zakup działek przez Gminę c.d. (Łęka)

Kategorie: Aktualności   | 8 stycznia, 2024

Wspominałem ostatnio we wpisie dotyczącym zakupu działek w Strzemieszycach Wielkich (Sulno), także o zakupie działki przez Gminę Dąbrowa Górnicza (obręb 0006 Łęka) przy ul. Różyckiego, za prawie 2,5 mln zł. Działka ta o powierzchni znacznej, bo 25,9261 ha, to łąki trwałe, nieużytki, pastwiska trwałe i grunty rolne. Jedynie mała część działki (bo ok. 2% powierzchni) jest przeznaczona zgodnie z MPZP (uchwała Rady Miejskiej LIII/931/10) na infrastrukturę techniczną rurociągu tlenu (symbol 71T).

Dzisiaj szerzej o moich interpelacjach w tej sprawie.

Pierwszą i odpowiedź na nią zamieszczam na foto obok. Czy odpowiedź: „Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na zbywaniu nieruchomości wchodzących w jego skład, jak również na ich nabywaniu dla zapewnienia Gminie w przyszłości możliwości realizowania zadań zależnie od potrzeb.”, może usatysfakcjonować radnego? Wg mnie to jego lekceważenie. I Pana Prezydenta M. Bazylaka nie tłumaczy to, że odpowiedź w jego imieniu podpisał znowu jego III Z-ca, czyli Pan W. Kędzia. Napisałem znowu, bo przypomina mi się jego znajomość hałdy na Zakawiu w Małych Strzemieszycach. Zobacz: hałda odpadów – embargo na info!, skarga do prezydenta M. Bazylaka czy hałda odpadów hutniczych – umowy najmu c.d..

Co do drugiej to pełna jej treść poniżej:

                                       Dąbrowa Górnicza, dn. 30.11.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot. zakupu działek przez Gminę Dąbrowa Górnicza (obręb 0006 Łęka), c.d. z powodu braku odpowiedzi na pytania

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 17.07.2023 r. (BRM.0003.1496.2023), dotyczącą zakupu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza (m.in. działka nr 369/1, obręb 0006 Łęka, o powierzchni 259.261 m2 (25,9261 ha), (cena zakupu wynosiła 2.463.000,00 zł, co daje 9,5 zł za 1 m2, zakup został dokonany od osoby fizycznej) oraz odpowiedzi na moją interpelację z dn. 07.11.2023 r. (BRM.0003.1579.2023),

proszę o udzielenie odpowiedzi, a nie zbywanie mnie. 

W związku z Pana ucieczką od odpowiedzi nasuwają mi się bowiem następujące pytania:

1. Na podstawie jakich przepisów zakupiono ww. działkę od osoby fizycznej skoro zakupiono ją bez wizji lokalnej i bez operatu szacunkowego?

Jeżeli na podstawie prawa pierwokupu, to proszę o przedłożenie kopii Umowy Warunkowej zawartej w formie aktu notarialnego pomiędzy sprzedającym a kupującym, na podstawie którego to aktu Gmina Dąbrowa Górnicza skorzystała z pierwokupu kupna nieruchomości oraz o przedłożenie aktu notarialnego na podstawie którego dokonano zakupu tej działki.

2. Proszę o doprecyzowanie pojęcia zawartego w Pana odpowiedzi: Cel nabycia: Realizacja zadań własnych gminy (tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości).

Pana wyjaśnienie: „Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości polega na zbywaniu nieruchomości wchodzących w jego skład, jak również na ich nabywaniu dla zapewnienia Gminie w przyszłości możliwości realizowania zadań zależnie od potrzeb.”, niestety moim zdaniem nie tłumaczy wydania 2,5 mln zł z budżetu Gminy i lekceważy tenże budżet.

Przy okazji Panie Prezydencie przypominam o braku kontynuacji odpowiedzi przez Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 17.07.2023 r. (BRM.0003.1496.2023), dotyczącą nabywania nieruchomości przez Gminę, której jest Pan Prezydentem. Brakuje wciąż lat 2014 (włącznie)-2020 (włącznie)!

Minęły 4 miesiące i uważam, że jest to zbędna zwłoka.

Grzegorz Jaszczura

Jest odpowiedź. Kompletnie nie rozszerzająca poprzednich enigmatycznych wypocin Pana Prezydenta.

[…] Działka nr 369/1 o pow. 259261 m2, obręb Łęka, położona przy ul. Różyckiego została nabyta umową sprzedaży zawartą pomiędzy osoba fizyczną i Gminą, która może Panu być udostępniona do wglądu, po uzgodnieniu terminu z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Cel jej nabycia w sposób jednoznaczny wskazałem w odpowiedzi z dnia 21.11.2023 r. na interpelację nr BRM.0003.1579.2023. (zdecydowanie uważam, że Pan Prezydent jednoznacznie nie podał mi celu jej nabycia w odpowiedzi na poprzednią interpelację! – przyp. mój)„.

Z ramienia Gminy umowę zakupu w imieniu Pana Prezydenta M. Bazylaka podpisywał właśnie wymieniony wyżej jego III Z-ca Pan Wojciech Kędzia i Kierownik Referatu Regulacji Stanów Prawnych Pani Dagmara Grabowska.

Niezależnie informuję, że widocznie moje po prawie pół roku przypomnienie, że nie udzielono mi wciąż pełnej odpowiedzi na interpelację z 17.07.2023 r. zaskutkowało tym, że nagle otrzymałem kolejną część odpowiedzi z wymienionymi działkami zakupu za lata 2017-2020. Może o tym w oddzielnym wpisie. Można tam wyciągnąć też ciekawe wnioski.

Komentarze

Komentarze (1) do “zakup działek przez Gminę c.d. (Łęka)”

  1. informator, 14 mar 2024 o 10:28

    Prezydenci coś kręcą. Ma Pan rację.
    A może tu powstanie elektrownia atomowa!!!!
    Podobno ludzie widzieli tam kiedyś samochody z oznaczeniami elektrowni atomowych, a lokalizacja na Dąbrowę jest!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie