hałda odpadów – problem! c.d.

Kategorie: Aktualności   | 14 czerwca, 2021

Aby uzupełnić poprzedni wpis, dzisiaj treść wspomnianej w nim nowej interpelacji, w tej przedłużającej się, z winy urzędników i Pana Prezydenta (przynajmniej moim zdaniem) bulwersującej sprawie. Chodzi oczywiście o podpisywanie przez lata przez poważnych (stanowiskami) urzędników umów najmu gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza z prywatnym przedsiębiorcą jedynie w części działek (zobacz), czyli licząc nie tyle gruntu, ile on zajmuje. Na dodatek przez lata nikt tego nie skontrolował, właściwie do momentu, gdy dopiero kilkakrotnie podniosłem to w moich interpelacjach. I wydaje mi się, że wciąż w obciążeniu beneficjenta umowy najmu coś nie gra! Podejrzewam, że powierzchnia podnajmowana przez urzędników po prostu jest nie ta, co w rzeczywistości!

Treść kolejnej interpelacji:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: obciążenia ArcelorMittal S.A. za bezumowne korzystanie z gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza, c.d. 2

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi (w znacznej części niestety jej braku) Pana Prezydenta na interpelacje: BRM.0003.802.2021 z dnia 09.03.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 23.03.2021 r.), BRM.0003.833.2021 z dnia 30.03.2021 r. (odp. Pana Prezydenta  z dnia 07.04 2021 r.) oraz BRM.0003.893.2021 z dnia 11.05.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 27.05.2021 r.)

prosimy o odpowiedzi na następujące kwestie/nieścisłości:

1. Informacja, iż „obciążono ArcelorMittal Polska S.A. za faktyczne bezumowne korzystanie z gruntu części działki oznaczonej nr geod. 882/13 karta mapy 9 o powierzchni 1013 m2 stawką 2,15 złotych za 1 m2 netto we wskazanych czasookresach”, zawarta w Pana odpowiedzi z dnia 27.05.2021 r. (nr WGN.0003.17l2.2021)

nie jest zgodna z odpowiedzią na informację publiczną w tej samej sprawie, gdzie (załącznik nr 1) operatem szacunkowym, wykonanym przez panią Annę Rój rzeczoznawcę majątkowego, objęta była cała (jak wynika z treści udostępnionego dokumentu) działka – i ta stawka wynosi wówczas 0,16 zł netto za metr kwadratowy (78.406,00 zł netto (?) za 13517 m2 za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.).

Dlaczego zastosowano takie zmniejszenie obciążenia prywatnego przedsiębiorcy na stawce za 1 m2 najmowanego gruntu Gminy Dąbrowa Górnicza?

2. Stwierdzenie Pana Prezydenta zawarte w odpowiedzi na ww. interpelację (Pana symbol WGN.0003.17.2021): „Teren objęty powołanymi umowami był wykorzystywany przez najemcę zgodnie z jej celem” jest z gruntu nieprawdziwe, skoro użytkownik bezumownie wykorzystywał i nadal wykorzystuje (nic nam nie wiadomo o aneksie do ostatniej umowy najmu z dnia 01.07.2020 r. WGN-I.6845.4.30.2020 podpisywanej przez: Bożenę Borowiec – II Z-cę Prezydenta Miasta i Agnieszkę Wajdę – Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami) większość, a nie – jak twierdzi Pan Prezydent w odpowiedzi sygnowanej przez Pana III Zastępcę Prezydenta – część wynajętej działki 882/13.

Przecież ten teren najmowany przez prywatnego przedsiębiorcę od Gminy jest częścią składowiska odpadów hutniczych, zabezpieczany (jak twierdzi sam ArcelorMittal Polska S.A.) przez firmę ochroniarską i de facto nie jest terenem ogólnodostępnym, choć będącym teoretycznie drogą. W związku z prowadzoną działalnością związaną z rekultywacją odpadów hutniczych nie powinny tam bowiem (jak się wydaje – choćby ze względów BHP) przebywać osoby postronne, przykładowo Mieszkańcy Naszego Miasta!

Dlaczego w takim razie Najemca, czyli ArcelorMittal Polska S.A., nie płaci za całość wykorzystanego terenu, tylko za jakąś, bliżej nieokreśloną, część nieruchomości?

3. Na jakiej podstawie Pan Prezydent obciążył przedsiębiorcę opłatą za bezumowne korzystanie z gruntu w określonej części działki nr. geod. 882/13 (chwilowo pomijamy problem najmowania w ten sam sposób części pozostałych działek gminnych przez prywatnego przedsiębiorcę), skoro jak sam Pan wielokrotnie potwierdzał w odpowiedziach na interpelacje tego dotyczące nie ma załączników graficznych w postaci map, określających konkretny najmowany teren przez ArcelorMittal Polska S.A.?

Dokładniej pisząc – na jakiej podstawie ustalono powyższe precyzyjnie (jak rozumiemy) ustalone 1013 m2, skoro nie wiadomo, którą część działki wynajmuje ArcelorMittal Polska S.A. od 2008 roku?

Załączniki:

1. Wyciąg z operatu szacunkowego z dnia 09.03.2021 r.

Trudno być optymistą przy takim podejściu urzędników do problemu, który zresztą bardziej mają oni niż ja, ale którego skutki, niestety odczuwają Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, zarówno finansowo poprzez uszczuplenie budżetu Gminy, jak i zdrowotnie, żyjąc w takim, a nie innym środowisku naturalnym!

Zobacz historię moich interwencji w tej bulwersującej Mieszkańców Naszego Miasta sprawie na moim blogu:

umowy najmu AMP – decydujące starcie?,

umowy najmu AMP – zwycięstwo (prawie)!,

niegospodarność w Gminie, cz. 1,

niegospodarność w Gminie, cz. 2,

hałda odpadów – jest kara!,

hałda odpadów – dociekamy,

hałda odpadów – problem!.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie