Alba MPGK Sp. z o.o. – post scriptum

Kategorie: Aktualności   | 7 listopada, 2019

Do poprzedniego wpisu, poświęconego spółce, w której Gmina Dąbrowa Górnicza ma 48,92% udziałów, czyli Albie MPGK Sp. z o.o. należy się Szanownym Czytelnikom w uzupełnieniu dodatkowa informacja. Mianowicie w związku z uchwałą, która mówiła o zakupie kolejnych udziałów przez Gminę w ww. firmie w zamian za prawie 2 ha gruntu Gminy, złożyłem interpelację do Prezydenta Miasta czy została ona już wdrożona w życie.

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w dniu 11.09.2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na objęcie kolejnych udziałów Spółki ALBA MPGK Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej proszę o podanie czy uchwała ta została już zrealizowana?

Kiedy nastąpi (nastąpiło) objęcie udziałów ww. Spółki i jak zmieni się procentowa i ilościowa struktura własności Spółki po objęciu udziałów wynikających z realizacji ww. uchwały przez Gminę Dąbrowa Górnicza?

I jest odpowiedź. Okazuje się, że bardzo sprawnie przeprowadzono tę transakcję. Pozbyliśmy się 2 ha ziemi za udziały, które nic a nic nie wzmocnią Gminy-Prezydenta-Rady Miejskiej w kontekście wpływu na działania tej spółki z większościowym udziałem kapitału, jak mniemam niemieckiego. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=50860#more-50860.

„[…] w dniu 15.10.2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ALBA MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, na którym została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. […] kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 44.697.000,00 zł do kwoty 46.961.000,00 zł, to jest o 2.264.000,00 zł poprzez utworzenie 4.528 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objęli dotychczasowi Wspólnicy proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, to jest:

  1. ALBA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 2.313 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 1.156.500,00 zł pokrytych w całości wkładem pieniężnym,
  2. Gmina Dąbrowa Górnicza 2.215 nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy o łącznej wartości 1.107.500,00 zł pokrytych wkładem niepieniężnym (aportem) obejmującym prawo własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 2334, arkusz mapy 9, o obszarze 1,9352 ha, położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb numer 0012, Strzemieszyce Małe, […] o wartości 1.107.369,00 zł brutto oraz wkładem pieniężnym w kwocie 131,00 zł.[…]

Po podwyższeniu kapitału zakładowego […] struktura udziałów ALBA MPGK Sp. z o.o. będzie przedstawiała się następująco:

ALBA Polska Sp. z o.o.: 47.975 udziałów, wartości 23.987.500,00 zł, czyli 51,08%

Gmina Dąbrowa Górnicza: 45.947 udziałów, wartości 22.973.500,00 zł, czyli 48,92%.

Razem: 93.922 udziałów, wartości 46.961.000,00 zł, czyli 100%„.

Czyli nasz udział procentowy ani drgnął! Pytanie: co nam dało WYDANIE 1.107.500,00 zł, inaczej to ujmując pozbycie się 1,9352 ha ziemi gminnej?, pozostaje aktualne.

Więcej o Albie MPGK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, jej historii i „osiągnięciach” możesz Szanowny Czytelniku przeczytać tutaj:

Komisja Rewizyjna – drzewiej,

Lipówka II – lewicowe ADHD,

Lipówka II – sesja 20.06.2012 r.,

Dąbrowskie Księstwo Śmieciowe cz. 1,

Podwyżka za śmieci…,

Co tam w Albie MPGK Sp. z o.o. słychać?,

sesja 11.09.2019 r. – Alba MPGK niech żyje,

Interpelacje – Alba MPGK Sp. z o.o.

A Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej ze spokojem przyjmują podwyżkę za odprowadzenie odpadów o 67% (segregowanych) i 100% (niesegregowanych)! Dziwne. Zobacz dokładnie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49571#more-49571.

Ps A może nie dziwne?, na ostatniej sesji w dniu 23.10.2019 r. tylko 3. radnych Rady Miejskiej zagłosowało przeciwko przyjęciu tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (druk 149). Byli to dla formalności: G. Jaszczura, Z. Piątek i M. Stępień (wszyscy Klub Radnych PIS). Symboliczne.

Komentarze

Komentarze (1) do “Alba MPGK Sp. z o.o. – post scriptum”

  1. Johan, 7 lis 2019 o 15:02

    Panie Radny Grzegorzu! Tak się kręci lody, przedszkolaki o tym wiedzą. Ale Ci ďąbrowiacy nie kumaci, dają się rolować i to już tyle lat.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie