Interpelacje – odp. Pana Prezydenta – 4

Kategorie: Aktualności   | 13 sierpnia, 2019

Okres wakacyjny, ale problemy Mieszkańców, które do mnie spływają w postaci próśb o interwencję, staram się przekazywać do odpowiedniego organu, czyli Pana Prezydenta Miasta. Kontynuując chociaż częściowe przekazywanie info o moich interpelacjach Szanownym Czytelnikom na blogu, dzisiaj o odpowiedzi Pana Prezydenta M. Bazylaka (Lewica) na interpelację dot. budowy gazociągu Tworzeń -Tworóg na terenie Dąbrowy Górniczej, konkretnie Ząbkowic.

Zacznę przewrotnie od odpowiedzi Pana Prezydenta, która tak wg mnie jest brakiem odpowiedzi, albowiem wygląda tak:

„[…] informuję, że decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8,4 MPa od węzła Tworóg do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice-Strachocina-Pogórska Wola-Tworzeń-Tworóg-Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw […]” została wydana przez Wojewodę Śląskiego dla Inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 poz. 1731 z późn. zm.)

W związku  z powyższym treść pańskiej interpelacji przekazuję do Operatora Gazociagów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie jako właściwego adresata postawionych przez Pana pytań.

Prezydent Miasta Marcin Bazylak

Pseudoodpowiedź jest, tylko że treść interpelacji była następująca:

„[…] Zwrócili się do mnie mieszkańcy Ząbkowic zaniepokojeni wycinką drzewostanu jaka miała miejsce pod budowę tego gazociągu. Zwrócono uwagę na zbyt dużą liczbę wyciętych drzew. Kolejną sprawą są rozjeżdżone przez pojazdy dojeżdżające do miejsca budowy trakty leśne. Nawieziono dość duże kamienie, które usypano pod drogi dojazdowe na dwóch takich traktach. Na wspomniane kamienie dosypano warstwę gliny celem ich przykrycia. Pierwsza taka sytuacja ma miejsce od strony wjazdu do Parku Brzozowego na wprost ulicy Willowej, druga to trakt będący drogą przeciwpożarową stanowiący zjazd z trasy DK1 (około 100-150 m przed skrzyżowaniem z ulicą Kusocińskiego). Stosowna dokumentacja zdjęciowa w załączeniu.

Na wjeździe od strony ulicy Willowej całkowicie zdewastowane zostało główne wejście do Parku Brzozowego, między innymi powyrywane zostały z alejki obrzeża, zniszczono ławkę oraz uszkodzony został żywopłot. W miejscu tym jeszcze w latach 90. u.w. znajdowały się dwie drewniane wiaty, kilka ławek oraz plac zabaw. Dodatkowo była jeszcze alejka w kształcie okręgu, wzdłuż której nasadzony był żywopłot. Kompleks leśno-parkowy Park Brzozowy jest ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców Ząbkowic, między innymi w zakresie pieszych spacerów czy uprawianego tam joggingu.

Mając powyższe na uwadze proszę o następujące odpowiedzi:          

  1. Czy w decyzji zezwalającej na budowę gazociągu uwzględniona została kwestia dotycząca nawiezienia takiej ilości kamieni pod drogi dojazdowe na budowę?
  2. W jaki sposób Pan Prezydent monitoruje tę sytuację? (czy to jest pytanie do inwestora, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie?! – przyp. mój)
  3. Czy po zakończeniu prac budowlanych Inwestor zobligowany został do przywrócenia należytego stanu na tych drogach dojazdowych, aby nie stanowiły one zagrożenia dla mieszkańców (np. poprzez usunięcie tych kamieni lub poprzez rozwalcowanie tych traktów)?
  4. Jakie Pan Prezydent zamierza podjąć kroki by miejsca te były bezpieczne dla mieszkańców? (czy to jest pytanie do inwestora, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie?! – przyp. mój)
  5. Jakie Pan Prezydent zamierza podjąć działania, aby przywrócić główne wejście do Parku Brzozowego (od strony ulicy Willowej, alejka prostopadła do nowobudowanej ścieżki pieszo-rowerowej) do stanu poprzedzającego budowę, między innymi czy odtworzona zostanie w tym miejscu alejka (czy np. na nowo zostaną ułożone obrzeża), postawione ławki oraz czy posadzony będzie na nowo żywopłot? (czy to jest pytanie do inwestora, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie?! – przyp. mój)
  6. Czy w miejscu głównego wejścia do Parku Brzozowego możliwa jest odbudowa wspomnianych dwóch wiat, które stanowiły kiedyś świetne miejsce jako schronienie przed deszczem? (czy to jest pytanie do inwestora, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie?! – przyp. mój)
  7. Proszę również o informację czy po zakończeniu budowy gazociągu Tworzeń-Tworóg wyłączony zostanie z eksploatacji stary gazociąg, który biegnie równolegle w odległości około 100 metrów od budowanego nowego gazociągu?

Grzegorz Jaszczura”

Żyjemy w Dąbrowie Górniczej w jakimś Matrixie! Coś takiego jak życie w Fabryce Pełnej Życia (oryginalne foto obok). No comment!

Ps Jak będzie jakiś sens w następnym piśmie od Pana Prezydenta w poruszanym w interpelacji temacie, a otrzymanym od inwestora, tj. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie postaram się Szanownym Czytelnikom przekazać to na blogu. Chociaż wstępnie Pan Prezydent będzie musiał przeczytać odpowiedź, bo jeżeli nie przeczyta, to traci to sens! A może o to chodzi?

Komentarze

Komentarze (1) do “Interpelacje – odp. Pana Prezydenta – 4”

  1. Okiem Jaszczura - Czy inwestor przejął obowiązki Prezydenta Miasta, czyli gazociąg w Ząbkowicach - Rolowana Dąbrowa, 2 wrz 2019 o 17:32

    […] Grzegorz Jaszczura – Blog […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie