MZBM a wspólnoty

Kategorie: Aktualności   | 3 września, 2016

20160830_102155Olbrzymie zainteresowanie Czytelników sytuacją w MZBM w Dąbrowie Górniczej, jednostce budżetowej, dotowanej co jakiś czas z budżetu Miasta wielomilionowymi kwotami, powoduje że kontynuujemy wyjaśnianie z tym związanych spraw. Po przejęciu targowisk w mieście (nota bene z inicjatywy Pana Prezydenta), co miało prawdopodobnie wzmocnić finansowo MZBM, a dobić piłkę nożną w mieście, teraz ujawniamy sposób zarządzania wspólnotami.

Co do zainteresowania, to zapoznaj się Drogi Czytelniku z komentarzami przy wpisach na moim blogu: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39228#more-39228 oraz http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39720#more-39720.

Wracając do sposobu zarządzania wspólnotami, to niestety dla Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) mam w tym temacie także wątpliwości. W celu ich rozwiania złożyłem interpelację (wspólnoty w MZBM, dnia 28.07.2016 r.), z krótkim zapytaniem:

„Szanowny Panie Prezydencie, proszę o udzielenie informacji na jakiej podstawie prawnej MZBM w Dąbrowie Górniczej zarządza wspólnotami mieszkaniowymi?

Grzegorz Jaszczura

Otrzymałem równie enigmatyczną odpowiedź:

int.2016.07.28-pods.prawna-odp„Dotyczy interpelacji nr BRM.0003.1284.2016 z dnia 28.07.2016 r.

W odpowiedzi na wyżej wymienioną interpelację informuję, że podstawą prawną działalności dąbrowskiego MZBM jest uchwała nr YII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Statut ten w §3 pkt 2 stanowi, że zakres działania MZBM obejmuje również prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.”,

podpisaną już przez Z-cę Prezydenta D. Rutkowskiego (oczywiście Lewica), która niestety spowodowała konieczność dalszego dociekania.

W związku z tym w dniu 31.08.2016 r. złożyłem kolejną interpelację tego tyczącą, treści następującej (na dodatek z załącznikiem):

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA (wspólnoty w MZBM)

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z otrzymaną od Pana Prezydenta odpowiedzią na moją interpelację nr BRM.0003.1284.2016 z dn. 28.07.2016 r., której treść dotyczyła podstawy prawnej zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez MZBM w Dąbrowie Górniczej, proszę o odpowiedź, jak wspomniane przez Pana Prezydenta zapisy Statutu (konkretnie par. 3 pkt 2) mają się do następujących ustaw:

ustawy o samorządzie gminnym (np. art. 9 ust. 1)

ustawy o gospodarce komunalnej (np. art. art. 7 i 10)?

Przecież podstawę prawną Statutu stanowią ww. ustawy.

Aby nie miał Pan problemów interpretacyjnych załączam ksero wyroku Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14.01.2014 r. (IV SA/Gl 176/13).

Nadmieniam, że nie jest to jedyny wyrok w tym temacie w Polsce. Wyroki w sprawie zarządzania wspólnotami przez zakłady budżetowe były wydawane także przez inne sądy w Polsce.

Grzegorz Jaszczura

int.2016.08.31-wyrok-2int.2016.08.31-wyrok-3Załączniki:  1. Ksero wyroku WSA w Gliwicach z dn. 14.01.2014 r. (IV SA/Gl 176/13)

Grzegorz Jaszczura

Miejmy nadzieję, że Pan Prezydent Z. Podraza (SLD), wsparty prawnikami, rozwieje powstające, ewentualne wątpliwości związane ze Statutem.

Ps Ponieważ mam więcej wątpliwości, co do wypowiedzi Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), powrócę do tematu na najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 07.09.2016 r.

Komentarze

6 komentarzy do “MZBM a wspólnoty”

 1. Członek wspólnoty, 4 wrz 2016 o 20:58

  Wyjaśnię podstawowe pojęcia zarządzania i administrowania, bo są często mylone.
  Zarządzanie nieruchomością to szerszy zakres czynności niż administrowanie. Rolą zarządcy jest aktywne zarządzanie majątkiem właściciela ulokowanym w nieruchomości, natomiast administrowanie to wyłącznie prowadzenie bieżących czynności związanych z obsługą nieruchomości.
  We wspólnotach małych do 7 lokali regułą jest zarząd nieruchomością wspólną zgodnie z odpowiednio stosowanymi przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.
  Natomiast w przypadku dużych wspólnot (powyżej siedmiu lokali), Ustawa o własności lokali nakazuje, aby właściciele lokali podjęli uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, składającego się z osób fizycznych wybranych spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.
  Właściciele lokali mogą jednak inaczej określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Mogą to uczynić w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego.
  Notarialne powierzenie zarządu jest możliwe zarówno w małej jak i w dużej wspólnocie. Sposób zarządu, w tym osoba zarządcy powołanego w umowie powinna zostać ujawniona w dziale III ksiąg wieczystych nieruchomości wspólnej.
  Zarządzanie zgodnie z ustawą o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r to faktyczne wykonywanie czynności „zarządu zwykłego” przez Zarząd Wspólnoty.
  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej to wybrane – przez właścicieli lokali – osoby fizyczne które są odpowiedzialne za zarządzanie nieruchomością wspólną.
  Do końca pierwszego kwartału każdego roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej musi zwołać coroczne zebranie sprawozdawcze. Przedmiotem zebrania powinno być podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu (zarządcy)
  Zgodnie z ustawą o własności lokali zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją zarówno na zewnątrz jak i w stosunkach miedzy wspólnotą a poszczególnymi jej członkami.
  Zarząd może prowadzić pełne zarządzanie lub zlecić bieżące czynności, czyli administrowanie w drodze zawartej umowy firmie zewnętrznej. Tak jest u nas, administrowanie zarząd zlecił MZBM na drodze umowy zawartej z MZBM.
  W przypadku monopolistów jak MZBM istnieje bardzo cienka linia, między administrowaniem a zarządzaniem o czym pisałem w komentarzach do porad dla członków MZBM.
  Zarząd wybrany przez właścicieli nie prowadzi działalności gospodarczej jest osobą fizyczną, może zarządzać tylko w obrębie nieruchomości ,w której posiada udziały.
  Mnie intryguje jeden aspekt zarządzania wspólnotami. Istnieją zarządy wspólnot, w skład którego wchodzą pracownicy administracji MZBM i przedstawiciel gminy (nikt nie chce pełnić tej funkcji. Czy to jest zgodne z prawodawstwem. Czy to nie jest klasyczna działalność zarządcza, jeśli jest to w jakimś ułamku całości wspólnota właścicieli?

 2. również członek wspólnoty, 5 wrz 2016 o 10:17

  MZBM jest zarządzane przez PO wspólnie z SLD. Dyrektorem jest Ireneusz Adamczyk członek PO, a zastępcą Kamila Szczerek z SLD. Wcześniej dyrektorami byli Marek Sękiewicz i Tadeusz Jaworski (obaj z PO). Ten drugi to nawet jest dyrektorem biura poseł Beaty Małeckiej-Libery (również PO)

 3. również członek wspólnoty, 5 wrz 2016 o 10:20
 4. Tadeusz Jędrzejec, 4 paź 2016 o 11:16

  Problem zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przez MZBM jest skandaliczny, ale zachowanie i podejmowane decyzje przez ,,właścicieli” nie lepsze, nawet schizofreniczne, pomimo wyjaśnienia podstaw prawnych przed głosowaniem i w codziennych sąsiedzkich rozmowach.
  Straty wynikające ze złego zarządzania i złodziejstwa to milionowe kwoty a właściciele pomimo wyjaśnienia im i zdecydowanie lepszych propozycji głosują za MZBM. Milionowe straty były wyliczone i wywieszone na tablicy ogłoszeń. Efekt żaden. Problem termomodernizacji kosztuje o ponad 200.000 zł więcej niż moja propozycja, ale Wspólnota Mieszkaniowa przyjęła propozycję kłamcy zarządzającego z MZBM z latami spłaty kredytu. Na moją propozycję podniesienia funduszu remontowego do 2,25 zł/m2/m-c jeden ,,uczony” zaproponował, z poparciem zarządcy, stawkę 0,10 zł/m2/m-c i taką stawkę właściciele przegłosowali. Bezmózgowie totalne. 4.000 lat by nie wystarczyło na zebranie kwoty kosztów termomodernizacji. Na odpłatne zlecenie zarządzania firmie zewnętrznej ani wysoko wykwalifikowanemu mieszkańcowi tej WM nie wyrażono zgody. Na pytanie dlaczego, mieszkańcy odpowiadają, NIE bo NIE.
  To co piszę jest prawdą i stanowi 1 promil całości tematu nie kryję się za nickiem, lecz podpisuję się własnym nazwiskiem.

 5. również członek wspólnoty z innego miasta, 5 sty 2017 o 12:31

  W moim mieście również mamy taką lokalną „gwiazdę administratora”.
  Warto sprawdzić czy taki administrator ma dostęp do konta bankowego wspólnoty (często ma wyłączny dostęp). W moim mieście Szanowny Pan Dyrektor Administrator tak zarządza kontem bankowym naszej wspólnoty, że jak pytam o finanse wspólnoty to SZ.P.D.A wraz z Główną Księgową wspólnie zapadli na tzw. „amnezję taktyczną” i właściwie nie wiedzą ile nasza wspólnota ma pieniędzy (może i wiedzą ale mi jakoś nie chcą powiedzieć). Zarząd właścicielski (porządni jednakże nieświadomi ludzie) wraz resztą mieszkańców (starsi ludzie) niestety nie rozumieją, że Szanowny Pan Dyrektor nie jest naszym dyrektorem że to my właściciele jesteśmy dla niego dyrektorami. Urzędnicza patologia trwa ponieważ ludzie nie rozumieją, że nie są już najemcami a właścicielami.

 6. Okiem Jaszczura - problem MZBM – sesja 15.05.2019 r. - Rolowana Dąbrowa, 23 maj 2019 o 10:26

  […] – MZBM a wspólnoty. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie