PET w ZCOSS im. S. Starkiewicza

Kategorie: Aktualności   | 14 września, 2023

Od 1 listopada 2023 r. pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej będzie finansowana w ramach umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. Umowa została zawarta na 5 lat, tj. do 30 czerwca 2028 roku, co potencjalnie spowoduje przychody szpitala w granicach 30 mln zł przez ten okres. Badania PET są ostatnią linią diagnostyki onkologicznej. Aby spełnić swoją rolę, powinny być wykonywane bez zbędnej zwłoki. Zwykle są przeprowadzane, gdy pozostałe metody diagnostyczne okazują się niewystarczające, stan chorobowy jest na tyle zaawansowany, że każde oczekiwanie na badania pogarsza rokowania.

Pracownia PET w ZCOSS w Dąbrowie Górniczej dołącza do pozostałych trzech, podobnie jak ZCO zlokalizowanych i działających albo bezpośrednio w strukturach ośrodków onkologicznych (Narodowe Centrum Onkologii w Gliwicach, Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii (aktualnie Zespół Szpitali Miejskich Chorzów), albo w lokalizacji dużego szpitala onkologicznego (podmiot leczniczy Voxel SA., bezpośrednio ulokowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Katowice).

Uczestniczyłem dzisiaj w konferencji prasowej w NFZ w Katowicach w związku z rozstrzygnięciem konkursu, zakończonego ww. umową. Wypowiedziałem się jako mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, członek Rady Społecznej szpitala miejskiego z ramienia Wojewody Śląskiego oraz radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej. Podkreśliłem zadowolenie z powodu wygrania konkursu przez szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza. Mam nadzieję, że poprawi to możliwości leczenia mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy oraz wpłynie na poprawę ich stanu zdrowia.

Niestety zanieczyszczenie środowiska spowodowane m.in. kilkudziesięcioletnią działalnością Huty Katowice (obecnie ArcelorMittal Polska) i innych licznych zakładów przemysłowych, ma olbrzymi negatywny wpływ na sytuację zdrowotną mieszkańców.

Chciałbym przypomnieć, że było to kolejne podejście do konkursu na PET (pozytonową tomografię emisyjną) szpitala w Dąbrowie Górniczej. Poprzednie skończyło się niepowodzeniem z powodu błędnie wypełnionego wniosku konkursowego, konkretnie niespełnienia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, w tym warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach, co zostało potwierdzone mimo, odwołania się do sądu przez szpital, poprzez wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 439/22).

Kontrakt ten poprawi tragiczną sytuację finansową szpitala, spowodowaną m.in. tym, że inwestycja budowy oddziału ZCO została podjęta bez właściwego zabezpieczenia środków finansowych przez Podmiot Tworzący, czyli Gminę. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania szpitala przekroczyły 300 mln zł, a pomoc Podmiotu Tworzącego jest moim zdaniem niewystarczająca.

Szpital dąbrowski realizuje 8 programów lekowych: leczenie chorych na raka jelita grubego, na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej, na mięsaki tkanek miękkich, na raka piersi, na raka jajnika, raka jajowodu, raka otrzewnej, na raka gruczołu krokowego oraz leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych.

Realizuje również umowę w zakresie: chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych, chemioterapii w trybie jednodniowym oraz chemioterapii – hospitalizacji.

Sprawa skargi Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, która toczyła się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach pod sygn. akt III SA/Gl 439/22

 1. W dniu 22 listopada 2021 r. Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłosił prowadzone w trybie konkursu ofert postępowanie poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., kod postępowania: 12-22-000011/SOK/11/1/11.7220.001.12/01, w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie pozytonowa tomografia emisyjna (PET) na obszarze obejmującym województwo śląskie; w ogłoszeniu podano wartość zamówienia nie większą niż 1 350.000,00 zł, oferty w przedmiotowym postępowaniu należało złożyć w terminie do dnia 7 grudnia2021 r.;
 2. W postępowaniu ogółem złożono dwie oferty.
 3. W dniu 24 stycznia 2022 r., na podstawie art. 149 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komisja Konkursowa odrzuciła ofertę Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej z powodu niespełnienia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa, w tym warunków określonych przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach.
 4. W dniu 14 lutego 2022 r. Komisja Konkursowa ogłosiła rozstrzygnięcie postępowania, dokonując wyboru oferty złożonej przez VOXEL S.A.
 5. W dniu 21 lutego 2022 r. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej złożyło odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego.
 6. Decyzją nr 4/12/2022/OD z dnia 31 marca 2022 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddalił odwołanie.
 7. Skargą z dnia 8 kwietnia 2022 r. Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej zaskarżyło decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 4/12/2022/OD z dnia 31 marca 2022 r.
 8. Wyrokiem z dnia 26 października 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

We wspomnianej na początku konferencji uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP Pan Robert Warwas, Dyrektor Oddziału NFZ w Katowicach Pan Piotr Nowak oraz rzecznik prasowy NFZ.

Komentarze

2 komentarze do “PET w ZCOSS im. S. Starkiewicza”

 1. info, 15 wrz 2023 o 7:38
 2. Ewa, 15 wrz 2023 o 23:05

  Brawo

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie