Tworzeń – atak hałasem (uzupełnienie)

Kategorie: Aktualności   | 17 kwietnia, 2015

CAM04092Z sytuacją związaną z hałasem, opisywaną przeze mnie także ostatnio, przy omawianiu odpowiedzi Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) na moją interpelację, nie jest tak różowo, szczególnie w rejonie Tworznia! Świadczy o tym pismo jakie otrzymałem jako radny Rady Miejskiej od Stowarzyszenia Mój Tworzeń, które jeszcze w szerszym ujęciu przedstawia sytuację na terenach tuż obok Huty ArcelorMittal (kiedyś Katowice). Nota bene pismo stowarzyszenia podważa (przynajmniej częściowo) odpowiedź na moją interpelację, którą otrzymałem od Panów Prezydentów. Przedstawiłem ją (wraz z błędami ortograficznymi) w poprzednim wpisie na blogu!

Pismo przedstawię w całości:

„Szanowny Panie Prezydencie, w związku z:

 • naszym pismem (w wersji elektronicznej) z dnia 20.03.2015 r. w sprawie protestu przeciwko realizacji inwestycji Tameh Polska Sp. z o.o., na które do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi,
 • odpowiedzi udzielonych naszemu Stowarzyszeniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.070.60.2015.JB z dnia 25.03.2015 r. oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach  pismem nr IN.IV.7024.13.2015.BB z dnia 30.03.2015 r.,
 • nieustosunkowaniem się do wniesionego w/w protestu przez Tameh Polska Sp. z o.o. i jego udziałowców Arcelor Mittal Poland i Tauron Polska Energia,
 • informacjami na portalu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej www.idabrowa.pl dot. realizacji inwestycji przez Tameh Polska Sp. z o.o.

zwracamy się do Pana Prezydenta z pytaniami:

 1. Dlaczego nie powiadomiono mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a zwłaszcza tej ich części zamieszkałych w sąsiedztwie d. Huty Katowice o planowanym rozruchu inwestycji Tameh Polska Sp. z o.o. przed jej rozpoczęciem, tj. przed 16.03.2015 r.? Kto ponosi za to odpowiedzialność?

Dopiero po interwencjach mieszkańców następnego dnia tj. 17.03.2015 r. taka lakoniczna informacja  o podwyższonym poziomie hałasu (bez żadnych szczegółów dot. np. poziomu emisji) została zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

 1. Dlaczego żadna ze służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców (m.in. straż miejska, centrum zarządzania kryzysowego, ekologia itp.) w żaden sposób nie zareagowała na zgłoszenia z dnia 16.03.2015 r.  twierdząc, że wszystko jest w porządku, pomimo że hałas było słychać nawet w sąsiednim Sosnowcu?
 2. Dlaczego do dnia dzisiejszego nie ma informacji Tameh Polska Sp. z o.o. w jakich godzinach będą prowadzone prace przy oczyszczaniu rurociągów i jakie będzie natężenie hałasu z tym związane?

Dostępne na stronach internetowych Urzędu Miejskiego informacje w/w firmy mówią tylko o dniach, w których to będzie się odbywało.

 1. Jaki był faktyczny poziom hałasu w zabudowaniach najbliżej miejsca ich wytworzenia, skoro u mieszkańców ulicy Tworzeń odczuwalne były zawroty głowy, bolące uszy (do kilku dni po emisji), brak było możliwości komunikacji nawet z bliskiej odległości?

skala-hałasuWedług uzyskanych informacji, na wylocie przedmuchiwanego rurociągu powstawała fala dźwiękowa o natężeniu od 140 do 168 dB! Oznacza to (nawet biorąc pod uwagę tłumienie się fali w terenie), że osoby słabsze (mające kłopoty kardiologiczne, neurologiczne czy dzieci) podczas przebywania na otwartej przestrzeni, były narażone na emisję zagrażającą ich zdrowiu!

Pomijając oczywistą nieścisłość – 3 początkowe czyszczenia trwały po 60 minut, a nie deklarowane 20 minut. Następne procesy były dużo cichsze – mierzone decybelomierzem w granicach zabudowy na ulicy Tworzeń wahały się w granicach 70-85 dB (max 89) i były zdecydowanie cichsze od początkowych – choć i tak bardzo uciążliwe.

 1. Czy wobec powyższego:

a) w/w inwestor złożył do organu ochrony środowiska, właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tj. (jak wskazano w korespondencji z regionalnymi instytucjami ochrony środowiska) Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – tzw. kartę informacyjną przedsięwzięcia?

b) jakie działania zaproponował w przedmiotowej karcie Tameh Polska Sp. z o.o. w celu zminimalizowania możliwego, negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko?

c) dlaczego podjął Pan Prezydent decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia?

Brak odpowiedzi w sprawie naszego protestu, zwłaszcza ze strony współwłaściciela spółki Arcelor Mittal Poland, wpisuje się w politykę tej firmy wobec środowiska lokalnego w bezpośredniej bliskości b. Huty Katowice, zwłaszcza mieszkańców ulicy Tworzeń.

Odczuwamy brak wsparcia ze strony kierowanego przez Pana Prezydenta Urzędu wobec uciążliwości spowodowanej działalnością naszego dużego sąsiada, często też mamy przykłady na dążenie do celowej likwidacji funkcji mieszkaniowej na Tworzniu. Są to m.in.:

 1. Uruchomienie przez Hutę Katowice (aktualnie ArcelorMittal Poland) bramy towarowej nr 7 na zbiegu ulicy Tworzeń i Towarowej oraz (w zdecydowanie mniejszym stopniu) umiejscowienie bazy transportowej wśród zabudowy mieszkaniowej w połowie ulicy Tworzeń w kierunku Strzemieszyc,

co sprawia, że od 2003 roku 40-tonowe ciężarówki tzw. TIR-y setki tysięcy razy (do 500 ciężarówek dziennie) przejechały i dalej przejeżdżają przez teren zamieszkały z tej strony ulicy Tworzeń przez 160 mieszkańców i powodują:

 1. rozjeżdżanie drogi gminnej, nieprzystosowanej do ruchu aut o tonażu do czterdziestu ton (ostatnio dołączyły samochody firmy REMONDIS, których do tej pory jeszcze tu nie widziano),
 2. zatruwanie środowiska (w tym ludzi i zwierzęta) spalinami,
 3. wpływanie poprzez hałas (słuch i wibracje) na zdrowie ludzi i zwierząt oraz  uszkodzenia (poprzez wywołane ruchem aut wibracje pow. 70 dB) ponad 60 zamieszkałych nieruchomości położonych przy ulicy,
 4. przy braku chodnika realne zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, którzy w okresie wiosennym i jesiennym mają obok asfaltu błoto, a zimą – skarpy śniegu, wobec czego chodzą bezpośrednio po drodze, co przy mijaniu się dwóch ciężarówek za każdym razem grozi wypadkiem,
 5. nagminnie przekraczanie prędkości (znak ograniczenia do 40 km/h oraz wyprzedzania stoi przy wjeździe na ulicę)
 6. parkując przy ulicy stwarzają zagrożenie dla ludzi, zmuszonych omijać po ruchliwej drodze kilkunastometrowe ciężarówki, jak również dla innych uczestników ruchu (zwłaszcza samochodów osobowych i rowerów)
 7. Powstanie nielegalnego parkingu dla ciężarówek przy skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego z ulicą Tworzeń w kierunku Strzemieszyc, co skutkuje:
  1. rozjeżdżaniem terenu, nawożeniem błota i piasku na drogę,
  2. stwarzanie manewrami parkingowymi (tarasowanie przejazdu, włączenie do ruchu) zagrożenie dla ruchu samochodów i ludzi,
  3. parkowanie w miejscach do tego nie przeznaczonych (art. 49 kd – Tworzeń to tereny zabudowane w mieście),
  4. stanie na włączonych silnikach (art. 60 kd –Tworzeń to j.w.)
  5. Brak infrastruktury zapewniającej normalne funkcjonowanie mieszkańców, m. in.:
   1. sprawnej kanalizacji burzowej (po każdym deszczu przez nasze działki przetaczają się masy wody) – choć jej rozwój jest w planach Studium zagospodarowania przestrzennego
   2. kanalizacji ściekowej – pomimo ujęcia w Studium zagospodarowania przestrzennego czy też ostatnich zachęt ze strony Kierownika Projektu dot. przyłączania się do wybudowanej kanalizacji ściekowej, nie ma żadnej możliwości rozwiązania problemu kilkudziesięciu gospodarstw domowych w tym zakresie (przyczyny podawane są różne, a efekt – jak wyżej)
   3. chodnika – dopiero w 2015 roku projektowane jest dojście do przystanku tramwajowych przy Alei Piłsudskiego oraz niewielki odcinek na samej ulicy i to tylko dlatego, że projekt został wybrany w ramach Budżetu Partycypacyjnego (bo w planach inwestycji miejskich nie występuje); a przy ulicy Tworzeń mieszka kilkadziesiąt dzieci dochodzących codziennie do szkoły oraz ludzie poruszający się do pracy bez własnego samochodu – ale ich bezpieczeństwo nie jest istotne z punktu widzenia finansów Miasta,
   4. wiaduktu łączącego ulicę Tworzeń i Towarową z ulicą Podlesie – pomimo umieszczenia w II edycji Studium uwarunkowań na końcu listy celów lokalnych o znaczeniu strategicznych wiadukt – poprzez skierowanie ruchu ciężarówek na pozbawione osad ludzkich Podlesie i dalej na S1, pozwalający mieszkańcom spokojnie funkcjonować, a firmom dynamicznie się rozwijać – jako inwestycja (podobnie jak chodnik i kanalizacja) nie znalazły się w perspektywie finansowej Dąbrowy Górniczej, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby go zbudować np. w partnerstwie publiczno-prywatnym z najbardziej (obok mieszkańców) zainteresowaną stroną takiej inwestycji, tj. Arcelor Mittal Poland.
   5. remont przejazdu przez tory tramwajowe na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i ulicy Tworzeń – przejazd przezeń nawet dla ciężarówek stanowi wyzwanie, a dla samochodów osobowych wcześniej czy później zakończy się uszkodzeniem podwozia
    i sprawą wytoczoną instytucjom odpowiedzialnym za utrzymanie takich przejazdów w stanie umożliwiającym z ich korzystania.

Natomiast zgłoszenie w/w remontu na stronie www.naprawmyto.pl pozostaje od dłuższego czasu bez odzewu.

protest-2003.09.23Wywołuje to od lat mniejsze lub większe protesty mieszkańców – w załączeniu przesyłamy pismo z 2003 roku do Huty Katowice i Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, które po przedatowaniu (przypominamy, że to 12 lat temu) można bez poprawek wysłać i w dniu dzisiejszym.

Są również akty prawne dotyczące Tworznia:

– Uchwała Nr  XLVI/884/05 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 września 2005 roku w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Manifestu Lipcowego – Alei Piłsudskiego – Gwardii Ludowej – Swobodnej – Tworzeń”

CAM04097– planu powstałego – naszym zdaniem – wbrew zapisom Studium Zagospodarowania Przestrzennego z 1998 roku traktującego Tworzeń jako „inne proponowane nowe usługi” (czego o umieszczeniu działalności produkcyjnej w dużej części Tworznia powiedzieć na pewno nie można),

– Uchwała Nr  XXV/405/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej w obrębie działki nr 46/2 k. m. 28 przy ul. Tworzeń,

– Uchwała Nr XXIII/374/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie: drugiej edycji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej”

gdzie jako pewnego rodzaju ciekawostką jest fakt, że nie zanotowano ŻADNEJ UWAGI do projektów wszystkich w/w Uchwał dotyczących Tworznia.

O systemie powiadamiania mieszkańców o podejmowanych w sprawach Tworznia działań nie warto wspominać, bo takowego nie było i nie ma. Tablica informacyjna po interpelacji jednej z Radnych Dąbrowy Górniczej ma być zamontowana w II kwartale br., a internet – choć bardzo pożyteczny – do dnia dzisiejszego nie stanowi jedynej drogi komunikacji między Urzędem a mieszkańcami (przykład zawiadamiania o podatku od nieruchomości mógłby być wzorcowy dla ważnych dla mieszkańców spraw).

O wszystkich poruszonych wyżej sprawach Stowarzyszenie Mój Tworzeń, powołane przez mieszkańców ulicy Tworzeń w grudniu 2014 roku, będzie przypominało odpowiedzialnym podmiotom do czasu ich rozwiązania.

Na zakończenie pragniemy zapewnić Pana Prezydenta, że naszym głównym celem jest działanie na rzecz rozwoju Dąbrowy Górniczej i zwiększenia jakości życia jego Mieszkańców we współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami z terenu Miasta. Wyrażamy przekonanie, że wyjaśnienie problemów zawartych w pytaniach niniejszego pisma będzie tego dobrym początkiem.

Z wyrazami szacunku za Zarząd Stowarzyszenia Mój Tworzeń

Jan Pietraga           Adrianna Włusek

Prezes Zarządu          Wiceprezes Zarządu”

Komentarze

7 komentarzy do “Tworzeń – atak hałasem (uzupełnienie)”

 1. iti, 17 kwi 2015 o 12:18

  Cała epopeja mieszkańców. Ale taka prawda.

 2. Mieszkaniec, 17 kwi 2015 o 18:39

  Znowu hałas, coś strasznego.

 3. Marta, 17 kwi 2015 o 20:31

  Mają w d… ludzi.

 4. syty, 18 kwi 2015 o 0:25

  Godzinę czasu przedmuchiwali-ręce opadają.

 5. Kazimierz Jasionek, 18 kwi 2015 o 12:00

  Dyzma Podraza tak szanuje mieszkańców DG, że ma ich w głębokim poważaniu. Dla tego pawia nie liczą się maluczcy i co mu będą jego „zafrasowaną” głowę zawracali takimi „pierdołami” Myślę że on ma większe problemy na głowie które muszą go dręczyć – ile z tych 220 mln „wydanych” na budowę ZCO pozostanie […] odpowiedzialnych za ściganie różnych przekrętów !!!!( czy nie zakończy się ten numer kryminałem ??? ) Takie samo Centrum z dużo lepszym wyposażeniem wybudowane w Katowicach kosztowało 80 mln zł.(wiadomość zaczerpnięta z internetu) W DG żeby zaspokoić apetyty wszystkich pijawek to 220 mln zł. A prokuratura katowicka umarza dochodzenie – czy za darmo ??? […]

 6. info, 14 maj 2015 o 9:00
 7. Ja, 15 cze 2015 o 20:50

  Życie tutaj to masakra, lepiej nie wychodzić z domu a już napewno na ulicę bo zaraz trzeba uciekać przed rozpędzonymi do 80km/h 24 tonowymi tirami a chodnika brak, a w innych częsciach miasta chodniki juz byly wymieniane kilkukrotnie. 24h na dobę buczy huta, wypuszcza czerwone chmury dymu, na oknach i samochodach osiada metaliczny pył, ktory tez jest wdychany przez ludzi. Miasto powinno ludziom wyplacic odszkodowania albo wysiedlić bo wszyscy równo placa podatki a nie wydawac kolejne pozwolenia dla firm transportowych ktore uprzykrzaja zycie mieszkancom!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie