201103041127Właściwie opis historyczny (XX wiek, do 1989 r.) piłki nożnej na obszarze obejmującym dzisiejszą Dąbrowę Górniczą mamy za sobą. Zobacz oraz zobacz. Jakby nie patrzeć, powierzchniowo Dąbrowa Górnicza jest trzecim co do wielkości miastem Polski Południowej (po Wrocławiu znajdującym się na Śląsku, a nie w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie znajduje się Dąbrowa Górnicza i Krakowie). Zanim przedstawię pod rozwagę dąbrowskich kibiców propozycję reorganizacji sytuacji, a może nawet ewentualnie pod rozwagę lewicowych władz w mieście 🙂 , jestem jeszcze winien Szanownym Czytelnikom odpowiedź na moją interpelację w sprawie piłki nożnej, jaką udzielił mi Pan Prezydent Zb. Podraza (skrajna lewica, kanapowa SLD). 20151219_131324Z treścią interpelacji z dnia 16.12.2015 r. możesz się zapoznać Drogi Czytelniku tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=36361#more-36361.

A teraz pełna odpowiedź:

„Dąbrowa Górnicza, 29.12.2015 r.

dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 16.12.2015 r. w sprawie dotowania przez Gminę klubów piłkarskich prowadzących szkolenia i rozgrywki ligowe w kategorii seniorów.

Jurek R. 008W odpowiedzi na Pana interpelację w przedmiotowej sprawie pragnę na wstępie poinformować, że w związku systematycznie zwiększającą się od kilku w Dąbrowie Górniczej liczbą nowopowstałych stowarzyszeń prowadzących statutową działalność w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego, jak również osiąganymi przez zawodników w tej kategorii wiekowej wynikami uzyskiwanymi w rywalizacji sportowej, zaistniała realna konieczność zwiększenia poziomu finansowania sportu młodzieżowego. Młodzieżowi reprezentanci dąbrowskich klubów i stowarzyszeń w wielu przypadkach mogą się poszczycić tytułami Mistrzów Polski, Europy i świata. Wprowadzona zmiana zwiększenia poziomu finansowania sportu młodzieżowego dotyczy również piłki nożnej w obszarze której działają liczne kluby i stowarzyszenia zrzeszające łącznie kilkuset zawodników uczestniczących w rozgrywkach ligowych oraz zajęciach szkółek piłkarskich.

int.2015.12.16-odp-1Zaproponowana na rok 2016 zmiana w dotychczasowym poziomie i zakresie finansowania rozwoju sportu kwalifikowanego w Dąbrowie Górniczej, polegająca na zwiększeniu puli środków przeznaczonych w dotacjach na rozwój sportu w kategoriach młodzieżowych, jest inwestycją mającą na celu podniesienie w najbliższej przyszłości poziomu dąbrowskiego sportu kwalifikowanego. Zmiany dotyczą również możliwości finansowania przez kluby ze środków publicznych otrzymanych w dotacji z budżetu Gminy kosztów całorocznego utrzymania przez stowarzyszenia własnej lub użyczonej bazy sportowej.

W roku 2015 kluby sportowe prowadzące szkolenie i rozgrywki ligowe w zakresie piłki nożnej ponosiły koszty utrzymania boisk sportowych i zaplecza socjalno-gospodarczego oraz opłat za wszystkie dostarczone media ze środków własnych (w tym np. wielokrotnego koszenia muraw boisk, wałowania, wysiewania trawy, nawożenia oraz bieżącego podlewania). Dzięki zmianie o której mowa powyżej w budżetach klubów posiadających własną lub użyczoną bazę pozostaną znaczące własne środki finansowe, które Zarządy klubów będą mogły przeznaczyć na inne niezbędne wydatki związane np. z organizacją szkolenia zawodników w kategorii seniorów, wynagrodzeniem dla trenera, gospodarza obiektu czy też pokrycie kosztów delegacji sędziowskich za uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych. (??? – przyp. mój).

W odpowiedzi na Pana stwierdzenie o braku dialogu w przedmiotowej sprawie pomiędzy klubami, a Urzędem Miejskim informuję, że już od m-ca czerwca br. Prezesi oraz przedstawiciele klubów sportowych dokonujący w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu częściowych rozliczeń z otrzymanych na rok 2015 dotacji byli informowani przez Naczelnika Wydziału oraz jego zastępcę o propozycjach zmian w poziomie i zakresie finansowania rozwoju sportu kwalifikowanego w naszym mieście od 2016r.

Ponadto na spotkaniu w dniu 08.09.br. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości z udziałem w nim przedstawicieli dąbrowskich klubów i stowarzyszeń sportowych zostały zaprezentowane przez Naczelnika WPS Damiana Rutkowskiego zadania w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki, których realizacja w roku 2016 będzie dotowana z budżetu Gminy. Jednocześnie obecni na spotkaniu przedstawiciele klubów zostali poinformowani o proponowanych zmianach w poziomie i zakresie finansowania rozwoju sportu kwalifikowanego w następnym roku. Informuję również, że wszystkie dąbrowskie kluby i stowarzyszenia sportowe pismem z dnia 29.09.2015r. zostały poinformowane przez Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu o proponowanych zmianach o których mowa powyżej. Informacje w tej sprawie pojawiły się także w mediach lokalnych i na stronie internetowej miasta. Do dnia 25.11.2015r. tj. dnia w którym Prezydent Miasta podpisał Zarządzeniem Nr 660.2015 określające między innymi nowy wzór wniosku o dotacje ( z uwzględnieniem proponowanych zmian) do Urzędu Miejskiego nie wpłynęło w odpowiedzi ze strony klubów sportowych żadne pismo na przesłane informacje z propozycjami zmian w dotychczasowym poziomie i zakresie finansowania rozwoju sportu kwalifikowanego w Dąbrowie Górniczej w 2016r.

Ponieważ dotacje udzielane są klubom sportowym z początkiem każdego roku kalendarzowego niezależnie od dyscypliny w których prowadzą swoją działalność, wprowadzenie jakichkolwiek zmian w poziomie i zakresie finansowania rozwoju sportu kwalifikowanego w danym roku musi być wprowadzone wyłącznie w tym terminie, niezależnie czy kluby i stowarzyszenia są w połowie sezonu ligowego, czy też zakończyły go z końcem roku poprzedzającego rok przyznawania kolejnych dotacji. ( 🙂 – przyp. mój). Środki na dotacje w zakresie rozwoju sportu zabezpieczane są w budżecie Gminy na dany rok i tym samym umożliwiają klubom ubieganie się o finansowe wsparcie na realizację wnioskowanych zadań, wyłącznie w okresie danego roku kalendarzowego tj. od stycznia do grudnia niezależnie od dyscypliny sportowej oraz systemu prowadzonych rozgrywek ligowych.

Reasumując uważam, że wyszkoleni na odpowiednio wysokim poziomie młodzieżowi wychowankowie dąbrowskich klubów (w różnych dyscyplinach sportu) powinni mieć szansę dalszej kontynuacji swojej zawodniczej kariery w działających na terenie miasta licznych klubach (w tym piłkarskich) stanowiąc alternatywę dla transferowanych do dąbrowskich klubów z innych miast zawodników będących w wielu przypadkach tuż przed sportową emeryturą. Wprowadzone zmiany w zakresie dotyczącym poziomu oraz wysokości środków przeznaczanych na finansowanie działalności klubów sportowych w Dąbrowie Górniczej w 2016r. są porównywalne, a w wielu przypadkach wyższe od proponowanych w innych gminach w odniesieniu np. do klubów uczestniczących w tej samej klasie rozgrywek piłkarskich, w których udział biorą kluby dąbrowskie. (tak, a ceny wody i odprowadzenia ścieków są w Dąbrowie Górniczej mniejsze niż gdzie indziej, ceny za śmieci, to w ogóle są śladowe w porównaniu do innych gmin, …, tylko się zastanawiam, gdzie są te pieniądze, które powodują, że Gmina Dąbrowa Górnicza jest na drugim miejscu po Sopocie w kategorii miast na prawach powiatu pod względem przychodu na mieszkańca! 🙂 – przyp. mój).

 Prezydent Miasta Zbigniew Podraza”

(wytłuszczenia moje, odpowiedź Pana Prezydenta na czerwono, jak przystało – przyp. mój).

Komentarze

3 komentarze do “Problemy dąbrowskiej piłki – stanowisko prezydenta miasta”

 1. bajkoczytacz, 16 sty 2016 o 7:33

  Czytam i oczom nie wierzę:
  „Dzięki zmianie o której mowa powyżej w budżetach klubów posiadających własną lub użyczoną bazę pozostaną znaczące własne środki finansowe, które Zarządy klubów będą mogły przeznaczyć na inne niezbędne wydatki związane np. z organizacją szkolenia zawodników w kategorii seniorów, wynagrodzeniem dla trenera, gospodarza obiektu czy też pokrycie kosztów delegacji sędziowskich za uczestnictwo zespołu seniorów w rozgrywkach ligowych.”

 2. mieszkaniec, 16 sty 2016 o 8:54

  Z tego co mi wiadomo kluby będą lawinowo likwidowane. Obecne dotacje to z tego co słyszę 5 tys. PLN, a sam koszt opłaty sędziów to 6-7 tys. PLN. Działania prezydenta Podrazy szczególnie uderzają w tzw. tereny zielone, gdzie mieszkańców w l. 70 nikt się nie pytał czy chcą być mieszkańcami Dąbrowy Górniczej

 3. Kazimierz Jasionek, 16 sty 2016 o 12:20

  Bardzo zasadne pytanie Panie Grzegorzu. Gdzie się podziewają te wszystkie pieniądze, skoro nasza gmina DG jest tak bardzo
  bogata ???? Jeżeli jakieś państwo jest bardzo bogate, a ludzie klepią tam biedę i ledwo wiążą koniec z końcem, to każdemu chyba wiadomo, że za dużo złodziei tam rządzi i że kradną na potęgę !!!!
  Mieszkańców DG ta sitwa kolesi strzyże jak baca swe owieczki !!! No ale skoro ludziska pozwalają na panoszenie się tej sitwy, która się okopała i z każdej strony ma swych obrońców (wymiar niesprawiedliwości)to widocznie „tylko im się należy jeździć Lexusami” a plebs niech stoi w kolejce po taczki !!! Tylko że te taczki powinny posłużyć do szczytnych celów, żeby tych kpiarzy powywozić z tych urzędów !!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie