Wnioski budżetowe na 2019

Kategorie: Aktualności   | 18 lipca, 2018

W uzupełnieniu informacji z Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej (np. lub) przedstawię dzisiaj wnioski budżetowe na 2019 rok, jakie przekazał prezydentowi Z. Podrazie (skrajna lewica SLD) Klub Radnych PIS. Od razu zaznaczam, że gros to nasze postulaty budżetowe z ubiegłego roku. Niestety akurat w wypadku tych wniosków radnych Klubu Radnych PIS, to ani lewicowa Rada Miejska, ani Pan Prezydent nie kwapią się z ich realizacją. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42398#more-42398.

1. Grzegorz Jaszczura

2. Zbigniew Piątek

3. Jerzy Reszke

4. Mateusz Stępień

5. Piotr Ślusarczyk

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza/Komisja Budżetowa Rady Miejskiej

Dąbrowa Górnicza

Dot.: wnioski budżetowe na 2019 rok

Jako Radni Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wnioskujemy o uwzględnienie następujących inwestycji finansowych i remontowych w naszym mieście w planie budżetowym na 2019 rok finansowanych z budżetu miasta:

1. Powstanie Strefy Aktywności Gospodarczej PODLESIE-WSCHÓD, jako efekt połączenia ulicy Podlesie z ulicą Tworzeń/Torową (na wprost bramy towarowej nr 7 ArcelorMittal Poland) poprzez budowę wiaduktu nad torami PKP (nie rozpoczęta inwestycja centralna podczas budowy Huty Katowice (obecnie Huty ArcelorMittal), istniejąca także w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej s. 180 i 191 jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym 10KDZ oraz jako początek ciągu komunikacyjnego przez Torową do ulicy Puszkina – opracowanie rozpoczęte
w 2014 r.).

2.    Budowa centralnego skweru przed dawnym dworcem Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce wyposażonego w strefę aktywności mieszkańców, parking i tężnię oraz alejki i ławki.

3.  Budowa Parku Grabocin.

4. Realizacja Programu Badań Środowiskowych i Zdrowotnych dla Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.

5.  Kompleksowe odnowienie (wykonanie) oznakowania poziomego i pionowego na drogach w mieście.

6.  Sygnalizacja świetlna na przejściu przy ul. Sobieskiego na wysokości ul. Chopina.

7.  Poprawa oznakowania szlaków turystycznych na terenie Dąbrowy Górniczej, w szczególności Szlaku Powstańców 1863 r., Szlaku Kruszcowego, Szlaku Metalurgów i Szlaku Szwajcarii Zagłębiowskiej. Reaktywacja i wytyczenie nowej trasy Szlaku Zamonitu na terenie Dąbrowy Górniczej (od granicy z gminą Łazy do stacji PKP Dąbrowa Górnicza Ząbkowice).

8. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ulic: Staszic, Tysiąclecia i DK 94, celem umożliwienia mieszkańcom dzielnicy Staszic dogodnego skomunikowania z trasą DK 94 i dzielnicą Gołonóg.

9. Przedłużenie ulicy Szklanych Domów do ulicy Magazynowej i Rodzinnej  w celu wyeliminowania ciężkiego transportu z ul. Fabrycznej i ul. Strzemieszyckiej.

10. Ekrany dźwiękochłonne przy DK94 w okolicy ul. Białostockiego i na wiadukcie nad ul. Jamki.

11. Wykonanie ułożenia  kostki brukowej na wjazdach i dojazdach do domów  przy ulicy Rudnej oraz na dojeździe do domów przy drogach dojazdowych do ulicy.

12. Budowa chodnika i oświetlenia  przy ul. Koksowniczej od ul. Głównej do Koksowni i przy ul. Głównej od Składowej do Anny..

13. Remont ulic w dzielnicy Okradzionów: zakończenie ulicy Rudy od strony ul. Białej Przemszy i Łaz Błędowskich oraz mostek w ulicy Turystycznej, ul. Białej Przemszy od wiaduktu LK 154 w stronę skrzyżowania SKR, odcinek drogi Kuźniczka Nowa oraz w dzielnicy Łęka ulic:  ul. Dąbrowszczaków, Przelotowej, Szkotnica i Szatanówka.

14. Ścieżki rowerowe z centrum miasta do dzielnic: Strzemieszyce, Strzemieszyce Małe, Łosień, Łęka, Okradzionów, Błędów, Ząbkowice, Antoniów.

15. Projekt i budowa drogi łączącej dzielnicę Ratanice z Mariankami.

16. Kompleksowy remont drogi i utwardzenie poboczy na ul. Ratanice w Ratanicach.

17. Remont ulic (nawierzchnia i budowa chodników jeżeli nie ma): Kruczej, Myśliwskiej, Białostockiego, Żołnierskiej, Składowej, Głównej, Zagórcze, Zagórze, Transportowa, Środkowa, Puszkina, Grzybowa,  Hotelowa (za przejazdem) i Kombatantów.

18. Budowa nowych placów zabaw na Sulnie i przy ul. Rudnej.

19. Kanalizacja przy ul. Puszkina, ul. Ząbkowicka  i ul. Strzemieszycka z wymianą rur azbestowych

20. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej.

21. Budowa miejsc parkingowych w systemie park & ride (parkuj i jedź) przy stacjach kolejowych Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice.

22. Budowa centrum sportu i torów rowerowych  na terenie po oczyszczalni w Sttrzemieszycach.

23. Budowa kładki do Wapiennika Bordowicza od ul. Majewskiego.

24. Rozbudowa monitoringu wizyjnego w niebezpiecznych miejscach

25. Rozbudowa monitoringu hałasu poprzez umieszczenie dodatkowych punktów pomiarowych.

26. Nasadzenia drzew wzdłuż ulic i w wolnych miejscach.

27. Doposażenie Placu Zabaw i siłowni przy ul. Sportowej 2 obok szkoły.

28. Remont placu zabaw przy ul. Warszawskiej.

29. Remont dawnych budynków STREM przy ul. Majewskiego.

30. Budowa chodnika przy ul. Łuszczaka od ul. Żurawiej do ul. Szałasowizna..

31. Rozwój sieci punktów pomiaru hałasu z dostępnymi online wynikami.

32. Ekrany dźwiękochłonne przy ul. Szklanych Domów.

33. Progi zwalniające przy ul. Strzemieszyckiej i Szałasowizna

34. Budowa chodnika i oświetlenia przy przejściu ul. Majewskiego w ul. Staszic.

Pan Prezydent raczył odpowiedzieć (w dniu 10.07.2018 r.) Przewodniczącemu Komisji Budżetowej, ustosunkowując się całościowo do wszystkich wniosków jakie do niego spłynęły do końca czerwca tr., w tym także z komisji Rady Miejskiej, sugerując nawet, że wskazówki są uwzględnione w budżecie. Jako przykład podał „Zagłębiowski Park Linearny” (chodzi o rewitalizację doliny rzek Przemszy i Brynicy – przyp. mój), „Zagłębiowskie Centrum Onkologii” – realizacja I i II etapu (chodzi o oddział ZCOSS im. S. Starkiewicza – przyp. mój), „Fabrykę pełną życia”, zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe i zabezpieczenie środków na wyburzenia budynków przeznaczonych do rozbiórki (? – przyp. mój).

Okazuje się także z pisma, że Pan Prezydent wie, że ma przestrzegać zasady określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wg której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących. I określa kolejność/ważność zabezpieczenia środków budżetowych, czyli na:

– spłatę rat i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne,

– kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w zakresie wkładu własnego,

– uregulowanie zobowiązań wynikających z wykonanych prac i usług w miesiącu grudniu, których płatność przypada na miesiąc styczeń 2019 r.,

– realizację umów wieloletnich oraz umów związanych z ciągłością funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy i zapewniających realizację zadań bieżących.

To tak k’woli informacji. 🙂

Komentarze

Komentarze (1) do “Wnioski budżetowe na 2019”

  1. Ewa, 19 lip 2018 o 8:42

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie