odpady – dopytujemy

Kategorie: Aktualności   | 20 września, 2022

Od dłuższego czasu poruszam temat „walających się” odpadów po Dąbrowie Górniczej. Ostatni mój wpis dotyczył działki mzumowskiej przy al. Zagłębia Dąbrowskiego. Zobacz: odpady – al. Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomniałem tam, że tematu i dziwacznej odpowiedzi Pana Prezydenta nie zostawię bez dalszej interwencji. Dlatego dzisiaj treść jakby reinterpelacji w tym temacie.

Dąbrowa Górnicza, dn. 09.09.2022 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: składowania odpadów na działce przy al. Zagłębia Dąbrowskiego

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację z dn. 18.08.2022 r. (nr BRM.0003.1231.2022), nie przywołując już w tym momencie wcześniejszych moich interpelacji, proszę jeszcze raz o wnikliwsze interesowanie się przez Pana urząd oraz Pana pracowników szeroko pojętą ochroną środowiska i przepisów środowiskowych z tym związanych, albowiem wymagają one poważnego podejścia, a nie lekceważenia.

Przede wszystkim twierdzenie III Z-cy Prezydenta Pana W. Kędzi (który sygnuje odpowiedź Pana Prezydenta na moją interpelację) na moje pierwsze pytanie ww. interpelacji, że na dzień udzielania odpowiedzi na pierwszą interpelację z dnia 6.10.2021 r., jak i na następną z dnia 27.10.2021 r. czy tę z dnia 19.11.2021 r., że Wasze odpowiedzi były zgodne ze stanem faktycznym jest nieprawdziwe. Potwierdza to w swoim piśmie (z dnia 03.08.2022 r.) do Pana Prezydenta, WIOŚ w Katowicach. Firma Nowak-Mosty nie posiadała w tamtym okresie (dzisiaj zresztą prawdopodobnie też nie) decyzji zezwalającej na zbieranie czy przetwarzanie odpadów, wydanej na przedmiotową nieruchomość. Podobnie PM MZUM.PL S.A., który jest stuprocentową spółka miejską! I w tamtym okresie i teraz firmy te nie posiadały (i dalej nie posiadają) uprawnień do gromadzenia odpadów na działce numer 4912 obręb Dąbrowa Górnicza.

Moim zdaniem, przekazane w tamtym okresie informacje, że konsorcjum firm wynajmuje ten teren w celu tymczasowego składowania materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych w ramach inwestycji budowy centrów przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej nie miały podstaw prawnych, gdyż zgodnie z ustawową definicją, materiały przechowywane poza miejscem wydobycia celem ich ponownego użycia w miejscu inwestycji to są ODPADY. I jako takie potrzebują decyzji na ich składowanie!

Oddzielną sprawą jest to, skąd pochodzą te odpady. Przedstawiciele Firmy Nowak-Mosty twierdzą, że około 30 000 ton tych odpadów ma pochodzić z inwestycji w Sosnowcu (zresztą realizowanej dla firmy Tramwaje Śląskie S.A., w której Gmina Dąbrowa Górnicza ma udziały – i która to firma powinna wiedzieć na podstawie raportów, gdzie trafiają odpady powstałe w lokalizacji inwestycji sosnowieckiej), a nie z inwestycji w Dąbrowie Górniczej.

Jeśli twierdzili Państwo (i robią to nadal, bowiem tak rozumiem odpowiedź na moją interpelację), że są to odpady z Dąbrowy Górniczej, to wprowadzaliście mnie w błąd, gdyż stan faktyczny był inny, a informacje takie Pan Prezydent powinien posiadać, choćby ze względu na konieczność nadzoru nad spółkami miejskimi i inwestycjami w spółkach w których Gmina ma udziały.

Podtrzymuję w całości moje pytania nr 4 i 5, które nie są – jak twierdzi p. Kędzia – „niewłaściwą oceną sytuacji w przedmiotowej sprawie”, gdyż jak najbardziej oceniają zaistniałą sytuację właściwie (o czym mówi pismo WIOŚ do Pana Prezydenta oraz protokół tej instytucji z kontroli na nieruchomości nr 4912, z którym ja się już zapoznałem). Ponownie przedstawiam moje pytania, gdyż jako organ nie dopełnił Pan swoich obowiązków nadzorczych, a podlegli Panu urzędnicy z Wydziału Ochrony Środowiska i branżowy Prezydent uciekają od odpowiedzialności za bezczynność organu (ta sprawa powinna być rozpoczęta wg mnie z urzędu), a ich wyjaśnienia od początku są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym:

„4. W nawiązaniu do treści powyższych punktów proszę o odpowiedź, kto imiennie (oprócz Pana jako Prezydenta Miasta) jest odpowiedzialny za niewłaściwą ocenę sytuacji w temacie gromadzenia odpadów, zwłaszcza na gruntach miejskich (PM MZUM.PL jest stuprocentową własnością Gminy Dąbrowa Górnicza)? Rozumiem, że Wydział Ochrony Środowiska i prawnicy Urzędu Miejskiego na pewno, natomiast ktoś zarządza tym terenem w imieniu Miasta, a wspomniani urzędnicy z merytorycznych wydziałów i obsługi urzędu mają też osoby nadzorujące.

5. Jaką Mieszkańcy Miasta mają pewność, że tak nieudolne postępowanie względem działki przy al. Zagłębia Dąbrowskiego, nie mają miejsca w innych punktach Dąbrowy Górniczej oraz że nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z np. składowaniem odpadów czy prowadzeniem uciążliwej działalności gospodarczej jest właściwy? Niestety wg mnie Pańskie postępowanie w tej sprawie budzi ogromne wątpliwości.”

W kontekście właściwej treści pytania 5. mogę przypomnieć Panu Prezydentowi bulwersującą i nierozwiązaną sprawę dotyczącą bezumownego zajmowania gruntów miejskich przez ArcelorMittal Poland S.A. w okolicach składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” w Strzemieszycach Małych, gdzie to Pan i sygnujący Pana odpowiedzi na moje interpelacje Pana urzędnik (tj. III Z-ca Prezydenta W. Kędzia) broni tej sprawy, a nie sprawdził, że np. Gmina Dąbrowa Górnicza wynajmuje działkę (nr 892/6 k.m. 5) ArcelorMittal Poland o powierzchni (cytuję z załącznika do umowy) 283 m2, podczas gdy już za kadencji p. W. Kędzi skorygowano powierzchnię tej działki na…: 171 m2. I nic z tym nie zrobiono, co jest więcej niż karygodne. Już abstrahuję w tym momencie o braku dostępności tam do innej działki gminnej, teoretycznie ogólnodostępnej! Sprawa powinna być znana Panu Prezydentowi, ponieważ swego czasu także Pan podpisywał podnoszone umowy najmu z ArcelorMittal Poland.

Do pozostałych odpowiedzi na moje pytania oraz innych aspektów dot. ochrony środowiska w Dąbrowie Górniczej (m.in. związanych z tzw. torem motocrossowym) odniosę się w najbliższej przyszłości.

Proszę o osobistą odpowiedź na przedstawione ponownie pytania oraz ustosunkowanie się do argumentów, które przedstawiam w imieniu Mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Grzegorz Jaszczura

Obok treść poprzedniej interpelacji.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie