Jak to w Aquaparku było (i jest?).

Kategorie: Aktualności   | 17 lipca, 2015

int.2015.06.16-wypadek-odp-1Jest odpowiedź Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) na interpelację moją i radnego R. Warwasa. Treść interpelacji możesz Drogi Czytelniku przeczytać tutaj (jest tam przedstawiona jako pierwsza). Co do interpelacji dot. niestabilności podłoża gruntowego na tych terenach, w związku z omawianymi inwestycjami (gminnymi i nie tylko), zajmę się nią w oddzielnym wpisie. Natomiast teraz przedstawię szeroką odpowiedź (na nasze szczegółowe zapytania) Pana Prezydenta Miasta. Konkretnie chodzi o problemy związane z bezpieczeństwem użytkowania zjeżdżalni w tym obiekcie, które ujawniły się w kontekście wypadku przy jej testowaniu w dniu 22.05.2015 r.:

„dotyczy: interpelacji z dnia 16.06.2015r. znak BRM.0003.364.2015

CAM04876W odpowiedzi na interpelację dotyczącą wypadku na zjeżdżalni  w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. informuję:

ad. 1.

W dniu zdarzenia tj. 22 maja br. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej, z którym Spółka zawarła w trybie przepisów prawa zamówień publicznych umowę o świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej nie przeprowadzało testu zjeżdżalni, ale przeprowadziło codzienną kontrolę zjeżdżalni przed udostępnieniem jej klientom zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami przepisów. Zjeżdżalnie Spółki są zjeżdżalniami całorocznymi, na bieżąco użytkowanymi przez klientów „Nemo”. Zjeżdżalnie wymagają jedynie bieżącej każdorazowej kontroli przed udostępnieniem ich klientom, co zostało zawarte w umowie z wykonawcą. Przeglądy budowlane obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeprowadzane są dwa razy w roku przez podmiot zewnętrzny posiadający wymagane uprawnienia. Protokoły z przeglądów znajdują się w Spółce. (ten fragment odpowiedzi dementuje doniesienia medialne, że zjeżdżalnia była w tym dniu (22.05.2015 r.) testowana!, co warto podkreślić. Była to tylko kontrola, szkoda, że tak źle się zakończyła. – przyp. mój).

W zakresie kwestii związanych z nadzorem i odpowiedzialnością, jak to określono w interpelacji, „osób z Urzędu Miasta” za bezpieczeństwo i zgodne z wymogami technicznymi użytkowanie i eksploatację obiektów Spółki oraz za wynajem przez Spółkę firm zewnętrznych i realizację przez nie obowiązków wynikających z zawartych umów pozwolę sobie odesłać Panów Radnych do Kodeksu spółek handlowych, który reguluje zakresy kompetencji dla poszczególnych organów spółek, tj. dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników. Tam w art.201 § 1 Ksh znajdą Panowie Radni zapis, że Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę na zewnątrz, co w kontekście interpelacji oznacza, że wyłącznie Zarząd odpowiada za sprawy związane z bieżącym zarządzaniem majątkiem, jak i za organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym w zakresie zlecania zadań podmiotom zewnętrznym.

Pomimo, że zgodnie z art.219 § 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, to trudno założyć, że nadzór ten należałoby rozciągnąć na pracę każdego pracującego na terenie Spółki, w tym na osoby zatrudnione w podmiotach gospodarczych świadczących usługi na rzecz Spółki w zakresach określonych w umowach oraz stosowanych przepisach prawa. (założyć trudno?, raczej założyć łatwo. Łatwo także jest rozliczyć za wyniki Spółki i kolejną wpadkę medialną. Ponadto jak wnioskuję z tekstu odpowiedzi poza członkiem Rady Nadzorczej, z ramienia Miasta nikt inny nie odpowiada za bezpieczeństwo i zgodne z wymogami technicznymi użytkowanie Aqua Parku. G’woli ścisłości  – przyp. mój).

ad.2

Wynajem firm zewnętrznych dla realizacji określonych zadań z całą pewnością nie zwalnia Zarządu Spółki z obowiązku nadzoru i monitorowania realizacji postanowień zawartych w stosownej umowie o świadczeniu usług. Jednocześnie uważam, że poprzedzone analizą efektywności ekonomicznej zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, oba te warunki w przypadku „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zostały spełnione, jest ze wszech miar uzasadnione. (odpowiedź kompletnie nie na nasze pytanie; co do kompetencji i obowiązków Zarządu Spółki to odsyłam Pana Prezydenta do tego samego, do czego odesłał nas Pan Prezydent w odpowiedzi zawartej w ad 1, czyli kodeksu spółek handlowych. My pytaliśmy o osoby z Urzędu Miasta Panie Prezydencie. – przyp. mój).

 ad. 3

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym o świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w Spółce sporządzonymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą, Wykonawca złożył dokumenty wykazujące posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie ratownictwa wodnego zgodnie z ustawą z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 2018, póz. 1240 z późn. zm.). Wykonawca Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Dąbrowie Górniczej oświadczyło składając ofertę, iż zapoznało się z warunkami zamówienia i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wykonawca podpisując umowę zobowiązał się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. (Rozumiemy, że WOPR spełnił w szczególności art. 12 omawianej ustawy, dziękujemy za odpowiedź – przyp. mój).

Reasumując muszę stwierdzić, że trudno znaleźć mi uzasadnienie dla zawartej w podtekście interpelacji, a wynikającej z postawionych pytań tezy, jakoby brak lub niewystarczający zakres nadzoru ze strony organu właścicielskiego miał wpływ na zaistniały wypadek. (Wolelibyśmy konkretne odpowiedzi na wcześniejsze zapytania panie Prezydencie, a nie insynuacje co do podtekstów i uzasadnień odpowiedzi do podtekstów – przyp. mój).

Ze spokojem oczekuję, że prowadzone przez kompetentne organy śledztwo wskaże zarówno przyczyny jak i winnych zaistniałego zdarzenia. (nie mamy najmniejszych wątpliwości, że organy ścigania staną na wysokości zadania 🙂 , takie państwo – przyp. mój).

Na chwilę obecną została w Spółce przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.

z poważaniem Prezydent Miasta  Zbigniew Podraza

Reasumując dziękujemy za odpowiedź, zdecydowanie zbyt wylewną. Na proste pytania, gdy nie ma problemu najlepsza jest prosta odpowiedź. Ale to tylko moje zdanie, proszę nie traktować tego jako pouczanie urzędników, albowiem nowomowa urzędnicza i nowounioeuropejska jest mi obca. Mogę nie mieć racji 🙂

Grzegorz Jaszczura


Komentarze

6 komentarzy do “Jak to w Aquaparku było (i jest?).”

 1. Kazimierz Jasionek, 17 lip 2015 o 14:32

  Z wypowiedzi Dyzmy możemy się tylko mocno uśmiać, skoro twierdzi że Cytat: „Ze spokojem oczekuję, że prowadzone przez kompetentne organy śledztwo wskaże zarówno przyczyny jak i winnych zaistniałego zdarzenia” Z całą pewnością tak „będzie” jeżeli to będzie wyjaśniane przez dąbrowską prokuraturę – ha, ha, ha !!!! A swoją drogą najbardziej korzystnym sposobem dla mieszkańców DG byłoby testowanie tej zjeżdżalni przez zarząd miasta i następnie przez tych wszystkich bezradnych Podrazowców będących na jego usługach !!! Wylot należałoby solidnie zabetonować i puszczać tych „nierobów” po kolei !!!!

 2. Dorota, 17 lip 2015 o 14:58

  Aquapark to i lanie wody.

 3. ciekawa, 17 lip 2015 o 20:23

  Co się stało na tej zjeżdżalni?

 4. info, 17 lip 2015 o 20:32
 5. Zibi, 21 lip 2015 o 12:52

  Panie Grzegorzu, prezydent napisał że nie ma nieprawidłowości po kontroli PIPu a tymczasem gazeta kłamie?:

  http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/4435501,wypadek-w-aquaparku-nemo-jest-wniosek-o-ukaranie-szefa-dabrowskiego-wopru,id,t.html

 6. Kazimierz Jasionek, 21 lip 2015 o 13:45

  Do „Zibi” Kto tutaj gra w ekstraklasie kłamczuchów to sobie dośpiewaj !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie