MZUM – nowości c.d.

Kategorie: Aktualności   | 5 września, 2022

Opisywałem nie tak dawno, szukając nowości (pozytywnych) w spółce miejskiej PM MZUM.PL S.A., moją interpelację dotyczącą realizacji uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 12/2021 tejże spółki oraz nielegalne składowanie odpadów na działce miejskiej (mzumowskiej). Przykładowe odpady na foto obok. Zobacz. Co do odpadów, to czekamy na stanowisko Pana Prezydenta M. Bazylaka, bowiem WIOŚ kontrolę (zresztą prawdopodobnie nie jedną) przeprowadził. Wnioski są jednoznaczne i pokrywające się w znacznej części z moimi! Do tego powrócimy.

Ale co się okazuje w temacie „zwijania się” ww. spółki: Zmiana przedmiotu działalności spółki została dostosowana do treści uchwały nr 12/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r., a odpowiednie zmiany opisane w § 1 i § 3 uchwały zostały zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Natomiast: Na chwilę obecną nie zostało dokonane przekształcenie formy prowadzonej działalności ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z tym, że tu napiszmy, że czas jeszcze im nie minął. Przygotowania i prace z tym związane można rzec wciąż trwają. Albowiem  stan środków na Funduszu Zapasowym Na Sfinansowanie Zmiany Przedmiotu Przedsiębiorstwa Spółki na dzień 30.06.2022 r. wynosi 2.890.000,00 zł, czyli ostatnio wzrósł o 1.390.000,00 zł.

Znaczne powiększenie wartości tego Funduszu Zapasowego… zainteresowało mnie, bo aby to zrobić należy z zysku nie wypłacać Gminie dywidendy. Akurat tak się „złożyło”, że w drugiej interpelacji do prezydenta wystąpiłem o sprawozdanie finansowe PM MZUM.PL S.A. za 2021 r. Co prawda (tak między nami), jak widać na załączonej odpowiedzi, Pan Prezydent M. Bazylak pierwszy raz nie dostarczył mi ksera sprawozdania finansowego MZUM-u, lecz odesłał do strony Ministerstwa Sprawiedliwości, prawdopodobnie ze względu na oszczędność papieru w Urzędzie, ale dotarłem do tych informacji. Co do tej oszczędności papieru, to w kontekście walających się stert ich lewicowej gazety, tj. Przeglądu Dąbrowskiego, wydawanego z pieniędzy (co zawsze podkreślam: także prawaków), po ostatnich dożynkach w Strzemieszycach W. (na foto obok) wyglądają one kabaretowo! Dobrze, że Strzemieszyczanie bojkotują lewacką prasę.

Wracając do zysku PM MZUM.PL S.A. za 2021 r. Wyniósł on 2.561.137,04 zł, z czego jedynie 1.000.000,00 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy (tak jest wg uchwały Nr 11/2022 z 29.06.2022 r.). Natomiast na podwyższenie kapitału rezerwowego przeznaczono 1.390.000,00 zł. Foto obok. Dlaczego nie napisano w uchwale, że ten 1.390.000,00 zł jest przeznaczone na wspomniany Fundusz Zapasowy Na Sfinansowanie Zmiany Przedmiotu Przedsiębiorstwa Spółki nie potrafię wytłumaczyć. Pewnie to szczegół.

Z analizy sprawozdania finansowego za 2021 r. wynika prawdopodobnie nawet inny wniosek. Jak dla mnie karygodny. Na kapitał rezerwowy miał być przeznaczony prawie cały zysk. Tak wynika z propozycji zawartej w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 rok, podpisanych przez jednoosobowy Zarząd Spółki, czyli Pana T. Sołtysika w dniu 31.03.2022 r. Zobacz także i zobacz. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę, w której 1 mln zł jest przeznaczony na dywidendę dla Gminy. Całe szczęście!

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie