ZCOSS – raport o stanie

Kategorie: Aktualności   | 15 kwietnia, 2019

Wspominałem na sesji, która odbyła się 20.03.2018 r., w kontekście głosowania nad projektem uchwały, m.in. o udzieleniu 10.000.000,00 zł pożyczki nieoprocentowanej naszemu szpitalowi miejskiemu, o raporcie specjalnego zespołu złożonego z urzędników, którzy do pomocy zakontraktowali także za ok. 35.000,00 zł specjalnych specjalistów, dotyczącym sytuacji formalno-prawnej i finansowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny wraz z rekomendacjami. Dzisiaj chciałbym do niego powrócić, aby przekazać tym, którym nie chce się zapoznawać z dokumentem liczącym aż 75 stron kilka ciekawostek i stwierdzeń, i wniosków z niego. Chociaż spotkałem się z opiniami, że lepiej byłoby, żeby takiego raportu w ogóle nie upubliczniać, ponieważ niewiele wnosi, a ponadto jest ewidentna sprzeczność interesów w kontrolowaniu, np. przez naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej UM, będącego jednocześnie Przewodniczącym Rady Społecznej ZCOSS im. S. Starkiewicza i Przewodniczącym tegoż wspomnianego zespołu kontrolującego, czyli konkretnie Pana P. Kuziora czy Naczelnika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej przez ostatnie lata a Z-cę Naczelnika wspomnianego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i K.W. obecnie, czyli Panią J. Mizerę. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=48761#more-48761. Że o Pani Skarbnik Miasta Pani J. Bronikowskiej-Radosz tylko wspomnę.

I tak, w temacie przykładowo organizacji i zarządzania ZCOSS im. S. Starkiewicza możemy w raporcie przeczytać na str. 14:

Ustalenia

brak kompleksowych analiz i rzetelnych wyliczeń (opartych o rachunek ekonomiczny) w zakresie zasadności i efektywności poszczególnych podejmowanych zadań inwestycyjnych.

brak skutecznego zarządzania projektami (planowanie, prowadzenie procesu i jego kontrola).

[…] jakie czynniki wpłynęły na brak obniżki kosztów co i cwu, a tym samym na brak zwrotu z inwestycji, jakie efekty uzyskano dzięki zainstalowanej fotowoltaice […]”

(wydawało mi się, że przekazywałem bezradnym radnym te spostrzeżenia i inne, a oni wraz zresztą z byłym Prezydentem jedynie potrafili wychwalać działalność menagerską byłego p.o. Dyrektora, szczególnie tu bym przypomniał radną K. Stępień (UW, klub SLD) oddaną tej teorii wręcz bezgranicznie.).

str. 18:

[…] ponownie koszty pracownicze stanowią połowę kosztów ZCO.”

str. 23:

„[…] w ostatnim roku koszt zużycia materiałów i energii przekracza o 10% poziom przewidziany w planie, natomiast w zakresie usług obcych plan został przekroczony o 13,67%.”

str. 26:

„W latach 2009-2018 Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzymało wsparcie finansowe z budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w wysokości 58.642.782,91 zł.”

str. 30:

Zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem dla sytuacji finansowej ZCO jest ujemna wartość kapitałów własnych, której przyczyną jest prowadzenie działalności ze stratą. Wartość ujemną kapitałów notuje się od 2015 r., przy czym w kolejnych latach utrwalała się negatywna tendencja czego skutkiem było pogarszanie się sytuacji […].”

(o sytuacji finansowej szpitala tyle razy mówiłem na sesjach i komisjach zdrowia i budżetowej, że jednego czego nie rozumiem, to tego, że nie potrafiło to dotrzeć do radnych lewicowych w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej!!!).

str. 31-33:

Spory sądowe, o nich pisałem na blogu i interpelowałem wielokrotnie. Ostatnio: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46778#more-46778, http://grzegorzjaszczura.pl/?p=48430#more-48430 i http://grzegorzjaszczura.pl/?p=46108#more-46108.

Brakuje mi opisu w raporcie przegranej sprawy sądowej z Climatic sp. z o.o. na „głupie” 6.839.384,87 zł, co kosztowało budżet odsetki i koszty sądowe w kwocie 2.709.083,07 zł, czyli 40% wartości sporu!!!

Ale przeskoczmy na koniec raportu i ocenę tzw. „Programu naprawczego” (autorstwa p.o. Dyrektora Pana lek. med. Z. Grzywnowicza), o który dochodziło swego czasu do moich starć słownych zarówno z p.o. Dyrektorem (byłym) i niestety wciąż radną Panią K. Stępień (przewodniczącą Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) i innymi lewicowymi znawcami ekonomii i menagerstwa, o których z braku miejsca nie wspomnę.

str. 70:

Ustalenia

Program naprawczy ZCO nie dostarcza żadnych szczegółowych analiz odnośnie ilości podpisanych umów, realizowanych usług oraz przychodów i zysków z poszczególnych zakresów  świadczeń. Przesłane dodatkowe informacje z Działu Zamówień Publicznych i Umów (zestawienie podmiotów z zakresem umowy) oraz zestawieniem zbiorcze z Działu Księgowości (uregulowanych należności przez poszczególne podmioty) nie dają możliwości na szczegółową analizę ilości wykonanych badań, świadczeń za rok 2018 oraz przychodów. Tego typu obliczeń należałoby się spodziewać w Programie naprawczym.(!!! – przyp. mój).

Nawet ten ich, przez lata broniony Program naprawczy, został jeszcze wdeptany w ziemię przez zespół (komisję kontrolującą) na stronach 74-75 raportu! Foto obok. Nie mogę sobie odmówić zapytania, co na to były już dyrektor szpitala Pan lek. med. Z. Podraza (SLD)?

 

Komentarze

2 komentarze do “ZCOSS – raport o stanie”

  1. Dąbrowiak, 20 kwi 2019 o 13:14

    Ciekawe informacje dla mieszkańców jak wygląda sytuacja ze szpitalem .

  2. Okiem Jaszczura - Rezonans magnetyczny w ZCOSS działa - Rolowana Dąbrowa, 13 maj 2019 o 17:09

    […] I jak na początku tego wpisu napisałem rezonans działa. Tak nawiasem pisząc nowa Pani dyrektor, a właściwie znowu p.o. dyrektor Pani Iwona Łobejko(przynajmniej do momentu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na dyrektora, ale nie dłużej niż na 3 miesiące), przedstawiła się na Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 15.04.2019 r. Wreszcie dyrektorem (p.o.) jest nie lekarz!, lecz ekonomista. Inaczej mówi i przedstawia liczby choćby zadłużenia czy płynności finansowej szpitala realnie, a nie jako urojone! Można tego słuchać, co oczywiście nie znaczy, że wyszliśmy z tych wielomilionowych strat tak ad hoc. Ale nie działamy w chmurkach! To trzeba podkreślić! Zobacz tak przy okazji Raport o stanie ZCOSS. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie