Sulno – próba podsumowania

Kategorie: Aktualności   | 31 stycznia, 2024

Powoli należałoby przejść do podsumowania ewidentnego problemu, jaki powstał po zakupie przez Gminę/Prezydenta Miasta działek w Strzemieszycach Wielkich na Sulnie, w rejonie ulic Rybnej i Grabocińskiej. Oprócz nietrafionego/przestrzelonego uzasadnienia Pana Prezydenta co do wydania tego 1. mln zł, zarówno w kontekście obowiązywania na tym obszarze konkretnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z przeznaczeniem na teren UM i MN, czyli zabudowę nieuciążliwą usługową i mieszkaniową niskiej intensywności, dochodzi sprawa dlaczego Pan Prezydent nie skorzystał z procedury zamiany działek z ArcelorMittal, którą rozpoczęto po moich licznych interpelacjach dotyczących bezumownego użytkowania działek Gminy Dąbrowa Górnicza przez tego prywatnego przedsiębiorcę, na Zakawiu w Strzemieszycach Małych.

Zasadniczym staje się także pytanie dlaczego zakupiono te działki (na Sulnie) z odpadami znajdującymi się na nich? Aby z kolei wyjaśnić tę kwestię skierowałem do Pana Prezydenta M. Bazylaka (fan NL) następującą interpelację (przy okazji od razu odpowiedź):

Dąbrowa Górnicza, dn. 05.01.2024 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka 

dot. zakupu działek przez Gminę Dąbrowa Górnicza na Sulnie

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 17.07.2023 r. (BRM.0003.1496.2023), dotyczącą zakupu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza, tj. działek nr: 1781/3; 1781/4; 1782/1; 1782/2; 1783/1; 1783/2; 1785/1; 1785/2; 1787/3; 1787/4; 1790/7; 1790/8; 1790/9; 1791/3; 1791/6; 1793/8, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie, o łącznej powierzchni 22.587 m2,

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy przed zakupem ww. działek zostały przeprowadzone badania składu chemicznego odpadów znajdujących się na nich w dużej ilości (ok. kilkadziesiąt tysięcy ton)? Jeżeli nie, to kiedy planuje Pan Prezydent przeprowadzenie/zlecenie takiegoż badania? Deklaruję chęć uczestniczenia w nim i ewentualnego skierowania próbek do niezależnego laboratorium. (brak odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi Pana Prezydenta, chyba że ktoś nawiózł odpady na działki gminne w międzyczasie, bo jak inaczej? – przyp. mój)

2. Kto będzie zobowiązany do poniesienia kosztów utylizacji wyżej wspomnianych odpadów w kontekście przeprowadzonego podziału zakupionego obszaru i przeznaczenia go do sprzedaży (dotyczy wg nowego podziału przykładowo działek: 5916, 5915, 5914, 5917, 5918, 5925 i 5924)? (brak odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi Pana Prezydenta, chyba że ktoś nawiózł odpady na działki gminne w międzyczasie – przyp. mój)

3. Czy Wydział Gospodarki Nieruchomości UM w Dąbrowie Górniczej zamierza doprowadzić do rozplantowania zalegających na części działek nieruchomości gminnej odpadów? (brak odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi Pana Prezydenta – przyp. mój)

Takie działanie moim zdaniem naraziłoby potencjalnych nabywców na budowę zgodnie z MPZP domów jednorodzinnych i wielorodzinnych o niskiej intensywności na możliwy szkodliwy wpływ ww. odpadów na środowisko i wody gruntowe. 

Grzegorz Jaszczura

Załączniki:

1. Mapka terenu z geoportalu wg nowego podziału działek (ad. pkt 2).

Niestety Pan Prezydent nie wyjaśnił mi jak mogło dojść do sytuacji z zakupem działek na Sulnie z odpadami. Bardzo złe gospodarowanie mieniem Gminy przez Pana Prezydenta – to moje zdanie!

Dlaczego tak uważam?

Proszę przeczytać odpowiedź, a Szanowni Państwo (a na pewno nie lewaki) zrozumieją!!!

„Informuję, że część zakupionych działek (te wskazane przez Pana na załączniku mapowym) są objęte umową dzierżawy a nakłady na nich stanowią własność dzierżawcy.

Dzierżawca jest zobowiązany do ich usunięcia po ustaniu stosunku dzierżawy.”

Jak to przeczytać nie w godzinach nadawania Dobranocki, to powstaje problem w mózgu, co się stało?

Pan Prezydent M. Bazylak (fan NL) głosi na sesjach, że kupiono na prawach pierwokupu działki od huty (ArcelorMittal Poland S.A.), a tu się okazuje, że nakłady (czyli jak rozumiem te odpady, prawdopodobnie pohutnicze) są jakiegoś dzierżawcy na działkach, akurat tych które zaznaczyłem w interpelacji, i ma je usunąć po „ustaniu stosunku dzierżawy”. A skąd się wziął ten dzierżawca z „nakładami” na działkach zakupionych przez Pana M. Bazylaka i podzielonych już przez urząd, chyba pod sprzedaż??? NIEPRAWDOPODOBNE!!!

Zostałem zmuszony do wystosowania następnej interpelacji do Pana Prezydenta. Interpelacja dosyć rozbudowana i długa, dlatego o tym przy okazji innego wpisu na blogu.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie