zakup działek przez Gminę/Pana Prezydenta

Kategorie: Aktualności   | 7 listopada, 2023

Zdecydowanie do tej pory w dyskusjach i także moich zapytaniach do Pana Prezydenta M. Bazylaka, (piszmy prawdę: lewica NL) zarówno w interpelacjach, jak i na sesjach Rady Miejskiej w zakresie obrotu nieruchomościami gminnymi, prym wiódł temat sprzedaży działek gminnych (ogólnie mienia komunalnego), a nie ich zakupu. Niestety akurat, w tym tak trudnym dla budżetu Pana Prezydenta i Mieszkańców Naszego Miasta roku, przy ostatnich zmniejszeniach planowanych wpływów do budżetu o 13,40 mln zł (sesja 06.09.2023 r.) + 1,87 mln zł (sesja 25.10.2023 r.), moją uwagę przykuł zakup działek przez Pana Prezydenta M. Bazylaka (ultrafan NL) od firm/osób prywatnych.

Na moją pierwszą interpelację z tym związaną (foto powyżej) otrzymałem łaskawie częściową odpowiedź od Pana Prezydenta, zawierającą zakupy Pana Prezydenta działek w latach 2021-2022.

Jeden z zakupów był tak zastanawiający i interesujący, że złożyłem interpelację dopytującą/uzupełniającą:

Dąbrowa Górnicza, dn. 08.09.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot. zakupu działek przez Gminę Dąbrowa Górnicza

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 17.07.2023 r. (BRM.0003.1496.2023), dotyczącą zakupu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza, proszę o informacje w jakim celu w dniu 14.12.2022 r. zostały zakupione działki nr: 1781/3; 1781/4; 1782/1; 1782/2; 1783/1; 1783/2; 1785/1; 1785/2; 1787/3; 1787/4; 1790/7; 1790/8; 1790/9; 1791/3; 1791/6; 1793/8, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie, o łącznej jak mniemam powierzchni 22.587 m2.

Cena zakupu wynosiła 1.015.980,00 zł, co daje 45 zł za 1 m2. Zakup został dokonany od osoby prawnej.

Proszę o doprecyzowanie pojęcia zawartego w Pana odpowiedzi: Cel nabycia: Realizacja zadań własnych gminy (tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości).

Teren zakupiony przez Pana Prezydenta ma wg mnie bardzo niekorzystne położenie oraz jest prawdopodobnie terenem zalewowym? Jednocześnie w budżecie naszej Gminy brakuje pieniędzy na dofinansowanie szpitala miejskiego, dla którego jesteśmy przecież podmiotem założycielskim. Sytuacja taka była także w 2022 r.

Na jakiej podstawie ustalono cenę zakupu – proszę o załączenie operatu oraz protokołu z wizji lokalnej (w przypadku braku protokołu z wizji proszę o informację, kto z ramienia gminy uczestniczył w oględzinach zakupionych  działek)?

Grzegorz Jaszczura

Ponieważ zakup „prewencyjny”, który ma zapobiec wg Pana Prezydenta: „powstrzymanie rozwoju usług uciążliwych dla mieszkańców Strzemieszyc” na działkach, które leżą na terenach dla których istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i mają one przeznaczenie jako teren UM i MN, czyli zabudowy nieuciążliwej usługowej i mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej intensywności wydaje się ALOGICZNY! Zobacz: różności – sesja 25.10.2023 r. (odsłona 169). Dodatkowe wyjaśnienia zawarłem w treści interpelacji.

Tak czy inaczej sprawa jest dziwna!

Ponieważ jak zwykle Pan Prezydent nie zawarł pełnej odpowiedzi na pytania zawarte w mojej interpelacji, ponowiłem ją dzisiaj, tj. 07.11.2023 r.:

dot. zakupu działek przez Gminę Dąbrowa Górnicza w rejonie ul. ul. Grabocińskiej i Hotelowej

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w związku z odpowiedzią Pana Prezydenta na moją interpelację z dnia 08.09.2023 r. (BRM.0003.1549.2023), dotyczącą zakupu nieruchomości przez Gminę Dąbrowa Górnicza, w postaci działek zakupionych w dniu 14.12.2022 r. o numerach: 1781/3; 1781/4; 1782/1; 1782/2; 1783/1; 1783/2; 1785/1; 1785/2; 1787/3; 1787/4; 1790/7; 1790/8; 1790/9; 1791/3; 1791/6; 1793/8, obręb 0013 Strzemieszyce Wielkie, o łącznej powierzchni 22.587 m2 i braku odpowiedzi Pana Prezydenta na zawarte w tekście mojej interpelacji pytanie:

Na jakiej podstawie ustalono cenę zakupu – proszę o załączenie operatu oraz protokołu z wizji lokalnej (w przypadku braku protokołu z wizji proszę o informację, kto z ramienia gminy uczestniczył w oględzinach zakupionych  działek)?,

ponownie proszę o odpowiedź na powyższe pytanie.

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym zawierający wycenę nieruchomości. Zgodnie z prawem do jego przygotowania upoważniony jest rzeczoznawca majątkowy posiadający uprawnienia. Do sporządzania wyceny najczęściej wykorzystuje się metodę w podejściu porównawczym. Polega ona na tym, że wartości danej nieruchomości jest określana na postawie cen innych podobnych nieruchomości. Ceny są dostępne w Rejestrze Cen i Wartości Nieruchomości, prowadzonym przez starostwa.

(podaję za https://www.lendi.pl/blog/operat-szacunkowy-nieruchomosci/)

Wizja lokalna – urzędowe oględziny czegoś, np. terenu dla zbadania okoliczności przestępstwa, także dla ceny lub stwierdzenia czegoś (źródło: Słownik Języka Polskiego PWN).

Podaję definicje na wypadek, gdyby treść pytania była dalej niezrozumiała.

Grzegorz Jaszczura

Zdecydowanie sprawa wydaje się rozwojowa!

Komentarze

4 komentarze do “zakup działek przez Gminę/Pana Prezydenta”

 1. B., 7 lis 2023 o 18:04

  Ciekawe, że krótko po zakupie tych działek arcelormittal przeznaczył milion na nammograf w szpitalu w Dąbrowie Górniczej.

 2. Upierdliwy, 8 lis 2023 o 11:45

  Ciekawostką jeszcze większą może być fakt, że te działki zostały już najprawdopodobniej sprzedane przez Gminę! Gdyby się to potwierdziło, to możnaby dojść do wniosku, że Pan Prezydent zaczyna prowadzić ogólnomiejskie biuro nieruchomości – ma pieniądze, więc kupuje okazyjnie (???), a następnie (choć trzeba uiścić 19% od dochodu) sprzedaje te tereny… Mógłby Pan Radny zapytać, ile takich terenów jest?
  Patrząc na to oraz nagłą chęć sprzedaży inwestorom prywatnym działek gminnych (bilboardy) oraz gwałtowny spadek dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, można by sądzić, że jak pieniądze się kończą (patrz – odstąpienie udziałów za 18 mln Tramwajom), to wszystkie chwyty dozwolone, aby nie zabrakło płynności finansowej…

 3. do B., 10 lis 2023 o 7:29

  transakcja wiązana?

 4. Mieszkaniec DG, 10 lis 2023 o 13:03

  Zakup działek powinna zbadać Regionalna Izba Obrachunkowa lub służby państwa czy nie doszło do działania na szkodę gminy.Coś podejrzana ta operacja zakupu gruntów.A prezydent na interpelacje odpowiada pokrętnie.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie