MZBM – podsumowanie roku

Kategorie: Aktualności   | 12 grudnia, 2022

Dzisiaj, tuż przed sesją, tzw. budżetową Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, podsumowanie roku 2022 w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Moja ocena działania tego zakładu budżetowego jest od wielu lat negatywna. Niestety w kontekście zobowiązań wymagalnych i właściwie łamania prawa (wg mnie) w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez ten zakład budżetowy musi taka być. Co gorsza nie widać rozwiązania na dzień dzisiejszy. Tak, jak ze zwiniętym MZUM-em i podupadłą Fabryką Pełną Życia, Pan Prezydent proponuje rozwiązanie (będące oczywiście, jak to z reguły politycy proponują wyborcom ucieczką do przodu), tak w temacie MZBM-u widać ciemność. Dla wyjaśnienia będąca bez pieniędzy Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o. ma wchłonąć PM MZUM.PL S.A., który jest dla niej kołem ratunkowym, bo bez tego wydaje się, że trzeba by ogłaszać jej upadłość. Tylko nie wiemy tak naprawdę, jakie są wyniki finansowe tych spółek stuprocentowo miejskich przed tą fuzją! Ale to dzisiaj nie na temat.

Wracając do tematu. Dlaczego ta zła sytuacja w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych od lat nie ulega poprawie? Jedynym wytłumaczeniem jest to, że ten zakład budżetowy istnieje nie po to, żeby dbać o interesy mieszkańców lecz z jakichś innych powodów. Ale dzisiaj nie o zarządzaniu targowiskami miejskimi, których sprzątanie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i jak mi kiedyś na sesji Rady Miejskiej powiedział Pan Prezydent M. Bazylak musi tyle kosztować (?!), (nie jestem pewien jak jest obecnie), lecz o sytuacji wspólnot mieszkaniowych!

Przez lata mówiłem, interpelowałem i wnosiłem na sesjach Rady Miejskiej o to, aby MZBM nie zarządzał (administrował) wspólnotami mieszkaniowymi, bo jest to niezgodne z prawem. Niestety lewacy (co dziwne też prawnicy) mieli inne zdanie. Proces ten trwał, moim zdaniem ze szkodą dla wielu (bo oczywiście nie dla wszystkich, dla zainteresowanych musiało to być korzystne). Na pewno traciły na tym wspólnoty zarządzane przez MZBM, bo np. MZBM miał (i ma) do nich i tylko do nich (!) zaległości płatnicze, nota bene wymieniane przez RIO w Katowicach przy każdym badaniu wykonania budżetu przez prezydenta miasta, jako fakt, który nie powinien mieć miejsca. Pan Prezydent i radni Rady Miejskiej otrzymywali opinię składu orzekającego RIO z zastrzeżeniem, a ja spokojnie – w końcu jako opozycja, mogłem być przeciwko absolutorium dla prezydenta. Ale przecież nie o to chodzi!!!

Kancelaria prawna miała też przeciwne zdanie, aczkolwiek przecież musi coś robić i wykazywać się za olbrzymi ryczałt, który dostaje z budżetu mieszkańców Dąbrowy Górniczej (ok. 650 tys. złotych rocznie).

I mieliśmy kilka miesięcy temu „końcowy przełom”, tzn. Naczelny Sąd Administracyjny (III OSK 4400/21 z dn. 20.04.2022 r.) w Warszawie oddalił skargę kasacyjną prawnika Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej w zakresie  wspomnianego zarządzania przez zakład budżetowy. Niestety, prezydent nie za bardzo kwapi się do naprawy błędów swoich i swego poprzednika, a także przecież i mentora z SLD Pana Z. Podrazy. Należy podziękować w tym wypadku Wojewodzie Panu J. Wieczorkowi (PIS) i jego służbom prawnym za konsekwencję w tym temacie.

W odpowiedzi na kolejną moją interpelację otrzymałem „odpowiedź” od prezydenta, która zawiera pismo Z-cy Dyrektora MZBM Pani Joanny Krampus do wydziału UM. Z pisma wynika, że MZBM kombinuje, jak wprowadzenie wyroku NSA opóźnić: „[…] tego typu sytuacja wymagająca podjęcia kolejnych kroków mających na celu podjęcie decyzji i ich wdrożenie, związanych z realizacją wyroku, wymaga odpowiedniej analizy.”. Oby ta analiza nie skończyła się jakimś odwołaniem do nowego „boga” (po Moskwie) lewicy, czyli Unii Europejskiej, bo odwlekanie wydawałoby się logicznych działań jest dla nich normalne. Tu dam przykład szpitala miejskiego i braku tam przez lata działań restrukturyzacyjnych związanych z bardzo źle realizowaną inwestycją budowy oddziału ZCO w szpitalu miejskim ZCOSS. Latami odwlekano jej sfinansowanie – nie wiem na co czekając. A wynik finansowy szpitala udowadniał rok w rok, że dzieje się źle! Niedawno poparto pożyczkę w „parabanku”, którą wziął szpital na częściową spłatę roszczeń firmy Clima Sp. z o.o. sp.k., ale bez przekazania szpitalowi pieniędzy na przeprowadzenie zmian w celu zwiększenia przychodów, tylko obiecując je od… 2024 r. (czyli po najbliższych wyborach!). Jakaś utopia! A strata szpitala powiększa się!

Wracając do MZBM. W piśmie Wicedyrektora MZBM do Wydziału Polityki Społecznej, Mieszkaniowej i Zdrowia UM jest jeszcze zaznaczone że: „[…] tut. Gmina niewątpliwie podejmie kroki celem urzeczywistnienia wniosków zawartych w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.”. Wolałbym, żeby w piśmie do Urzędu Miejskiego Dyrekcja MZBM informowała Gminę, że (jako zobowiązany wyrokiem podmiot) podejmuje kroki realizujące wyrok sądu NSA w Warszawie, a nie że Gmina podejmie (kiedy?) coś tam. Od czego ta dyrekcja jest Dyrekcją??? Dziwne stosunki panują w tej Gminie. Ale wnioski pozostawiam Szanownym Czytelnikom.

Przy okazji jeszcze odpowiedź na inną moją interpelację, jeszcze z lipca, dot. zobowiązań wymagalnych do wspólnot zakładu budżetowego MZBM. Sytuacja bez zmian, potwierdzająca moje wieloletnie zastrzeżenia, tzn.:

„[…] podajemy zadłużenie wymagalne do Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 30.06.2022 r., które wynosi 2.862.677,90 zł.”

„[…] na dzień 30.06.2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych do Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty gospodarcze..

ZNAMIENNE! Dziwię się, że mieszkańcy wspólnot nie walczą o zmianę zarządcy we wspólnotach zarządzanych bezprawnie przez MZBM. Wygląda niezbicie, że tylko zyskaliby na tym.

Zobacz:

bezprawne zarządzanie wspólnotami przez MZBM,

MZBM – „odpowiedź” prezydenta.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie