PM MZUM.PL S.A. zwija się (?)

Kategorie: Aktualności   | 4 stycznia, 2022

Pisałem już na blogu o „zwijaniu się” spółki gminnej PM MZUM.PL S.A. Tym razem zajęła się nim także w najnowszym numerze (jeszcze grudniowym) gazeta „Dąbrowa Górnicza Miasto Wielkich Szans”.

Przerost formy nad treścią, czyli to z czym mieliśmy do czynienia w Przedsiębiorstwie Miejskim MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej od wielu lat powoli zbliża się do końca. Moje wielokrotne apele do prezydentów miasta i do radnych lewicy (głównie niewzruszonej koalicji SLD-TPDG, do której doszlusowała PO), rządzącej wg mnie nie najlepiej w Naszym Mieście, wreszcie przyniosły skutek.

Zresztą tyle pretensji Mieszkańców Miasta o brak oznakowania poziomego na ulicach, o stan nawierzchni, etc., czyli teoretycznie o to, czym powinna się zajmować właśnie ta spółka, to można porównać tylko do nielicznych tematów ich słusznych narzekań.

I ta stuprocentowo gminna spółka akcyjna zwija się!!! Możemy zdecydowanie tak mówić po zapoznaniu się z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tejże Spółki, Nr 12/2021 z dnia 29.06.2021 r., w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, utworzenia Funduszu Zapasowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Mianowicie uchwała ta ogranicza teren działania spółki do obszaru Gminy Dąbrowa Górnicza, przy czym za zgodą Rady Nadzorczej może to być teren Polski, ale nie poza nią. Oddział w Morawskiej Ostrawie został zamknięty. Ponadto ww. uchwała znacząco ogranicza przedmiot działalności Spółki.

Są to postulaty, które wielokrotnie artykułowałem na komisjach i sesjach Rady Miejskiej! Idąc dalej, Spółka ma prowadzić działalność w zakresie dróg publicznych na obszarze Dąbrowy Górniczej jedynie do 30.06.2022 r. Później można domniemywać, że obowiązki te przejmie jakiś wydział Urzędu czy nowo utworzona jednostka pomocnicza. To również postulowałem.

Spółka akcyjna PM MZUM.PL S.A. ma się „zwinąć” do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do 01.07.2023 r., i zmienić nazwę w zakresie sp. z o.o. Co prawda jej zarząd miał korzyść, albowiem tylko w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może odpowiadać własnym majątkiem, jeżeli nie spełni określonych warunków, np. zgłoszenia upadłości firmy. W Spółce Akcyjnej tak nie jest! Ponadto zarząd nieźle zarabia, albowiem przykładowo w 2019 r. 513.000,00 zł, co można wyczytać ze sprawozdania finansowego.

Co do wspomnianego w uchwale Funduszu Zapasowego, to akurat jest to poważny i kosztowny dla Gminy minus (oczywiście wg mnie), albowiem: „[…] tworzy Fundusz Zapasowy Na Sfinansowanie Zmiany Przedmiotu Przedsiębiorstwa Spółki, do którego zostają przelane środki w kwocie 1.500.000,00 zł z zysku za rok 2020. Fundusz zostanie również zasilany w miarę potrzeb ewentualnym zyskiem za lata 2021 i 2022.”. Czyli dodatkowo nici z dywidendy do budżetu Miasta!!! Tu można mieć „ale”. Mnie zadziwia, że taka podobno dobrze prosperująca spółka nie zapewnia możliwości takiego zadziałania choćby z posiadanego kapitału zapasowego, który nawet użyty do podwyższenia jeszcze w 2020 r. kapitału podstawowego o 7,566 mln zł do okrągłej kwoty 30 mln zł (uchwała Nr 18/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) pozostawia na nim kwotę 37.292.795,86 zł. (tych kilka sporych liczb to takie info dla ekonomistów.) Po co nowy celowy Fundusz Zapasowy?

Jakby nie patrzeć, uważam powyższe zmiany osobiście za duży sukces, aczkolwiek niepokoi mnie niepozorne na pierwszy rzut oka składowisko (materiałów) odpadów prawie w samym centrum Gołonoga, konkretnie przy al. Zagłębia Dąbrowskiego. Na działce PM MZUM.PL (jeszcze) S.A. powstaje góra odpadów – której tam teoretycznie nie ma prawa być! „Tymczasowe składowanie materiałów” nie polega na pewno na rozgarnianiu i utwardzaniu terenu, bo jak później rozróżnić, co było terenem pierwotnym, a co – odpadami ziemnymi do docelowego wywiezienia i zagospodarowania? Analizując zmieniony statut MZUM, nie znajdziemy tam prowadzenia składowisk odpadów, bo wiąże się z tym spełnienie określonych warunków. Ale to wymagający oddzielnego podejścia temat, być może jednak powiązany ze „zwijaniem” się spółki. Spróbuję go rozwikłać w kolejnych interpelacjach do Pana Prezydenta Miasta Marcina Bazylaka. Oczywiście pod warunkiem, że Pan Prezydent wykaże chęć do naprawy sytuacji. Przy „zwijaniu się” tej spółki niewątpliwie wykazał taką chęć!

Grzegorz Jaszczura

Z nowszych informacji dotyczących PM MZUM.PL S.A. informuję Szanownych Czytelników, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi tymczasowego składowiska odpadów na działce tej spółki przy al. Zagłębia Dąbrowskiego, wynikającymi m.in. z odpowiedzi na moje interpelacje Pana Prezydenta M. Bazylaka, (kiedyś SLD, obecnie bezpartyjny) zwróciłem się do spółki

Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.

ul. J. Piłsudskiego 74

41-303 Dąbrowa Górnicza

mzum@mzum.pl

z następującym wnioskiem:

                                                    WNIOSEK o udostępnienie kserokopii umów 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej z dn. 26.11.2021 r. (w załączniku) na moją interpelację z dn. 16.11.2021 r. (znak BRM.0003.1029.2021),

zwracam się o udostępnienie kserokopii (skanów) umów najmu działki nr 1/15, obręb Dąbrowa Górnicza, arkusz 38, zawieranych cyklicznie między PM MZUM.PL S.A. a konsorcjum firm realizujących inwestycje budowy centrów przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej, dotyczących tymczasowego składowania materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych. 

Realizowana inwestycja przez wspomniane konsorcjum to:

Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca PKP Centrum wraz z budową obsługującego układu komunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Promowanie zielonej mobilności na terenie gminy Dąbrowa Górnicza” Etap I i Etap II oraz przebudową infrastruktury kolejowej i drogowej w obszarze stacji Dąbrowa Górnicza, w tym likwidacji przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 299,522 linii kolejowej nr 1 w ciągu ul. Konopnickiej, budowie wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego na wysokości ul. Kościuszki i ul. Limanowskiego oraz budowie przejścia podziemnego pod torami łączącego perony z budynkiem dworca i Centrum Przesiadkowym, w ramach projektu pn: „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”.

Została ona zawarta między PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Gminą Dąbrowa Górnicza a konsorcjum firm z liderem NOWAK-MOSTY Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Grzegorz Jaszczura

Załączniki:

  1. Odpowiedź Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej na interpretację BRM.0003.1029.2021 z dn. 16.11.2021 r.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

2. a/a.

Niestety minęło 20 dni, a odpowiedzi z PM MZUM.PL S.A. nie ma. Zastanawiające. Czyżby PM MZUM.PL S.A., to takie państwo w państwie Panie Prezydencie? A może moja teza ze „zwijaniem się” PM MZUM.PL S.A. była na wyrost? Z tego powodu w tytule wpisu zastosowałem znak interpunkcyjny zwany pytajnikiem.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie