niegospodarność w Gminie, cz. 2

Kategorie: Aktualności   | 14 kwietnia, 2021

I druga interpelacja wraz z odpowiedzią rządzących mieniem Gminy Dąbrowa Górnicza, dotycząca najmu mienia Gminy ze sporym uszczupleniem wpływów do budżetu. Również w kontekście zbliżającego się absolutorium można się zastanowić czy dobrze jesteśmy zarządzani. Poprzedni wpis, czyli część 1 zobacz Szanowny Czytelniku: niegospodarność w Gminie, cz.1.

                                            Dąbrowa Górnicza, dn. 09.03.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację Klubu Radnych PIS: BRM.0003.790.2020 z dnia 15.02.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 26.02.2021 r.),

prosimy o doprecyzowanie udzielonych informacji poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy wyjaśniając, że „przez lata wynajmowany teren pod składowisko ewoluował, co spowodowało, że skarpa znajdująca się po zewnętrznym jego obrysie zmieniła swój zasięg”miał Pan na myśli fakt, iż obrys składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” od roku 2010 zmienił się, poszerzając swój obszar o tereny będące poza jego granicami?

Na jakiej podstawie Pan Prezydent zawarł takie stwierdzenie w odpowiedzi na interpelację – skoro do tej pory (jak przedstawiał Pan i Pańscy zastępcy w odpowiedziach na interpelacje radnego Grzegorza Jaszczury) nie było możliwości kontrolowania granic składowiska przez Gminę?

2. Na czym polega określona przez Pana Prezydenta w odpowiedzi na naszą interpelację procedura doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym”?

3. Jeśli składowisko odpadów hutniczych „Lipówka” „zabrało” teren (nieogrodzony) poza wytyczonymi dla niego granicami, to w jaki sposób Gmina Dąbrowa Górnicza:

3.1 zamierza ustalić, w jakim czasie i jaka część działek poza początkowym obrysem skarpy została wchłonięta przez składowisko?

3.2 zamierza wyliczyć należność za „zabrane” tereny?

3.3 zamierza doprowadzić do stanu początkowego, o czym pisze Pan Prezydent, skoro ta skarpa (składowisko) to tysiące metrów sześciennych odpadów, o ciężarze rzędu kilku milionów ton?? 

oraz o informację:

4. Gdzie znajdują się tablice informacyjne o zakazie wejścia na teren prywatny od strony skarp oraz o prowadzonym monitoringu, umieszczone przez zarządzającą terenem spółkę ArcelorMittal Poland S.A.? Prosimy o udokumentowanie tego faktu, tj. ich umiejscowienia w terenie.

Informacje o istnieniu tych zabezpieczeń ujęte są w przekazanej odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację radnego Grzegorz Jaszczury nr BRM.0003.697.2020 z dn. 16.10.2020 r. (odp. uzupełniająca Pana Prezydenta z dn. 25.11.2020 r.), a hałda zgodnie z Instrukcją prowadzenia składowiska odpadów zatwierdzoną przez Marszałka Województwa Śląskiego nie posiada ogrodzenia. (zobacz).

Ponadto zwracamy uwagę Pana Prezydenta, że odpowiedź udzielona na naszą interpelację jest nie na temat – NIE DOTYCZY zadanych pytań, gdyż Klub Radnych PIS pytał o działki gminne ujęte umową z ArcellorMittal Polska S.A., a o obrysy skarpy (składowiska odpadów hutniczych) pytał radny Grzegorz Jaszczura w swoich interpelacjach. Były to (dla przypomnienia) interpelacje z dnia:

  • 29.09.2020 r.
  • 16.10.2020 r.
  • 9.11.2020 r.
  • 7.12.2020 r.

za Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Może teraz odpowiedź. Pewnie spodziewają się Drodzy Czytelnicy (nie lewacy) takiej właśnie:

„[…] wyjaśniam, że ewaluacja składowiska przyczyniła się do zmiany zajętej powierzchni działek gminnych. (niesamowite!, po pół roku doszli do wniosku, który ja wyciągnąłem po pierwszym rzucie okiem na hałdę i działki gminne – przyp. mój).

Dokonano aktualizacji pomiarów (kto (i czy to była jednostka z uprawnieniami) dokonał tych pomiarów?, trzeba będzie dopytać – przyp. mój), ustalono wysokości należności za zajmowany teren, obciążono użytkownika za bezumowne korzystanie z gruntu za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r. oraz wezwano go do złożenia stosownego wniosku i zawarcia umowy najmu (co z latami od 2008 do 31.12.2017 r.? – przyp. mój).

Pozostałe poruszone przez Panów kwestie wyjaśnione zostały w odpowiedziach na poprzednie interpelacje. (urzędniczy żart?, albo oni mają Mieszkańców czy radnych spoza lewicowej koalicji rządzącej za „gorszy sort” umysłowy  – przyp. mój). 

III Zastępca Prezydenta Miasta

Wojciech Kędzia

Ps Zobacz także:

umowy najmu AMP – decydujące starcie?,

umowy najmu AMP – zwycięstwo (prawie)!,

niegospodarność w Gminie, cz. 1.

 

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie