W kontekście zakupów działek przez Prezydenta Miasta M. Bazylaka za jego kadencji, co opisywałem szeroko na przykład we wpisie: zakup działek przez Prezydenta, zastanawiało mnie dlaczego przy transakcjach z ArcelorMittal Polska Pan Prezydent nie korzysta z rozpoczętej procedury zamiany działek z wymienionym wyżej przedsiębiorcą. Nota bene procedurę podjęto po moich licznych interpelacjach związanych z dziwnym niedoszacowaniem przez prezydentów Dąbrowy Górniczej powierzchni działek zajmowanych przez ArcelorMittal pod hałdę odpadów hutniczych na Zakawiu w Strzemieszycach Małych! Zobacz: hałda – vademecum. Przecież na logikę zmniejsza to wpływy do budżetu Miasta.

W rezultacie złożyłem interpelację w tej sprawie do Prezydenta Miasta (tj. tej zamiany działek), a szalę przechylił zakup działek z odpadami/nakładami w rejonie Sulna w Strzemieszycach Wielkich za przeszło 1 mln zł z budżetu Miasta. Zobacz podsumowujący wpis: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=65932#more-65932.

Teraz interpelacja:

Dąbrowa Górnicza, dn. 19.01.2024 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: zamiany działek gminnych z ArcelorMittal Polska S.A.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do sytuacji z ułomnymi umowami najmu gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza z prywatnym przedsiębiorcą, tj. ArcelorMittal Polska S.A. w Dąbrowie Górniczej, obejmującymi częściowo tereny hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych

oraz odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dn. 06.10.2021 r. (nr BRM.0003.1002.2021), a także następnymi: z dn. 16.12.2021 r. – BRM.0003.1057.2021, z dn. 12.01.2022 r. – BRM.0003.1067.2022 czy z dn. 17.02.2022 r. – BRM.0003.1099.2022,

proszę o odpowiedź na następujące kwestie:

1. Do jakich uzgodnień doszło przez te dwa lata z ArcelorMittal Polska S.A. w sprawie wypracowywanej wtedy procedury zamiany nieruchomości między Gminą Dąbrowa Górnicza a ArcelorMittal Polska S.A.? (odpowiedź poniżej, ale wychodzi, że póki co żadnych – przyp. mój).

2. Jakie propozycje ze swojej strony dotyczące zamiany działek przedstawił ArcelorMittal Polska S.A. i które z nich zostały przyjęte i zrealizowane? (odpowiedź poniżej, ale wychodzi, że póki co żadnych – przyp. mój).

3.Dlaczego w trakcie zakupu działek w Strzemieszycach Wielkich – Sulnie (1781/3; 1781/4; 1782/1; 1782/2; 1783/1; 1783/2; 1785/1; 1785/2; 1787/3; 1787/4; 1790/7; 1790/8; 1790/9; 1791/3; 1791/6; 1793/8 obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie) od ArcelorMittal Polska S.A. (za 1.015.980,00 zł brutto) nie skorzystano oprócz prawa pierwokupu właśnie z możliwości zamiany działek gminnych zajmowanych przez ww. prywatnego przedsiębiorcę? (brak odpowiedzi – przyp. mój).

4. Czy ze strony ArcelorMittal Polska przywrócono teren zajmowany bezumownie, do stanu pierwotnego, poprzez usunięcie odpadów hutniczych, wymianę gruntu wraz z przeprowadzeniem badań potwierdzających osiągnięcie oczekiwanego efektu ekologicznego? (brak odpowiedzi – przyp. mój).

Przypomnę, że umowy wspomniane przeze mnie w preambule interpelacji to:

WGN-I.6845.4.30.2020 z dnia 01.07.2020 r., podpisana przez: Bożenę Borowiec – II Z-cę Prezydenta Miasta i Agnieszkę Wajda – Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2017 z dnia 01.08.2017 r., podpisana przez: Marcina Bazylaka – I Z-cę Prezydenta Miasta i Wiolettę Sawicką – Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.23.2014 z dnia 05.08.2014 r., podpisana przez: Henryka Zagułę – I Z-cę Prezydenta Miasta i Wiolettę Sawicką – Z-cę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,

WGN-I.6845.4.16.2011 z dnia 29.04.2011 r. podpisana przez: Henryka Zagułę – I Z-cę Prezydenta Miasta i Joannę Wartak – Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Od 01.06.2021 r. doszedł wynajem 1013 m2 działki 882/13 k.m. 9, zgodnie z umową WGN-I.6845.4.14.2021.

5. W związku z tym proszę także o podanie, jakie nowe umowy najmu (po 01.06.2021 r.) zawarła Gmina Dąbrowa Górnicza z prywatnym przedsiębiorcą, tj. ArcelorMittal Polska S.A. w Dąbrowie Górniczej, w związku z użytkowaniem przez niego terenu hałdy odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych?

6. Jeśli natomiast kontynuowane są dalej zawarte już umowy najmu, to czy i w jakim zakresie zostały one zaktualizowane w związku ze zmianą ich wielkości, wynikającą z korekty dokonanej po wdrożeniu nowego systemu geodezyjnego w Urzędzie Miejskim?

Proszę w takim przypadku o przesłanie kserokopii zaktualizowanych umów. 

Grzegorz Jaszczura

Trochę chyba wstyd zamieszczać odpowiedź Pana Prezydenta, ale k’woli faktów:

„Informuję, że trwają prace mające na celu uzgodnienie nieruchomości, które finalnie będą przedmiotem zamiany pomiędzy Gminą a ArcelorMittal Polska S.A.

Wszystkie umowy przedstawione w Pana interpelacji z dnia 19.01.2024 r. – wygasły z upływem terminu ich obowiązywania. Zawarto kolejną umowę nr WGN-I.6845.4.36.2023 po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską, w której ujęto zmiany powierzchni wprowadzone modernizacją zasobów geodezyjnych.

W załączeniu przesyłam kopię umowy. która obowiązuje od 01.07.2023 r. do 30.06.2033 r..

To wszystko!!! Ja już przyzwyczaiłem się, że Pan Prezydent nie odpowiada na moje interpelacje lub odpowiada bardzo częściowo, ale zwrócę uwagę na jeden fakt!:

W nowej umowie najmu nr WGN-I.6845.4.36.2023 z dnia 13.07.2023 r. stawka czynszu jest określona na poziomie 2,15 zł plus VAT, czyli identycznie, jak na umowie z dnia 29.04.2011 r. nr WGN-I.6845.4.16.2011!!! Tak niedawno wszyscy przedsiębiorcy w mieście, również ci najmniejsi, zostali uraczeni przez lewicową Radę Miejską Dąbrowy Górniczej na wniosek Pana Prezydenta M. Bazylaka podwyżką podatku od nieruchomości w wielkości 15,5 %! Zobacz: podwyżki podatków – sesja 22.11.2023 r.! Zresztą jeszcze rok wcześniej nie było dużo lepiej, bo podwyżkę lewicowcy dowalili wszystkim w Dąbrowie Górniczej o 13%! (zobacz: podwyżki i szpital wg lewicy – sesja 23.11.2022 r.). Koalicja obecnie rządząca w mieście to POKO-NL-TPDG.

Jednocześnie proszę zauważyć, że nowa umowa zawarta została na 10 lat! Poprzednie były zawierane na okres 3. lat. Podwyżki podatków od nieruchomości Pan Prezydent serwuje Mieszkańcom/Przedsiębiorcom rok w rok!

Czy z powyższego wynika, że są równi i równiejsi? To pytanie do Szanownych Czytelników.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie