Co zrobi wojewoda?

Kategorie: Aktualności   | 5 maja, 2018

Już prawie drugi miesiąc mija, od momentu złożenia przez trzy osoby wniosku do wojewody naszego województwa o uporządkowanie sytuacji prawnej w kontekście pełnienia obowiązków dyrektora w Zagłębiowskim Centrum Onkologi Szpitalu Specjalistycznym im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przez Pana Z. Grzywnowicza. Niestety odpowiedzi brak. Do braku reakcji Prezydenta Miasta Z. Podrazy (SLD) zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jako radni Rady Miejskiej, czyli organu założycielskiego wciąż miejskiego szpitala, zapoznajemy się tylko z coraz gorszymi wynikami, szczególnie finansowymi, ZCO SS, akceptowanymi przez Pana Prezydenta Z. Podrazę. Sytuacja finansowa, która była już nie najlepsza w 2013 roku teraz jest skrajnie gorsza. A konsekwencje sytuacji zawartej w piśmie do wojewody mogą przecież być znacząco większe. Wprowadzony życzeniowy tzw. Program Naprawczy nie przynosi pozytywnych rezultatów (zobacz koniecznie).

Dąbrowa Górnicza, 14.03.2018 r.

Grzegorz Jaszczura Radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Jerzy Reszke Radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Jan Pietraga Członek Rady Społecznej ZCO SS w Dąbrowie Górniczej

 Szanowny Pan

Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski
 

Zwracamy się do Pana Wojewody z wnioskiem o rozpatrzenie możliwości prawnych celem uporządkowania sprawy kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, tj. pełniącego obowiązki dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, lek. med. Zbigniewa Grzywnowicza.

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 23.06.2016 r. (II OSK 1272/16) „(…) pełnienie obowiązków Dyrektora SPZOZ (…) mimo występującej praktyki w administracji państwowej „powierzania pełnienia obowiązków”, instytucja ta nie znajduje oparcia ani na gruncie ustawy o działalności leczniczej, ani ustawy o samorządzie gminnym – nie przewiduje jej zwłaszcza wskazany jako podstawa prawna podjętego zarządzenia przepis art. 30 ust. 2 pkt 5 i art. 33 ust. 5 u.s.g. oraz 46 ust. 3 u.d.l. (…) Wskazany zaś przepis ustawy o działalności leczniczej dotyczy nawiązywania stosunku zatrudnienia wyłącznie z kierownikiem w podanych formach i trybie, tzn. na zasadzie powołania lub umowy o pracę albo zawarcia umowy cywilnoprawnej, a nie w drodze czynności powierzenia obowiązków.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ponosi kierownik (dyrektor) tego podmiotu (art. 46 ust. 1 u.d.l.), w związku z czym określenie „powierzenie pełnienia obowiązków” kierownika (dyrektora) oznaczałoby w istocie delegowanie wszystkich jego funkcji, kompetencji, uprawnień i powinności, które są przynależne stanowisku kierownika (dyrektora). Brak zastrzeżenia przez ustawodawcę możliwości zastosowania w ustawie o działalności leczniczej wskazanej instytucji, należy interpretować kategorycznie.”

Pełnienie obowiązków (jak wynika również z innych wyroków sądowych, m.in. IV SA/Wr 291/05 – Wyrok WSA we Wrocławiu, IV SA/Gl 563/15 – Wyrok WSA w Gliwicach, II OSK 1272/16 – Wyrok NSA, IV SA/Po 716/16 – Wyrok WSA w Poznaniu, II SA/Ke 1160/15 – Wyrok WSA w Kielcach) jest możliwe jedynie przez 3 miesiące dla osoby delegowanej spośród załogi danego podmiotu (tutaj: spzoz); później musi odbyć się konkurs na stanowisko kierownika spzoz. Zbigniew Grzywnowicz najprawdopodobniej od samego początku pełnienia przez siebie obowiązków nie spełniał warunków kwalifikacyjnych dla kierownika spzoz – a sam konkurs NIGDY się nie odbył!

Kierujący ZCO SS im. S. Starkiewicza Pan Zbigniew Grzywnowicz w sposób prawdopodobnie nielegalny od prawie 11 lat pełni obowiązki dyrektora Szpitala – najpierw od kwietnia 2007 roku do listopada 2007 roku – na czas sprawowania mandatu Posła na Sejm RP przez p. Beatę Małecką-Libera, a następnie od listopada 2007 r. do nadal – na czas pełnienia przez p. Z. Podrazę funkcji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza. Przypuszczalnie (a może to potwierdzić jedynie kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, gdzie przechowuje się akta personalne kierownika spzoz) w latach 2007 (na pewno od kwietnia do listopada) – 2013 Szpital w Dąbrowie Górniczej miał 3 dyrektorów:

· Zbigniewa Podrazę (na urlopie bezpłatnym),

· Beatę Małecką-Libera (na urlopie bezpłatnym – prawdopodobnie do roku 2013 właśnie)

oraz

· Zbigniewa Grzywnowicza – pełniącego obowiązki najpierw za Beatę Małecką-Libera (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Z. Podrazy z kwietnia 2007 r.), a następnie Zbigniewa Podrazę (jak wynika z Zarządzenia Prezydenta Z. Podrazy z listopada 2007 r.) oraz przypuszczalnie (bo tylko Państwowa Inspekcja Pracy może sprawdzić, kiedy p. B. Małecka-Libera przestała faktycznie być pracownikiem Szpitala) Panią Poseł.

Na marginesie – wg ustawy o działalności leczniczej, takie nielegalne umocowanie jak p. Z. Grzywnowicza, naszym zdaniem, mają w strukturach ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej także pełniące obowiązki Pielęgniarki Oddziałowe (na 12 oddziałach) i Naczelna Pielęgniarka!!!

Powyższa sytuacja:

Naraża Wojewodę Śląskiego na zarzut niedopełnienia obowiązków nadzoru nad działalnością Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza (pkt. 4.1-4.5), a zwłaszcza dopuszczenia do zadłużenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez kierownika Zbigniewa Grzywnowicza przy wiedzy i akceptacji Prezydenta Zbigniewa Podrazy na kwotę łączną 216 mln złotych pomimo:
1.1.   wiedzy swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej Szpitala – od 2010 roku p. Ilony Misztal – o problematyce pełnienia obowiązków oraz podejmowania z reguły JEDNOGŁOŚNIE decyzji Rady Społecznej, akceptujących plany finansowe p.o. dyrektora;

1.2.   wiedzy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach o NIELEGALNOŚCI pełnienia przez Zbigniewa Grzywnowicza obowiązków kierownika spzoz od samego początku, tj. lipca 2007 r., gdy upłynął 3-miesięczny termin objęcia bez konkursu w kwietniu tegoż roku TYMCZASOWO stanowisko dyrektora Szpitala w zastępstwie Posła na Sejm RP Zbigniewa Podrazy.

Wobec powyższego prosimy o podjęcie działań naprawczych skutkujących przywróceniem porządku prawnego w dąbrowskim szpitalu, jak również wyciągnięcie konsekwencji wobec nadzoru.

Grzegorz Jaszczura

Jerzy Reszke

Jan Pietraga

Myślę, że tematu nie będę dzisiaj rozszerzał, bo konsekwencji jest dużo i wielu ludzi dotyczących. O problemie pisała także Rolowana Dąbrowa: http://rolowanadabrowa.pl/nielegalny-dyrektor-11-bezprawia.

Komentarze

2 komentarze do “Co zrobi wojewoda?”

  1. Co zrobi wojewoda - czyli czy Dyrektorzy Trzej mają nowego sojusznika - Rolowana Dąbrowa, 5 maj 2018 o 20:15

    […] Grzegorz Jaszczura – Blog […]

  2. Dąbrowiak., 12 maj 2018 o 12:03

    Mam nadzieję że do Wojewody Śląskiego trafią argumenty Radnych PIS że sprawa wymaga wyjaśnienia.Bo jeżeli nie to Wojewoda będzie posądzony o tolerowanie łamania prawa przez Prezydenta Miasta.Czemu prezydent Zbigniew Podraza tolerował łamanie prawa czyżby kolejne śledztwo Prokuratury w sprawie niejasności z mianowaniem p.o dyrektora Zbigniew Grzywnowicz.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie