interpelacja – parkingi ul. Tysiąclecia 6

Kategorie: Aktualności   | 22 października, 2019

Dokładnie 10 lat temu interpelowałem do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) w sprawie m.in. niedostatecznej ilości parkingów przy ul. Tysiąclecia 6 w Gołonogu. Otrzymałem wtedy odpowiedź od prezydentów Miasta nic nie wnoszącą do problemów, które zgłaszałem. Aczkolwiek było pozwolenie na budowę (kwestia w jakim zakresie?). Ponieważ sytuacja właściwie się pogorszyła od tamtego czasu (pozorowano jedynie zmiany wg mnie, a nic ponadto), przygotowałem nową interpelację w tym temacie. W końcu jest nowy prezydent, z opcji tej samej, ale niech zapozna się z sytuacją.

dot.: parkingi przy ul. Tysiąclecia 4, 6 i 8

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA MIASTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu m.in. do mojej interpelacji z dnia 30.09.2009 r. proszę Pana Prezydenta o następujące wyjaśnienia.

Dokładnie 10 lat temu jako radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej podnosiłem w interpelacji brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych przy bloku nr 6 przy ul. Tysiąclecia. Sytuacja po częściowych przebudowach parkingu niewiele się zmieniła, a właściwie w związku z większą liczbą samochodów, to od tamtego czasu się pogorszyła.

Odcinek drogi dojazdowej do tego bloku nr 6 w wyniku zlikwidowania wtedy jedynego bezpośredniego dojazdu do uliczki osiedlowej od strony al. Zagłębia Dąbrowskiego pozostaje praktycznie dwustronnie ślepy i mało przejezdny. Prezydent Miasta Z. Podraza oraz jego Z-ca H. Zaguła wybrali wtedy priorytet podłączenia al. Zagłębia Dąbrowskiego do placówki handlowej kosztem dogodności dojazdu dla mieszkańców.  Problem dojazdu służb ratowniczych jest także nierozwiązany. Na dodatek miejsc parkingowych jest stanowczo za mało. W bloku przy ul. Tysiąclecia 6 mieszka ok. 300 rodzin, a ilość samochodów przez ostatnie 10 lat zdecydowanie się zwiększyła, co podkreślam jeszcze raz!

W związku z tym proszę o rozważenie powrotu do możliwości budowy około 100 nowych miejsc parkingowych na obszarze między blokami 4 i 6 przy ul. Tysiąclecia. Projekt taki był opracowany w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego i upadł m.in. z powodu przerzucenia środków finansowych przez ówczesnego Prezydenta i Radę Miejską na inwestycje na obszar tzw. Manhattanu (al. Piłsudskiego). Projekt był właściwie gotowy i być może wystarczy go jedynie zmodyfikować niewielkim nakładem finansowym. Takie rozwiązanie poprawi sytuację parkingową dla mieszkańców trzech bloków, tj. 4, 6 i 8 przy ul. Tysiąclecia.

Dlatego proszę w imieniu znaczącej grupy Mieszkańców tego obszaru o zajęcie się tym problemem i jego pozytywnym (dla Mieszkańców) rozwiązaniem.

 Grzegorz Jaszczura

Załączniki:

  1. Ksero interpelacji z dn. 30.09.2009 r.

I sprawnie mamy odpowiedź od Pana Prezydenta. Niestety, jak coś jest za sprawnie, to małe szanse na sukces. Mam wątpliwości czy Pan Prezydent zapoznał się z interpelacją, albowiem otrzymaliśmy coś takiego:

„[…] W odpowiedzi na interpelację złożoną na sesji Rady Miejskiej informuję, że miejsca parkingowe przy ul. Tysiąclecia 4,6 zostały zrealizowane. (od dłuższego czasu Panie Prezydencie nie składa się interpelacji na sesji Rady Miejskiej! – przyp. mój).

Nadmieniam, że w ramach przebudowy ulicy Tysiąclecia wykonane zostaną dodatkowe miejsca postojowe dla pojazdów. W kwestii dobudowy miejsc parkingowych w obszarze osiedla należy zwrócić się do właściciela tj. Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej. (a w 2009 r. projekt opracowywano w Urzędzie Miejskim i Rada Osiedla „Morcinka” wyrażała na to zgodę, dlaczego nie doszło do tego wydaje mi się, że wyjaśniłem w treści interpelacji – przyp. mój).

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny terenu dalsza rozbudowa nie może być realizowana. (jakoś na Manhattanie udało się to uregulować – przyp. mój)„.

Poza tym, no comments. A na najbliższej sesji Rady Miejskiej (23.10.2019 r., czyli jutro) zadłużenie Gminy ma znowu znacząco wzrosnąć!

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie