Troszkę mam zaległości wobec Szanownych Czytelników w związku z odpowiedziami Pana Prezydenta Miasta na moje interpelacje. Dlatego poświęcę kilka wpisów temu faktowi. Dzisiaj temat ul. Tworzeń i ul. Roździeńskiego.

Na prośbę Mieszkańców złożyłem interpelację (22.05.2019 r.) z prośbą „o informację jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy z podłączaniem się do kanalizacji wodno-ściekowej mieszkańców i firm prowadzących działalność gospodarczą na odcinku ul. Tworzeń od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do przejazdu kolejowego przed ul. W. Roździeńskiego? Ile jeszcze posesji nie zostało podłączonych i ile to stanowi całości?

Co do tego fragmentu z odpowiedzi Pana Prezydenta dowiadujemy się, że:

„[…] w ulicy Tworzeń (na odcinku od Al. Piłsudskiego do przejazdu kolejowego w rejonie ul. Roździeńskiego) w ramach prac związanych z budowa kanalizacji miejskiej […] wybudowane zostało 47 szt. sięgaczy kanalizacji sanitarnej. Na dzień 31.05.2019 r. Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. mają zawarte umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z 34 usługobiorcami oraz z 8 usługobiorcami umowy wyłącznie na zaopatrzenie w wodę.

I tyle…, czyli pozostało „tylko” ok. 11% podłączeń bez umów na zaopatrzenie w wodę.

Kiedy zostanie udrożniony dalszy odcinek ul. Roździeńskiego w kierunku skrzyżowania z ul. Związku Orła Białego i drogi na Łosień (ul. Ząbkowickiej)? Chodzi mi szczególnie o przywrócenie przejazdu w obu kierunkach na tym prawie 2. kilometrowym odcinku (od przepompowni ścieków)? Należy podkreślić, że stan nawierzchni jest tam b. zły.”.

Tu dowiadujemy się, że:

„Ponadto Wydział Inwestycji Drogowych jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Roździeńskiego” wraz z pozwoleniem na budowę.

W roku bieżącym planowana jest rozpoczęcie realizacji I-go Etap-u przedmiotowej inwestycji obejmującego swym zakresem przebudowę drogi w ulicy Roździeńskiego od km 0+0,00 (zatoka autobusowa Tworzeń) do km 1+ 950,00 (wjazdy na tereny zakładów Brembo Poland, ArcelorMittal Polska oraz firm logistycznych), wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz wykonaniem chodnika i drogi rowerowej. Następny odcinek ulicy będzie realizowany po zakończeniu I-go Etap-u przedmiotowej inwestycji oraz po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych.

Zarządca ruchu utrzymuje obowiązującą organizację ruchu. Zwiększenie przejezdności do stanu sprzed zawężeniem możliwe po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego.”.

Czyli klops! „Promowanie” Zielonej mobilności (chociaż wolałbym, żeby to dotyczyło przejezdności, na dodatek sprawniejszej i szybszej), niestety nie dotknie odcinka ul. Roździeńskiego, o który chodziło mi w interpelacji, zresztą o to także chodziło Mieszkańcom.

I jeszcze jedno odpowiedź tym razem sygnował Pan Prezydent M. Bazylak. Cytowane fragmenty wg pisowni oryginalnej.

Komentarze

2 komentarze do “Interpelacje – odpowiedzi Pana Prezydenta”

  1. Poinformowany, 3 lip 2019 o 21:48

    Kryptokomuna

  2. Dąbrowiak, 4 lip 2019 o 18:40

    Bogate miasto Dąbrowa a niektóre drogi wyglądają jak na prowincji wstyd przykład ul Rodzieńskiego,Piłsudskiego,i inne.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie