W uzupełnieniu poprzedniego wpisu na blogu zamieszczę oświadczenie Klubu Radnych PIS Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w tej tak bulwersującej sprawie (z dnia 09.10.2017 r.).

OŚWIADCZENIE

 W SPRAWIE SYTUACJI W ZAGŁĘBIOWSKIM CENTRUM ONKOLOGII SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. S. STARKIEWICZA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej wyraża po raz kolejny stanowczy protest przeciw działaniom p.o. Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej uniemożliwiającym sprawne i zgodne z Ustawą o sieci szpitali zarządzanie szpitalem. Takie działanie świadczy o kompletnej nieodpowiedzialności p.o. Dyrektora i Prezydenta Miasta, którzy nie potrafią zapewnić normalnego funkcjonowania placówki i ryzykują w ten sposób pozbawienie opieki medycznej mieszkańców naszego  miasta. Jako radni próbowaliśmy w licznych apelach i w 12. interpelacjach doprowadzić do usprawnienia funkcjonowania szpitala, w tym także do wyjaśnienia problemów. Występowaliśmy o zmiany kadrowe widząc nieporadność kierownictwa i rosnące zadłużenie sp zoz-u. Spotkało się to z lekceważeniem i brakiem odpowiedzi lub z udzielaniem odpowiedzi wymijających.

Sprawa szpitala w 116 000 mieście, to nie tylko sprawa złego zarządzania majątkiem gminy, co potwierdzone zostało w miażdżącym zarówno dyrekcję szpitala, jak i urząd miejski Raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Jest to problem społeczny o ogromnym znaczeniu dla przyszłości miasta. To sprawa dostępu do świadczeń medycznych czyli problem zdrowotności obywateli w mieście o największych kosztach utraty zdrowia ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Świadczeń niezbędnych na miejscu z możliwością kreowania polityki zdrowia publicznego i szeroko rozumianej profilaktyki. Bez szpitala stracimy takie możliwości.

Zapewnienie nocnej i świątecznej opieki medycznej to warunek udziału ZCO SS w sieci szpitali. Reforma zdrowotna przeprowadzona przez rząd Jerzego Buzka nie zdała egzaminu. Została ona szybko zmieniona przez rząd SLD, który  w miejsce wprowadzonych przez AWS samorządowych kas chorych wprowadził w 2003 roku scentralizowany Narodowy Fundusz Zdrowia. Ten system się nie sprawdził. Dotychczasowe funkcjonowanie lecznictwa zamkniętego oparte o konkurs ofert, powodowało ograniczanie z roku na rok przeznaczanych dla nich środków finansowych.

Obecna zmiana ma na celu wyeliminowanie błędów i poprawę finansowania. Dostosowanie się do wprowadzonych zmian to realizacja zapisów ustawy, które nałożyły na szpitale szereg nowych obowiązków. Trzeba się do nich dostosować. Dlaczego wszystkie szpitale w sieci potrafiły to zrobić, a szpital w Dąbrowie Górniczej nie?

Chcielibyśmy poznać przyczyny takiego zarządzania szpitalem i naruszenia zasad Ustawy o szpitalach w sieci. Sprzeciwiamy się stanowczo obarczaniem winą za to rządu PiS.

Odpowiedzialność za stworzenie tak niebezpiecznej sytuacji, która grozi zamknięciem szpitala ponoszą: p.o. Dyrektor szpitala, Rada Społeczna Szpitala i Prezydent Miasta. Lista szpitali w sieci została ogłoszona w czerwcu 2017 roku. Co robiono przez kilka miesięcy i dlaczego nie informowano społeczeństwa o zagrożeniach? Jaki wpływ na brak uruchomienia nocnej i świątecznej opieki mają złe stosunki dyrekcji z pracownikami?

W celu wyjaśnienia przyczyn zagrożeń występujemy w osobnych pismach z przedmiotowymi wnioskami do: Prezydenta Miasta, p.o. Dyrektora i do Dyrektora NFZ w Katowicach. Tylko poznanie stanowiska tych instytucji pozwoli na ocenę przyczyn i podjęcie działań ratunkowych. Również działań finansowych, jeżeli stan finansów szpitala okaże się główną przyczyną obecnej zapaści. Ostatnio poparliśmy wsparcie szpital z budżetu miasta. Jak widać kryzys jest głębszy i doraźne środki tylko przedłużają obecny stan. Apelujemy o szeroki program naprawczy, który poprą wszystkie środowiska. Żadne kolejne narady nic nie pomogą. Tu konieczne są jak najszybsze radykalne działania.

Podzielamy w pełni obawy mieszkańców. Apelujemy do Pana Prezydenta o zmianę swojej oceny działalności dyrekcji szpitala i podjęcie jak najszybciej decyzji ratujących ZCO SS, zarówno personalnych jak i finansowych.

Apelujemy do wszystkich środowisk w Dąbrowie Górniczej o poparcie takich działań. 

za Klub Radnych PIS

Grzegorz Jaszczura

Jerzy Reszke

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie