hałda a źródła rzeki Bobrek

Kategorie: Aktualności   | 14 grudnia, 2020

Źródło rzeki Bobrek, opisane tabliczką autorstwa Oddziału PTTK w Sosnowcu, położone tuż obok hałdy w Strzemieszycach Małych – Lipówce zainspirowało mnie do zastanowienia się nad jego czystością. W końcu hałda odpadów pohutniczych sporej wielkości i obszarze (prawie 30 ha) tuż, tuż. Odniosłem się do tego problemu wstępnie we wpisie: hałda pohutnicza – odp. c.d.

Właściwie to mogę być dumnym, jako urodzony 1,5 km od tego miejsca na ul. Kazdębie, że rzeka ta poprzez Białą Przemszę, Przemszę i Wisłę wpada do Bałtyku. Długość rzeki to 17,6 km, a źródła znajdują się na wysokości 274 m n.p.m.

Złożyłem interpelację w tej sprawie, aby dowiedzieć się jak władze Naszego Miasta opiekują się taką perełką. Poniżej interpelacja i odpowiedzi (zadziwiające) Pana Prezydenta (na czerwono):

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: zabezpieczenia źródeł rzeki Bobrek

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację BRM.0003.702.2020 z dnia 22.10.2020 r.

proszę o odpowiedzi w związku z informacjami zawartymi w odpowiedzi Pana Prezydenta na następujące pytania.

Z decyzji Marszałka Województwa Śląskiego: Nr 3125/OS/2008 z dnia 5.12.2008 r. i Nr 1386/OS/2010 z dnia 20.04.2010 r. dotyczących wyrażenia zgody na zamknięcie części składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” (między zakładami Alba ZPOK, koksownią a terenem motocrossu na Zakawiu) wynika, że z dniem 01.01.2006 r. zaprzestano przyjmowania do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, a zamknięcie części składowiska odpadów „Lipówka” nastąpi do końca 2013 r. i końca 2017 roku (odpowiednio dla obszarów objętych decyzją).

W punktach 4A pt. „Monitoring składowiska” ww. decyzji zawarte zostały decyzje Marszałka Województwa dot. częstotliwości badań m.in. wielkości przepływu oraz składu wód potoku (rzeki) Bobrek.

Dlatego zapytuję,

1. jak na dzień dzisiejszy wygląda monitoring źródła rzeki Bobrek w kontekście składu wody oraz wielkości jego przepływu?

2. Kto przeprowadza takie badania i z jaką częstotliwością?

Odp. ad. pyt. 1 i 2:

„[…] informuję, że obiekt przedstawiony na zdjęciach stanowiących załącznik do ww. interpelacji, znajduje się na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 917/7 k.m. 8 obręb 0012 Strzemieszyce Małe, której właścicielem jest ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z powyższym zwrócono się do władającego ww. nieruchomością o udzielenie wyjaśnień dot. m.in.: badań monitoringowych prowadzonych na rzece Bobrek, zgodnie z punktem 4A decyzji nr 3125/OS/2008 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 5 grudnia 2008 r., znak OS.GO.76366/4/2/08 oraz udzielenia informacji nt. obiektu wskazanego w interpelacji i jego zabezpieczenia, a także przekazano kserokopię Pańskiej interpelacji. […]”.

(nawet kserokopię mojej interpelacji przekazano prywatnemu przedsiębiorcy ( 🙂 ), na którego terenie znajduje się źródło rzeki, płynącej do Bałtyku, a ja liczyłem, że po prostu miasto (urząd prezydencki) to wie!

Trochę dziwne, że znowu teren tegoż prywatnego przedsiębiorcy nie jest oznaczony, jako Teren prywatny. Swoją drogą ciekawe czy Oddział PTTK z Sosnowca postawił swoją tablicę za jego zgodą? – przyp. moje).

3. Kto kontroluje i gdzie znajdują się informacje dot. w/w badań?

Tu standard urzędniczy, w tym wypadku udowadniający ich bezradność i brak zaangażowania (moim zdaniem) : „[…] organami właściwymi do kontroli realizacji ww. decyzji są Marszałek Województwa Śląskiego oraz Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

[…] Informacje uzyskane od władającego nieruchomością o nr 917/7 oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zostaną do Pana przekazane odrębnym pismem, niezwłocznie po ich otrzymaniu.”.

(czyli nasz dąbrowski urząd, w szczególności Wydział Ochrony Środowiska, żeby nie używać rynsztokowej terminologii „spacerujących” kobiet (w tym julek) obchodzi to jak guzik z pętelką, przynajmniej tak to rozumiem – przyp. mój).

4. Kto jest odpowiedzialny za stan techniczny zabezpieczenia źródła, w tym zdewastowanego ogrodzenia? Tu dla wyjaśnienia: tabliczki informujące o źródle rzeki Bobrek są sygnowane przez PTTK O. Sosnowiec.

(na to pytanie w ogóle brak odpowiedzi, a ja bym podrzucił odpowiedź Panu Prezydentowi, że jeżeli ogrodzenie jest zdewastowane na gruncie prywatnym, to są szerokie możliwości reakcji, np. Straż Miejska czy PINB – przyp. mój).

Źródło to, jak sądzę, leży na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza.

 Grzegorz Jaszczura

Na koniec zadedykuję właścicielowi i Urzędowi Miejskiemu w Dąbrowie Górniczej hasło z tabliczki, już wyżej opisywanej:

„CHROŃMY WODNE SKARBY POLSKI”.

Ps Co dziwne wg internetu to nie jest źródło rzeki Bobrek.

Komentarze

2 komentarze do “hałda a źródła rzeki Bobrek”

  1. Ggg, 14 gru 2020 o 18:47

    Za co ci urzędnicy biorą pieniądze?

  2. Okiem Jaszczura - Umowy najmu działek przez AMP, czyli dąbrowski "Miś" (cz. IX) - Rolowana Dąbrowa, 17 lut 2021 o 14:14

    […] hałda a źródła rzeki Bobrek, […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie