MPZP na os. Staszica

Kategorie: Aktualności   | 22 października, 2023

Tytułowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obszaru os. Staszica w Dąbrowie Górniczej ma szansę na powstanie! O problemach mieszkańców os. Staszica pisałem wielokrotnie na blogu. Zobacz przykładowo wpis ze stycznia tr.: problemy os. Staszica czy ostatni: Staszic – ul. Południowa, gdzie znajdziesz Szanowny Czytelniku linki do innych moich wpisów.

Zdając sobie sprawę z tych problemów, po ostatnim spotkaniu z mieszkańcami os. Staszica złożyłem interpelację z zapytaniem do Pana Prezydenta co on sądzi o tym. Zresztą treść poniżej.

Dąbrowa Górnicza, dn. 26.09.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla os. Staszica

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Kiedy planowane jest wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla obszaru os. Staszica?

2. Jeżeli nie w najbliższym czasie, to jak Pan Prezydent widzi możliwość wprowadzenia dla tego obszaru „statusu” osiedla mieszkaniowego czy strefy zamieszkania, co mogłoby mieć przełożenie na możliwości działania mieszkańców, związane z ochroną i poprawą warunków życia na tym obszarze?

Niestety zamknięcie swego czasu (2008 r.) za Pana Prezydenta Z. Podrazy skrzyżowania ul. Staszica (ul. Ziemby i ul. 11-go Listopada) z drogą szybkiego ruchu DK 94, działalność Autoterminala przy ul. Południowej wpływa negatywnie na poziom życia mieszkańców tego osiedla mieszkaniowego.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, a właściwie jej brak na znacznej części osiedla wiąże się z brakiem remontów dróg i chodników, co dodatkowo pogarsza warunki życia.

Proszę w związku z powyższym o przedstawienie aktualnej i planowanej sytuacji w kontekście zagospodarowania tego obszaru miasta.

Grzegorz Jaszczura

Odpowiedź jest pozytywna, aczkolwiek do moich uwag o pogorszeniu warunków życia mieszkańców Staszica w wyniku błędnych decyzji lewicy rządzącej w mieście się nie odniósł.

Całość odpowiedzi obok i poniżej. Ale najważniejsze że:

[…] informuję, że najbliższej sesji Rady Miejskiej (25 października 2023r.) zostanie przedstawiony do uchwalenia projekt uchwały inicjującej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Staszica. […]

Nadto należy zauważyć, że w dniu 24 września 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688), która przewiduje daleko idące zmiany w zakresie planowania przestrzennego.

Odnoszą się zaś do podniesionych przez Pana Radnego kwestii dotyczących możliwości poprawy warunków życia mieszkańców Osiedla Staszica należy zauważyć, że w nowej ustawie wprowadzono przepisy dotyczące partycypacji społecznej, rozumianej jako konsultacji społecznych, którym poddane muszą być projekty aktów planowania przestrzennego. […]„.

Obok planowana uchwała z sesji, która odbędzie się w najbliższą środę, tj. 25.10.2023 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w rejonie osiedla Staszica” wraz z załącznikiem określającym obszar objęty projektem uchwały.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie