W poprzednim wpisie obiecałem Szanownym Czytelnikom kontynuowanie i rozwijanie tematu toru motocrossowego w Strzemieszycach Małych Zakawiu. I dzisiaj interpelacja z dnia 18.05.2022 r. wraz z kolejną odpowiedzią Pana Prezydenta. Poziom odpowiedzi, jak i informacje urzędu zbliżone do sytuacji z zajęciem „bezumownym” części działek gminnych na Lipówce przez ArcelorMittal Poland S.A., zresztą niedaleko od toru quadowo-crossowego. Zobacz: hałda – vademecum. Nota bene hałdy i działek rozjeżdżanych przez motory, prawdopodobnie z tegoż toru. Co tym bardziej dziwne, ponieważ jak wynika z kontroli przeprowadzonej swego czasu przez Urząd Marszałkowski hałda odpadów jest monitorowana! Że prywatny właściciel pozwala na to?! Ale to troszkę oddzielny temat. Przejdźmy do interpelacji:

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: umów użyczenia ze stowarzyszeniem obsługującym tor motocrossowy w Strzemieszycach Małych c.d.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Pana odpowiedzi na moją interpelację z dnia 08.04.2022 r. (Pana odpowiedź z dnia 25.04.2022 r., WGN-I.0003.10.2022.MG) proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące umowy użyczenia (umów użyczenia) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej w Dąbrowie Górniczej, obręb Strzemieszyce Małe, działka nr 2335, zawartej między Prezydentem Miasta Dąbrowa Górnicza a Stowarzyszeniem „Moto Dąbrowa”:

1. Gdzie na tzw. torze quadowo-crossowym znajduje się regulamin (opisany np. w umowie użyczenia z 2020 r. w par. 6 pkt 5), opisujący zasady i warunki korzystania z toru?

„[…] znajduje się na ścianie kontenera biurowego, od strony wewnętrznej.” (aha – przyp. mój).

2. W jaki sposób Biorący do użytkowania, całodobowo zabezpiecza teren tzw. toru przed wstępem osób nieuprawnionych (np. par. 7 pkt. 2 umowy użyczenia z 2020 r.)?

„Teren będący przedmiotem użyczenia przez Stowarzyszenie jest zabezpieczony kamerami.” (aha, to jak przeczytać ten regulamin umieszczony od strony wewnętrznej, na ścianie kontenera biurowego? I jak wejść na teren, który nie jest użyczony przez stowarzyszenie za darmo od Prezydenta Miasta?, czyli nie obejmujący stricte toru quadowo-crossowego. – przyp. mój).

3. Proszę o przedstawienie polis OC wystawionych na Stowarzyszenie „Moto Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej od roku 2014 – które są niezbędne dla zapewnienia „pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w mieniu i zdrowiu osób trzecich, które powstały na nieruchomości” (par. 8 pkt 1-3 umowy z 2014 r. i par. 9 pkt 1-3 umów z 2017 i 2020 roku).

„Gmina Dąbrowa Górnicza nie jest stroną ubezpieczenia, dlatego nie jest możliwe jej udostępnienie.”

4. Jak rozumieć pojęcie „przywróceniu go do stanu pierwotnego, w szczególności wyrównania terenu”, w kontekście tego, że początkowo to był teren nieurządzony, a teraz jest tam tor quadowo-crossowy? Kto i kiedy zaznaczył rzędne, do których Biorący do używania ma wyrównać teren? Jak przewiduje Pan Prezydent wyegzekwowanie tego punktu umowy (np. par. 10 pkt 3 umowy użyczenia z 2020 r.), podpisywanej przez Prezydenta Miasta?

„W przypadku zakończenia umowy użyczenia biorący do używania ma obowiązek zwrócić teren w stanie niepogorszonym, po uprzednim przywróceniu do stanu pierwotnego, w szczególności wyrównania terenu. […]. (o wyznaczonych rzędnych terenu ani słowa – przyp. mój).

5. Czy jest Panu Prezydentowi wiadomo (czy też mógłby Pan taką informację uzyskać), dlaczego firma Adventure Zbigniew Tarnawski (40-750 Katowice, ul. Berberysów 21), https://advacademy.pl/szkolenia-motocyklowe/) oferuje szkolenia motocyklowe enduro na terenie, które użyczone jest Stowarzyszeniu „Moto Dąbrowa”, skoro jest to zakazane w zawieranych przez Prezydenta Miasta umowach użyczenia?

„Jednocześnie wyjaśniam, że firma Adventure Zbigniew Tarnawski nie oferuje szkoleń na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, będącym w użyczeniu Stowarzyszenia „Moto Dąbrowa”. (Dziwne? Ciekawe od kogo pochodzi ta informacja? Czyżby podnajmowali niezależnie teren? Muszę o to dopytać Pana Prezydenta w kontekście zamieszczonych obok zrzutów.  – przyp. mój.).

Grzegorz Jaszczura

Zobacz:

tor motocrossowy – interpelacja 12.05.2022 r.,

na sesji 18.05.2022 r. R.M. o Zakawiu,

tor quadowo-crossowy (motocross),

motocross – odpowiedź na int. bis,

składowisko odpadów – al. Zagłębia Dąbrowskiego),

motocross na Zakawiu c.d.,

składowiska odpadów – koszty,

składowiska odpadów – diagnoza,

tor motocrossowy na Zakawiu,

składowiska odpadów w D.G..

Komentarze

2 komentarze do “tor motocrossowy – interpelacja 18.05.2022 r.”

  1. antykomunista, 10 cze 2022 o 16:24

    lewactwo w odwrocie, tak trzymać

  2. Dąbrowiak, 10 cze 2022 o 21:16

    Prezydent w odpowiedzi kręci,cygani służby powinny zrobić w Urzędzie kontrole.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie