest, jak Pan proponuje, stworzenie takich przejazdów.

 4. info, 2 lip 2016 o 16:37
 5. info, 5 sie 2016 o 17:07
 6. info, 5 sie 2016 o 17:07

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie