ZCO SS – interpelacja 26.06.2017 r.

Kategorie: Aktualności   | 31 lipca, 2017

20170628_114808Narastają u mnie na blogu zaległości związane z opisywaniem trudnej, delikatnie to ujmując, sytuacji we wciąż miejskim szpitalu (czyli ZCO SS im. S. Starkiewicza). Co prawda sprawy finansowe i negatywne oceny NIK związane z ogólnie to ujmując inwestycją budowy oddziału onkologii wybrzmiały częściowo na sesji w dniu 28.06.2017 r., jednakże ogromu problemów naszego szpitala nie da się ująć skrótowo. Tym bardziej, że tak jak przewidywałem powstają następne ogniska zapalne, jak zawsze, gdy brakuje pieniędzy na normalną działalność. Nota bene uważam, że działalność leczniczą zakłóconą wspomnianą, źle przygotowaną i źle (a właściwie to tylko kosmetycznie) sfinansowaną inwestycją.  Zawieszony przecież (od 01.07.2017 r.) został oddział ginekologiczno-położniczy i noworodkowy, tak „sprawnie” wyoutsourcingowany dwa lata temu przez po. Dyrektora szpitala.

Spróbujmy choć troszkę odrobić zaległości. Zacznijmy od treści interpelacji złożonej jeszcze dwa dni przed sesją (tj. 26.06.2017 r.) przez Klub Radnych PIS, tak aby Pan prezydent Z. Podraza (SLD) mógł sobie ją przeczytać przed wspomniana sesją:

int.2017.06.26-odw-1Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza, 2017-06-26 r.

INTERPELACJA nr …………… ..

Dot.: sytuacji W ZAGŁĘBIOWSKIM CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. S. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Szanowny Panie Prezydencie, do publicznej wiadomości zostały przekazane Raporty NIK. Delegatury w Katowicach, będące podsumowaniem kontroli przeprowadzonych w ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej i Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Ocena Najwyższej izby Kontroli jest miażdżąca:

(…) W ocenie NIK nadzór Prezydenta, wykonującego obowiązki podmiotu tworzącego, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. Gminy Dąbrowa Górnicza nad Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpítalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w zakresie prowadzonej inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii, był níerzetelny, nieefektywny i niewystarczający dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia, choć dopełniano formalności związanych z działaniem Rady Społecznej Szpitala i wykonywaniem przez podmiot tworzący funkcji nadzorczych nad jego działalnością.

(…) Działania opisane należy ocenić jako nierzetelne i generujące ryzyko niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.

int.2017.06.26-odw-2W szczególności brak rzetelnej analizy możliwości sfinansowania tak kosztochłonnego przedsięwzięcia przed jego rozpoczęciem, zmiany zakresu rzeczowego oraz udzielenie zamówienia na wykonanie fundamentów budynku diagnostyczno-zabiegowego i przygotowanie placu budowy, bez jednoznacznego określenia formuły finansowania kolejnych etapów budowy, w ocenie NIK zwiększały ryzyko niewłaściwego prowadzenia tego zamierzenia inwestycyjnego i zagrożenie utraty płynności finansowej Szpitala.

Ryzyko to zostało pogłębione poprzez odrzucenie wniosków i sugestii płynących ze zleconych przez Szpital analiz możliwości finansowania budowy ZCO i w dużej mierze zmaterializowało się w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto brak wskazania realnej alternatywy w zakresie finansowania w stosunku do oczekiwanych ale niepewnych wpływów z kontraktu z NFZ generował ryzyko powstania niekontrolowanych zobowiązań np. z tytułu kosztów kredytu kupieckiego (jak okazało się – głównego źródła finansowania inwestycji).

W wyniku takiego postępowania proces inwestycyjny nie został właściwie przygotowany ani w zakresie dotyczącym finansowania robót budowlanych i zakupów sprzętu medycznego, ani w zakresie dotyczącym skali działań nie zapewnił właściwego przygotowania do realizacji tej inwestycji.

Podjęcie decyzji o budowie ZCO podporządkowane zostało całkowicie osiągnięciu celu, jakim było powstanie centrum onkologii w Zagłębiu Dąbrowskim, przy jednoczesnym jednak braku realnego zidentyfikowania zdolności finansowych Szpitala W długoletniej perspektywie obsługi zobowiązań inwestycyjnych. (Raporty NIK)

Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej od kilku lat zgłaszał zastrzeżenia do budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Wskazywaliśmy na zagrożenia, jakie stanowi nieodpowiedzialne zarządzanie szpitalem grożące utratą szpitala przez gminę. W odpowiedzi spotykaliśmy się z arogancją i lekceważeniem. Dzisiaj podtrzymujemy te zarzuty.

Raport jednak pokazuje więcej. Wskazuje na osobistą odpowiedzialność Pana Prezydenta za złe przygotowanie inwestycji i za utrzymywanie tej sytuacji nie licząc się z głosami rozsądku wskazującymi na niebezpieczeństwa. Pan Prezydent ponosi odpowiedzialność polityczną, ale jest też odpowiedzialność personalna osób, które doprowadziły do zaniedbań. Domagamy się poniesienia konsekwencji przez te osoby i przedstawienia wyjaśnień, które uspokoją mieszkańców.

Domagamy się:

1. Odwołania ze stanowiska p.o. Dyrektora Pana Zbigniewa Grzywnowicza.

2. Odwołania ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Pani Iwony Krupa.

3. Przedstawienia wyjaśnień złożonych przez Urząd Miejski i ZCO SS do obu Raportów i odpowiedzi NIK na wyjaśnienia.

4. Rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej szpitala.

5. Przedstawienia sposobu sfinansowania dokończenia budowy oddziału ZCO.

6. Przedstawienia sposobu zapłacenia przez ZCO SS zaległych faktur budowy oddziału zagłębiowskiego centrum onkologii objętych procesami sądowymi.

 7. Wyjaśnienia sposobu prywatyzacji części szpitala wraz z uzasadnieniem i rozliczeniem finansowym uwzględniającym skutki dla szpitala.

int.2017.06.26-odw-3Władze Miasta Dąbrowa Górnicza w ostatnich miesiącach dołączyły do frontu walki z rządem upolityczniając swoje działania. Wielokrotnie apelowaliśmy o wycofanie się z takich działań wskazując, że samorząd powinien być dla mieszkańców.

Apelujemy o potraktowanie sprawy szpitala w takich kategoriach, o zapewnienie pełnej transparentności podejmowanych kroków i znalezienie rozwiązania, które uratuje szpital dla miasta, jednocześnie zapewniając Mieszkańcom opiekę medyczną w przyszłości.

Tyle treści interpelacji. Odpowiedź, która już jest w naszym posiadaniu, postaram się zamieścić jutro, aczkolwiek w świetle postawy Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) przez ostatnie lata, jeżeli chodzi o sytuację  i dbanie o nasz szpital, to łatwo się jej domyślić.

Komentarze

Komentarze (1) do “ZCO SS – interpelacja 26.06.2017 r.”

  1. Kazimierz Jasionek, 31 lip 2017 o 17:52

    Taka marnocina jakim jest […] nigdy nie powinien zajmować stanowiska przekraczającego jego umiejętność, a sama chęć szczera nie zrobi z żałosnego człeka oficera !!!! […] Ciekawe czy nie zastanawia mieszkańców trzymanie na siłę[…] na tym stanowisku […]???[…]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie