Sulno – podsumowanie c.d.

Kategorie: Aktualności   | 7 marca, 2024

Już raz próbowałem podsumować działania Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka w kontekście zakupu działek w Strzemieszycach Wielkich na Sulnie, w rejonie ulic Rybnej i Grabocińskiej od ArcelorMittal Poland za przeszło 1 mln zł. Zobacz: Sulno – próba podsumowania. Niestety, każde moje kolejne pytania, a w szczególności odpowiedzi i brak odpowiedzi na nie Pana Prezydenta pogłębiają wg mnie problem i nie zbliżają do wyjaśnienia pobudek w działaniu Pana Prezydenta. Przynajmniej ja tak uważam. Co do Szanownych Czytelników, to sami Państwo mogą to ocenić. Przedstawiam kolejną interpelację i dziwne odpowiedzi na moje pytania. Dziwne są też daty zawierania kolejnych umów związanych z tym terenem, wykupionym od ArcelorMittal przez Gminę Dąbrowa Górnicza, szczególnie w kontekście słów Pana Prezydenta na sali sesyjnej o rzekomej chęci zablokowania/ograniczenia działalności uciążliwej dla mieszkańców tego terenu.

Proszę zapoznać się z kolejną interpelacją i odpowiedziami Pana Prezydenta:

Dąbrowa Górnicza, dn. 29.01.2024 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot. dzierżawy działek Gminy Dąbrowy Górniczej na Sulnie

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 17.07.2023 r. (BRM.0003.1496.2023), dotyczącą zakupu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza, tj. działek nr: 1781/3; 1781/4; 1782/1; 1782/2; 1783/1; 1783/2; 1785/1; 1785/2; 1787/3; 1787/4; 1790/7; 1790/8; 1790/9; 1791/3; 1791/6; 1793/8, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie, o łącznej powierzchni 22.587 m2

oraz interpelacji z dnia 05.01.2024 r. (BRM.0003.1626.2024), dotyczącej działek gminnych: 5916, 5915, 5914, 5917, 5918, 5925 i 5924 (obręb j.w.),

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy podpisano umowę dzierżawy na wymienione przeze mnie w interpelacji 0003.1626.2024 działki, na których znajdują się prawdopodobnie odpady pohutnicze, nazywane przez Pana Prezydenta „nakładami dzierżawcy”, skoro przy realizacji Umowy Pierwokupu i zakupu (oświadczeniu o realizacji prawa pierwokupu) nie było ich na tym obszarze? Przynajmniej tak wnioskuję z odpowiedzi Pana Prezydenta.

Informuję, że umowa dzierżawy usankcjonowała istniejący stan faktyczny. Zgodnie z zapisami umowy dzierżawca jest zobowiązany do usunięcia nakładów po ustaniu stosunku dzierżawy. […]

Niestety Panie Prezydencie, to nie tłumaczy wg mnie Pana działań w temacie daty podpisania umowy i braku reakcji na tzw. wg Pana Prezydenta „nakłady dzierżawcy”! – przyp. mój.

Proszę o dostarczenie kserokopii umowy dzierżawy.

Umowę dzierżawy z dnia 21.06.2023 r. Pan Prezydent dostarczył w formie kopii licznie opieczętowanej przez urzędników – przyp. mój.

2. Dlaczego nie odpowiedział mi Pan Prezydent na pytania zawarte w interpelacji BRM.0003.1626.2024, dotyczące badań składu chemicznego odpadów znajdujących się na ww. działkach, zresztą w ilościach około 60 tys. ton?

Czy mam rozumieć, że takich badań zarówno przy zakupie ww. działek, jak i przy  podpisywaniu umowy dzierżawy nie przeprowadzano czy też nie zażądano od dzierżawcy działek?

Z tego powodu nie widzę zasadności wydatkowania środków publicznych na badania.

Oj, to zupełnie przeciwnie jak ja. – przyp. mój.

3. Na sesji Rady Miejskiej mówił Pan Prezydent – wręcz przekonywał, że zakup działek od ArcelorMittal S.A. był niezbędny, aby zapobiec działalności uciążliwej dla mieszkańców rejonu Strzemieszyc Wielkich, (ul. ul. Hotelowa, Grabocińska, Rybna), mimo ograniczenia – niemożności prowadzenia w/w działalności poprzez istniejący MPZP z przeznaczeniem terenu pod budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych o niskiej intensywności.

Proszę w takim razie o informację na jakiej podstawie została podpisana umowa dzierżawy tego terenu, umożliwiając tym samym prowadzenie działalności uciążliwej dla mieszkańców rejonu ul. ul. Hotelowej, Grabocińskej i Rybnej?, bo jak inaczej rozumieć docelowe usunięcie „nakładów dzierżawcy” z tych siedmiu ww. przeze mnie i przez Pana Prezydenta w odpowiedzi działek, wydzierżawionych przez dzierżawcę?

Gdzie w MPZP widnieje zapisz zezwalający na przetwarzanie i magazynowanie odpadów pohutniczych?

Podział geodezyjny terenu o powierzchni 16.259 m2 został dokonany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Według przekazanych informacji przez Pana Prezydenta zakupiony teren wiązał się z nie rozszerzaniem uciążliwej działalności gospodarczej oraz podziałem działek pod sprzedaż i zgodnie z MPZP przeznaczenie ich pod budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych o niskiej intensywności.

W związku z tym proszę o udzielenie mi informacji, jaką powierzchnię uzyskano z podziału zakupionego terenu do sprzedaży (nie wliczając dróg dojazdowych)?

Na jaką wartość oszacowano 1 m² terenu przeznaczonego do sprzedaży?

Ile już działek sprzedano, jaką kwotę uzyskano ze sprzedaży i o jakiej powierzchni są to działki?

Czy kupujący zostali poinformowani, że na zakupionych działkach mogą być ukryte odpady pohutnicze, że w sąsiedztwie znajdują się odpady pohutnicze?

Dodatkowo wyjaśniam, że w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży zwyczajowo działki przeznaczone pod zabudowę zbywane są wraz z udziałem w drodze wewnętrznej.

Nie wiem gdzie odpowiedź na moje pytania z punktu 4.! Wydaje mi się, że jej nie ma. – przyp. mój.

5. Ponadto:

Na jaki okres część nieruchomości jest zablokowana z powodu zawarcia niekorzystnej dla gminy umowy dzierżawy na prowadzenie uciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej wbrew zakazowi poprzez MPZP?

W załączeniu przekazuję umowę dzierżawy nr WGN-I.6845.10.147.2023.

Umowa (jej kopia) jest, ale gdzie odpowiedź na moje pytanie? – przyp. mój.

Co Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego poczynił, aby odpady zostały jak najszybciej zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach? (Proszę o kserokopie dokumentacji, w tym ewentualną decyzję o utylizacji odpadów).

Brak ustosunkowania się do tej tak ważnej kwestii.

Jeżeli można prosić Pana Prezydenta o odpowiedzi wg pogrupowania pytań i na wszystkie pytania, to ułatwiłoby mi i Mieszkańcom Miasta zrozumienie problemu i dziwnego postępowania Pana Prezydenta.

Grzegorz Jaszczura

Wpisy dotyczące działek na Sulnie w Strzemieszycach Wielkich (i nie tylko):

Sulno – próba podsumowania,

zakup działek przez Gminę c.d. (Sulno),

zakup działek przez Gminę c.d. (Łęka),

tabu – działki miejskie,

zakup działek przez Prezydenta,

zakup działek przez Gminę/Pana Prezydenta.

Komentarze

2 komentarze do “Sulno – podsumowanie c.d.”

  1. prawy obywatel, 7 mar 2024 o 16:45

    Co oznacza usankcjonowanie stanu faktycznego umową dzierżawy? To można usankcjonować umową działalność prowadzoną niezgodnie z MPZP? Bo chyba tak należy to rozumieć. Wydawałoby się, że jak urząd wykrywa działalność niezgodną z mpzp to nasyła na kogoś wioś, który wstrzymuje działalność i wali karami, a nie zawiera umowę dzierżawy?

    Widzę że UM w ogóle przestał już odpowiadać na Pana pytania. Granda.

  2. mieszkaniec, 8 mar 2024 o 7:49

    Zdecydowanie tak, Czyje interesy w takim razie reprezentuje urząd?

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie