Oświadczenie w sprawie ZCO SS

Kategorie: Aktualności   | 21 czerwca, 2017

20170613_084557Mamy w końcu teksty, będące wynikiem kontroli Najwyższej Izby Kontroli, Delegatury w Katowicach, kontroli dotyczących: Przygotowania, realizacji i finansowania Zagłębiowskiego Centrum Onkologii prowadzonej w ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej! Piszę w końcu, bo zarówno Pan Prezydent jak i p.o. Dyrektora mieli zarzuty (wystąpienia pokontrolne) NIK-u od dłuższego czasu, jednakże nawet podmiot tworzący dla ZCO SS, czyli Rada Miejska nie była o sytuacji informowana, mimo np. takiego kiedyś oświadczenia radnych Klubu Radnych PIShttp://grzegorzjaszczura.pl/?p=37781#more-37781. Abstrahując od tego, że wspomniany tekst wystąpień pokontrolnych jest miażdżący dla lewicy rządzącej w naszym mieście i wszystkich włącznie z Panem Prezydentem, nie widzących minusów i braku rozsądnego planu, podejścia i kompetencji przy realizacji tego przedsięwzięcia (albowiem ocena będzie trwała długo i mam nadzieję że dogłębnie), to dzisiaj przedstawię stanowisko radnych Klubu Radnych PIS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Głos Dabrowski 5-2Jest to o tyle ważne stanowisko, że właściwie byli to jedyni radni, w tej kadencji, którzy podnosili sprawy ujawnione obecnie we wspomnianych kontrolach NIK, a ich treści zdecydowanie potwierdzają słuszne wnioski i postulaty radnych opozycyjnych, inne od lewicowej koalicji propodrazowskiej. Specjalne pretensje Mieszkańcy mogą zgłaszać, przynajmniej moim zdaniem, do lewicowych radnych będących członkami Rady Społecznej ZCO SS, czyli bezpośrednio nadzorujących w tej kadencji p.o. Dyrektora, mianowicie K. Stępień, K. Dybicha i M. Węgrzynowicza (wszyscy z lewicowej koalicji SLD-PO). Zobacz także.

Dla zainteresowanych zresztą sugeruję zapoznanie się z licznymi moimi wpisami na tym blogu. Również Głos Dąbrowski zajmował się ta sprawą.

Dąbrowa Górnicza, dn. 21.06.2017 r.

stanowisko-2017.06.12-11. Grzegorz Jaszczura

2. Zbigniew Piątek

3. Jerzy Reszke

4. Mateusz Stępień

5. Piotr Ślusarczyk

 OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SYTUACJI W ZAGŁĘBIOWSKIM CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. S. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Do publicznej wiadomości został przekazany  Raport NIK, Delegatury w Katowicach, będący podsumowaniem kontroli przeprowadzonej w ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Ocena Najwyższej Izby Kontroli jest miażdżąca:

(…)  W ocenie NIK nadzór Prezydenta, wykonującego obowiązki podmiotu tworzącego, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj. Gminy Dąbrowa Górnicza nad Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpitalem Specjalistycznym im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, w zakresie prowadzonej inwestycji Zagłębiowskie Centrum Onkologii, był nierzetelny, nieefektywny i niewystarczający dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego przedsięwzięcia, choć dopełniano formalności związanych z działaniem Rady Społecznej Szpitala i wykonywaniem przez podmiot tworzący funkcji nadzorczych nad jego działalnością.

(…)Działania opisane  należy ocenić jako nierzetelne i generujące ryzyko niegospodarnego wydatkowania środków publicznych.

W szczególności brak rzetelnej analizy możliwości sfinansowania tak kosztochłonnego przedsięwzięcia przed jego rozpoczęciem, zmiany zakresu rzeczowego oraz udzielenie zamówienia na wykonanie fundamentów budynku diagnostyczno-zabiegowego i przygotowanie placu budowy, bez jednoznacznego określenia formuły finansowania kolejnych etapów budowy, w ocenie NIK zwiększały ryzyko niewłaściwego prowadzenia tego zamierzenia inwestycyjnego i zagrożenie utraty płynności finansowej Szpitala.

Ryzyko to zostało pogłębione poprzez odrzucenie wniosków i sugestii płynących ze zleconych przez Szpital analiz możliwości finansowania budowy ZCO i w dużej mierze zmaterializowało się w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto brak wskazania realnej alternatywy w zakresie finansowania w stosunku do oczekiwanych ale niepewnych wpływów z kontraktu z NFZ generował ryzyko powstania niekontrolowanych zobowiązań np. z tytułu kosztów kredytu kupieckiego (jak okazało się – głównego źródła finansowania inwestycji).

W wyniku takiego postępowania proces inwestycyjny nie został właściwie przygotowany ani w zakresie dotyczącym finansowania robót budowlanych i zakupów sprzętu medycznego, ani w zakresie dotyczącym skali działań nie zapewnił właściwego przygotowania do realizacji tej inwestycji.

Podjęcie decyzji o budowie ZCO podporządkowane zostało całkowicie osiągnięciu celu, jakim było powstanie centrum onkologii w Zagłębiu Dąbrowskim, przy jednoczesnym jednak braku realnego zidentyfikowania zdolności finansowych Szpitala w długoletniej perspektywie obsługi zobowiązań inwestycyjnych. (Raporty NIK)

stanowisko-2017.06.12-2Klub Radnych PiS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej od kilku lat zgłaszał zastrzeżenia do budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Wskazywaliśmy na zagrożenia, jakie stanowi nieodpowiedzialne zarządzanie szpitalem grożące utratą szpitala przez gminę. W odpowiedzi spotykaliśmy się z arogancją i lekceważeniem. Dzisiaj podtrzymujemy te zarzuty.

Raport jednak pokazuje więcej. Wskazuje na osobistą odpowiedzialność Pana Prezydenta za złe przygotowanie inwestycji i za utrzymywanie tej sytuacji nie licząc się z głosami rozsądku wskazującymi na niebezpieczeństwa. Pan Prezydent ponosi odpowiedzialność polityczną, ale jest też odpowiedzialność personalna osób, które doprowadziły do zaniedbań. Domagamy się poniesienia konsekwencji przez  te osoby i przedstawienia wyjaśnień, które uspokoją mieszkańców.

Domagamy się:

 1. Odwołania ze stanowiska p.o. Dyrektora Pana Zbigniewa Grzywnowicza.
 2. Odwołania ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Pani Iwony Krupa.
 3. Powołania Zarządu Komisarycznego w ZCO SS.
 4. Przedstawienia wyjaśnień złożonych przez Urząd Miasta i ZCO SS do obu Raportów i odpowiedzi NIK na wyjaśnienia.
 5. Rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej szpitala.
 6. Przedstawienia sposobu sfinansowania dokończenia budowy ZCO.
 7. Przedstawienia sposobu zapłacenia przez ZCO SS zaległych faktur budowy centrum onkologii objętych procesami sądowymi.
 8. Wyjaśnienia sposobu prywatyzacji części szpitala wraz z uzasadnieniem i rozliczeniem finansowym uwzględniającym skutki dla szpitala.

stanowisko-2017.06.12-3Władze Miasta Dąbrowa Górnicza w ostatnich miesiącach dołączyły do frontu walki z rządem upolityczniając swoje działania. Wielokrotnie apelowaliśmy o wycofanie się  z takich działań wskazując, że samorząd powinien być dla mieszkańców.

Apelujemy o potraktowanie sprawy szpitala w takich kategoriach, o zapewnienie pełnej transparentności podejmowanych kroków i znalezienie rozwiązania, które uratuje szpital dla miasta, jednocześnie zapewniając Mieszkańcom opiekę medyczną w przyszłości.

Komentarze

7 komentarzy do “Oświadczenie w sprawie ZCO SS”

 1. Kazimierz Jasionek, 21 cze 2017 o 17:49

  W dniu wczorajszym ukazał się w internecie artykuł dotyczący budowy ZCO w DG w którym czytamy na wstępie ” Dyrektor szpitala kłamał, a prezydent patrzył na to przez palce” Znamy raport NIK który jest druzgocący dla odpowiedzialnych za taki stan rzeczy. Są to Grzywnowicz, […] i członkowie rady społecznej ZCO.!!!Mam nadzieję, że nareszcie te […] w prokuraturach ruszą swe przyrośnięte d…ka do foteli i zajmą się tą dąbrowską […] do tej pory przez prokuratury ochranianej i trzymane pod parasolem ochronnym !!! O prokuraturze w DG w ogóle szkoda cokolwiek mówić, […]!!! Teraz dowiadujemy się że długie łapy […] sięgały również do prokuratury okręgowej w Katowicach która pierwszą sprawę w tej skandalicznej aferze UMORZYŁA. Różnych draństw […] czerwonej pajęczyny nazbierało się w tym mieście wiele i wszystkie były […] niesprawiedliwości pod dywan !!! Może w końcu ten raport NIK wsadzi kij w to mrowisko bezprawia i panowie w czerwonych […] choć niechętnie zajmą się tą bandą kłamców i kpiarzy rządzącą w […] i skrupulatnie ich ukarzą. […] […] […]!!!! Panie Grzesiu proszę nie kropkować żadnego tutaj wyrazu, gdyż każdy z nich oddaje wiernie to co się dzieje w samorządach i w tym kraju bezprawia !!!

 2. KRZYSZTOF, 21 cze 2017 o 22:30

  MOJE ŻYCZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ, WIĘC ŻYCZĘ WSZYSTKIM CWANIACZKOM, KTÓRZY MACZALI TAM PALCE PROGRAMU […] PLUS!!!

 3. Grzegorz, 22 cze 2017 o 7:10
 4. Dąbrowiak., 22 cze 2017 o 10:15

  Szkoda że dopiero raport NIK pokazał ten nieprawidłowości.Gdyby nie tak kontrola nie wyszło by na jaw jak jest naprawdę.Prokuratura Krajowa po raporcie NIK powinien objąć sledztwo nadzorem z Warszawy warto przypomnieć że za koalicji PO -PSL prokuratura W Katowicach umorzyła sledztwo.

 5. Kazimierz Jasionek, 22 cze 2017 o 14:24

  Dzisiaj również ukazał się następny artykuł w internecie bardziej obszerny dotyczący tej afery z ZCO. Prawdopodobnie jest to przedruk z Gazety Wyborczej który się ukazał parę dni temu.Tytuł tego artykułu mówi wiele Cytat: ” Bezwstydny dyrektor szpitala, bezwstydny prezydent miasta” Na takie grube […] jak te z tym ZCO prokuratura okręgowa w Katowicach przymknęła oczy i umorzyła dochodzenie parę lat temu. Co można powiedzieć o takiej […] nie wykonującej należycie swych służbowych obowiązków ??? Najgorsze słowa cisną się na usta na taką […]. Teraz po kompromitujących dowodach w dochodzeniu NIK sprawa ma ponownie wrócić do tej samej prokuratury […] !!! Przecież to jawny cyrk […] […]. Co się tyczy tych […] Grzywnowicza i […] to również powinni za swe czyny stanąć przed prawdziwym […]. Cytat: „„Zastosowany przeze mnie zwrot, że »inwestycja jest finansowana ze środków prywatnych«, został użyty w znaczeniu potocznym” – wytłumaczył się Podraza.” W znaczeniu potocznym to […] jest prezydentem w tym ciemnogrodzie !!!!

 6. Info, 22 cze 2017 o 18:55
 7. Okiem Jaszczura - ZCOSS – jest wyrok (drugi) - Rolowana Dąbrowa, 7 lut 2020 o 9:41

  […] rządzącej w Dąbrowie Górniczej oraz członków Rady Społecznej! Właściwie tylko radni Klubu Radnych PISpróbowali wcześniej rozwiązać (poprawić) sytuację, choćby przez wnioski do Pana […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie