Pan Prezydent a MZUM

Kategorie: Aktualności   | 18 października, 2016

20161014_142451Jestem winny Czytelnikom odpowiedź, jaką otrzymałem od Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) na moje dociekanie, dlaczego Pan Prezydent Z. Podraza (SLD) przez dłuższy czas nie reagował na nieprawdziwe informacje podawane przez niego (w jego imieniu?) o wysokości czynszu (np. za pomieszczenia biurowe), czynszu płaconego przez Mieszkańców miasta z budżetu, za gigantyczne lokum dla urzędników, czyli Centrum Administracji. Pierwsza interpelacja jest opisana tu: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39104#more-39104, gdzie odnosiłem się do odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację jeszcze ze stycznia tr. (27.01.2016 r.), mówiłem nota bene także o tym na sesji absolutoryjnej (18.05.2016 r.) bez jakiejkolwiek reakcji Pana Prezydenta i jego służb. 20160422_083725Swoją drogą nie zareagował także nikt z PM MZUM.PL S.A., mam na myśli czy to Prezesa, czy to Radę Nadzorczą, ale przecież nie muszą męczyć się oglądaniem sesji 🙂 . Chociaż Prezes Zarządu PM MZUM.PL S.A.  Pan T. Sołtysik był akurat na sesji nadzwyczajnej w dniu 22.04.2016 r. (zobacz i zobacz).

A tu jest opisana ostatnia interpelacja, w której domagałem się m.in. przedstawienia właściwych kwot, zgodnych z prawdą, np. w Przeglądzie Dąbrowskim: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39842#more-39842.

interp-2016.09.07-czynsz-pismo-1interp-2016.09.07-czynsz-pismo-2Wracając do dzisiejszego meritum. Odpowiedź Pana Prezydenta jest, sygnowana przez Sekretarz Miasta Panią I. Bednarską, w której jednoznacznie dla mnie winę zwala się na Pana Prezesa PM MZUM.PL S.A. Pana T. Sołtysika (Lewica), który jest podpisany pod pismem do Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Pana P. Kuziora. W odpowiedzi zaznaczone także jest jednoznacznie, że: „Wprowadzanie kogokolwiek w błąd w sprawie wysokości przedmiotowych opłat nie było działaniem celowym. […]„. Całe szczęście.

Przekazuję pełną treść odpowiedzi, aby póki „Przegląd Dąbrowski” nie opublikuje, jak pisałem w interpelacji:

„[…] Kończąc Panie Prezydencie, chciałbym jeszcze prosić o podanie informacji dotyczących opłat ponoszonych przez Mieszkańców naszego Miasta poprzez budżet na czynsz i wszelkie opłaty do PM MZUM.PL S.A. już bez pomyłki pisarskiej, np. w „Przeglądzie Dąbrowskim”. Jak wynika z docierających do mnie licznych zapytań Wyborców, jest na podanie tych danych duże zapotrzebowanie. A dodatkowo może zwiększy się poczytność tego periodyka, wydawanego przecież z pieniędzy wszystkich Mieszkańców naszego Miasta, a nie tylko sympatyków Pana Prezydenta.”

Mieszkańcy mogli by się z nią zapoznać:

Dąbrowa Górnicza, dnia 26.09.2016 r.

Pan Grzegorz Jaszczura

Radny Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

interp-2016.09.07-czynsz-odpW odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 07.09.2016r., zarejestrowaną pod Nr BKM.0003.1368.2016, w sprawie wysokości opłat z tytułu najmu części obiektu Centrum Administracyjnego dla potrzeb Urzędu Miejskiego, ponoszonych na rzecz Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. uprzejmie informuję, iż odpowiedź na Pana interpelację z dnia 22.06.2016r. wraz z załączoną kserokopią pisma PM MZUM.PL S.A. Nr 3584/16 z dnia 12.07.2016r. zawiera wyjaśnienia Zarządu Spółki do wskazanych przez Pana rozbieżności pomiędzy kosztem wynikającym z danych o realizacji budżetu oraz stawek czynszu (z tym, że „wyjaśnienie” jest skierowane do Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej, a nie do mnie radnego Rady Miejskiej, trochę ścisłości Panie Prezydencie – przyp. mój). Wysokość czynszu, jaką Miasto płaci za wynajmowanie powierzchni w Centrum Administracyjnym zawarta jest w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy.

Wprowadzanie kogokolwiek w błąd w sprawie wysokości przedmiotowych opłat nie było działaniem celowym. Powyższa sytuacja powstała, tak jak Pan słusznie zauważył, w wyniku omyłki pisarskiej Spółki PM.MZUM.PL (ja tego nie zauważyłem, tylko wyczytałem to z pisma Pana Prezesa T. Sołtysika (Lewica) do Pana Naczelnika P. Kuziora (Lewica), sytuacja przecież mogła powstać z różnych przyczyn – przyp. mój).

Zgodnie z Zarządzeniem nr 855.2012 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 22.02.2012r. w sprawie: udzielenia przez Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej upoważnień do dysponowania środkami publicznymi, dokumenty będące potwierdzeniem operacji finansowych (faktury) zatwierdzają do wypłaty Resortowi Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta Oraz osoby je zastępujące, wymienione w ww. akcie prawnym i to one kontrolują faktyczne wydatki na poszczególne cele. Sprawdzenie zgodności faktury za najem w zakresie stawek dotyczących części obiektu będącego siedzibą Urzędu Miejskiego realizowane jest przez Wydział Administracyjny, będący dysponentem środków na ten cel, natomiast Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej przygotowujący odpowiedź na Pańską interpelację, a nie będący dysponentem środków przeznaczonych na zapłatę czynszu, ani nie dysponujący umową najmu, nie był w stanie wychwycić tej rozbieżności.

Zapewniam Pana, że błąd ten nie wpłynął na wysokość opłaty należnej Spółce z tytułu najmu określonej w stosownej umowie. Podkreślam, że warunki umowy najmu są znane Prezydentowi Miasta (właściwie to szkoda, że nie wpłynął, bo budżet byłby bogatszy o 1.700.00,00 zł netto rocznie 🙂 , jak dla mnie Pan Prezydent bardzo opornie się poprawia i tłumaczy, jeżeli znał te warunki najmu – przyp. mój).

Sekretarz Miasta Iwona Bednarska

interp-2016.09.07-czynsz-2Niestety brakuje także w odpowiedzi Pana Prezydenta najważniejszego, czyli odpowiedzi na moje wątpliwości, zawarte w końcowej części interpelacji:

„[…] Chodzi nie o to co Pan zasugerował Panie Prezydencie, ale o to, że ja sugeruję, że skalkulowanie cen czynszu płaconych przez Gminę Dąbrowa Górnicza (czyli z budżetu wszystkich Mieszkańców) do PM MZUM.PL S.A. jest ułomne. Albowiem powinno się bardziej odnosić do rzeczywistych kosztów ponoszonych na utrzymanie budynków, a nie wyceny nawet uprawnionych rzeczoznawców. Proszę o sprawdzenie tegoż.”.

Jak rozumiem, na tę odpowiedź trochę poczekamy. 🙂 .

 

 

Komentarze

7 komentarzy do “Pan Prezydent a MZUM”

 1. iti, 18 paź 2016 o 8:05

  To ich Pan przycisnął.

 2. info, 18 paź 2016 o 8:32

  Warto przypomnieć, że MZUM jest spółką w 100 procentach będącą własnością Gminy.

 3. Sympatia, 18 paź 2016 o 11:30

  Brawo Panie Grzegorzu, szkoda, że inni radni nie są tacy konsekwentni.

 4. Kazimierz Jasionek, 18 paź 2016 o 16:00

  Dyzma Zaraza nie lubi się z niczego tłumaczyć i nawet najgłupsze błędy próbuje bagatelizować !!! To taki „nieomylny” gospodarz jak Anioł z „Alternatywy 4”. Jacy biuraliści są zatrudnieni w tym „Pentagonie” którzy się nagminnie mogą mylić bez żadnych konsekwencji i Dyzma się pod tym podpisuje. No cóż, przychodzi na myśl to sławne powiedzenie „jaki pan taki kram” A w te zas…. wyceny tzw. rzeczoznawców jeszcze ktoś wierzy ???? W większości są to rzeczoznawcy ale tylko od kasy, jaka wpada do ich kieszeni !!!!!

 5. Inka, 18 paź 2016 o 23:12

  Dwa fragmenty odpowiedzi podobają mi się szczególnie:
  1. „OMYŁKA pisarska Spółki PM.MZUM.PL….”
  🙂 dobre!!!
  2. „RESORTOWI Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz miasta, Skarbnik Miasta…”
  🙂 tak skojarzyło mi się z książką „Resortowe dzieci.Służby”. W sumie nie wiem dlaczego to mi przyszło pierwsze na myśl…hmmm dlaczego to…

 6. Mieszkaniec Dąbrowiak., 20 paź 2016 o 20:13

  Tutaj jest opisana wielkość czynszu Sądu Rejonowego i Prokuratury i widać że one płacą mniej a z UM doi się kasy więcej za czynsze.Czy istnieje aby Ministerstwo Sprawiedliwości wykupiło budynek jest teraz nowy minister sprawiedliwości -nie wiem czy zna sprawę tutejszej umowy najmu niekorzystne warunki .Panie Grzegorzu jakie by było najlepsze rozwiązanie z korzyścią dla budżetu miasta aby rozwiązać problem z czynszem?.

 7. Tadeusz Jędrzejec, 19 sty 2017 o 14:32

  Jak to jest, Rada Miejska powołała Komisję Rewizyjną której działalności nie widać, ale diety (~72.000 zł + dodatki) pobrała. Radny Grzegorz Jaszczura dokonuje szczegółowej analizy za Komisje Rewizyjną i nie jest jej przewodniczącym.
  Interpelacje i komentarze Radnego nie są drukowane w Przeglądzie Dąbrowskim a nawet brak krótkiego komunikatu, że wydruk zakazano, ponieważ nie jest laurką dla Prezydenta.
  Ktoś tak analitycznie i po gospodarsku myślący winien kandydować i zostać wybrany Prezydentem miasta Dąbrowa Górnicza.
  Jest już właściwy czas aby rozpocząć podsumowanie ciężkiej i wieloletniej pracy Radnego Grzegorza Jaszczury.
  Zbyt mało jest autorów komentujących pracę tego Radnego. Warto rozmawiać ze sąsiadami, znajomymi, kolegami i koleżankami na temat propozycji jego awansu w strukturach władz miasta.
  Proponuję zorganizowanie zebrań we wszystkich dzielnicach miasta a w Strzemieszycach wielokrotnie więcej. Tematów do omówienia jest bardzo wiele; ekologia, zadłużenia budżetu, czynsze za ,,pentagon”, MZBM, podatki, wodociągi, opłata adiacencka, kolesiostwo i upartyjnienie stanowisk pracy a ponadto wielomilionowe prezenty dla policji i Nemo. Tematów nie brakuje, dlatego należy ponowić spotkania, aby poruszyć tematy zasugerowane przez uczestników zebrań.
  Towarzysze z SLD, TPDG, PO i inni już się uaktywniają i robią kampanię wyborczą. Kto obecny czas prześpi ten nawet radnym nie zostanie.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie