PM MZUM.PL S.A. – interpelacja c.d. odpowiedzi

Kategorie: Aktualności   | 11 października, 2020

Przy okazji sesji Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 09.09.2020 r. „zahaczyłem” Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka i jednocześnie wprowadziłem Szanownych Czytelników mojego bloga w temat finansów i osiągnięć PM MZUM.PL S.A., po nazwijmy to pewnej przerwie czasowej. Ta przerwa, jak widać z pobieżnego spojrzenia na sprawozdania finansowe tej Spółki ze stu procentowym udziałem naszej Gminy za lata 2018 i 2019, nie pomogła Spółce w uzyskaniu jakiś lepszych wyników finansowych. Mógłbym raczej postawić tezę przeciwną!

Kilka wniosków i faktów wynikających z tychże sprawozdań przedstawiłem w opisie sesji: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53919#more-53919.

Niestety muszę poinformować Czytelników bloga, że dalszych porównań i „sukcesów” Spółki PM MZUM.PL S.A. na polu jej działalności statutowej chwilowo nie mogę przedstawić, ponieważ nie otrzymam, jako radny Rady Miejskiej, danych aktualnych ze Spółki dot. tej części mojej interpelacji, na którą poprzednio Pan Prezydent nie udzielił mi odpowiedzi! Dotyczy to następującego fragmentu pytań z mojej interpelacji:

„[…] – co z zabezpieczeniami wekslowymi oraz innymi zabezpieczeniami (np. wpłacone wadia) do umów na prace i umowy?, czy wszystkie wystawione przez spółkę PM MZUM.PL S.A. weksle zostały unieważnione? Jeżeli nie wszystkie zostały unieważnione, to proszę o podanie ich aktualnego wykazu.

– jakie są ustanowione hipoteki na dzień dzisiejszy na nieruchomościach, których właścicielem jest spółka gminna PM MZUM.PL S.A.? Proszę o ich aktualny wykaz.”.

Jak poinformował mnie Pan Prezydent:

Spółka stoi na stanowisku, że informacje te poddane są ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.).”

MZUM.PL S.A. poinformował, że informacje powyższe stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ww ustawy, a ponadto wskazał cyt.: „zbiór danych, o którego przekazanie wnosi p. radny Jaszczura – jako całość, a także w zestawieniu, o którego przekazanie wnosi radny w treści swojej interpelacji – nie jest dostępny publicznie (? – przyp. mój). Nie można mieć wątpliwości, że pojedyncze informacje są publicznie dostępne, bądź też nawet są publicznie dostępne zestawienia niektórych informacji. Jednak w tym konkretnym zestawieniu, którego przekazania żąda radny Jaszczura (w kwestii kultury pisania prosiłem, nie „żądałem”, nie rozróżniają słów w języku polskim czy co? – przyp. mój), nie zostały one ujawnione i w związku z tym informacje te są poddane ochronie prawnej w rozumieniu w/w ustawy..

Ponadto Pan Prezydent w odpowiedzi z dnia 15.09.2020 r. poinformował mnie w odpowiedzi na moją interpelację jeszcze bądź co bądź z dnia 17.08.2020 r., że:

„Jednocześnie zwracam uwagę na brzmienie art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, który umożliwia radnym bezpośrednie uzyskiwanie m.in. informacji i materiałów od spółek z udziałem gminy.” (niezwykle cenna uwaga w kontekście Spółki gminnej, do której działalności mam wątpliwości na podstawie sprawozdań finansowych, także za rok 2018 i 2019 – przyp. mój).

W zaistniałej sytuacji Szanowni Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy jako podatnicy jesteście właścicielami tej Spółki poprzez akcje Gminy, musicie chwilowo oceniać Spółkę na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, np. za 2019 rok (foto obok).

Jeszcze enigmatyczna odpowiedź Pana Prezydenta (z dn. 31.08.2020 r.) na pozostałe pytania z tejże interpelacji. Foto obok. No comments.

Komentarze

3 komentarze do “PM MZUM.PL S.A. – interpelacja c.d. odpowiedzi”

  1. Mieszkaniec DG, 15 paź 2020 o 17:43

    Spółka miejska zasłania się ustawą aby niewygodne fakty ukryć łamanie prawa.

  2. Grzegorz, 16 paź 2020 o 9:03

    do Mieszkaniec DG: nie przesądzajmy, że łamanie prawa, ale to dziwne podejście. Mam nadzieję, że Pan Prezydent zainteresował się tym, aczkolwiek przy Albie MPGK niewiele to dało.

  3. Jan, 17 paź 2020 o 14:25

    Wolnoć, Tomku w swoim domku. Powiedział prezes MZUM do prezydenta.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie