int.2017.06.26-odw-odp-1Obiecana odpowiedź na interpelację do Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), której tekst zamieściłem na blogu wczoraj.

Dąbrowa Górnicza, 17 lipca 2017 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej […]

W odpowiedzi na interpelację Panów Radnych o numerze BRM.0O03.1903.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. informuję, że:

– W zakresie odpowiedzi na pytania 1 i 2 nie przewiduję odwołania osób wymienionych w Państwa interpelacji. (czyli menager po. Dyrektora Z. Grzywnowicz się dobrze sprawuje wg Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), mimo treści i ocen zawartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK Delegatury w Katowicach, a Z-ca Prezydenta I. Krupa panuje w swoim pionie nad sytuacją w ZCO SS im. S. Starkiewicza? Dla mnie coś niesamowitego!!! Co do Pani Z-cy Prezydenta, to w dniu 12 lipca tr. Pani Z-ca Prezydenta w trakcie mojej interwencji u niej, związanej z zawieszeniem działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego w naszym szpitalu, aczkolwiek przecież wyoutsourcingowanych do konsorcjum podmiotów leczniczych, m.in. Pana K. Sodowskiego, nota bene oddziału zawieszonego od co najmniej 01 lipca, nic o tym nie wiedziała! i nie potrafiła wytłumaczyć sytuacji, nie tylko zresztą mnie, ale także Panu Posłowi R. Warwasowi, zobacz także: http://tvdg.pl/hotnews/co-dalej-z-dabrowska-porodowka/ – przyp. mój).

– W związku z pyt. 3 przekazuje w załączeniu zastrzeżenia, które wniosłem do Wystąpienia Pokontrolnego pismem nr WZA.1710.2.2015 z dnia 6 marca 2017 r. oraz zastrzeżenia wniesione przez Dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej przekazane pismem nr L.dz 13887/16 – Re z dnia 17 stycznia 2017 r. Ostateczne efekty wyjaśnień znajdują odzwierciedlenie w aktualnych Wystąpieniach Pokontrolnych zamieszczonych na stronie Najwyższej Izby Kontroli. (czy rzeczywiście znajdują w pozytywnym tego słowa wymiarze, to każdy może się przekonać: https://bip.nik.gov.pl/kontrole/I/15/001/LKA/ – przyp. mój).

20170704_161246– W odpowiedzi na pytanie 4 informuję, że sytuacja finansowa ZCO rok 2016 jest Państwu Radnym znana, bowiem na ostatniej sesji Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej podjęła uchwale Nr XXIX/600/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Powyższe sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy przedłożone zostało wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZCO (wolałbym, żeby Pan Prezydent odpowiadał w kontekście tego pytania o sytuacji finansowej całego szpitala, a nie tylko oddziału onkologicznego, albowiem pełna nazwa szpitala, brzmi: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza, co do opinii biegłego rewidenta, to szkoda, że Pan Prezydent nie wniknął w odpowiedzi szerzej w jej treść! 🙂 – przyp. mój). Ponadto dyrektor ZCO w terminie do 31 lipca br., zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekaże „informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 r.”, które następnie uwzględnione zostanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i przekazane wszystkim Radnym i do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

int.2017.06.26-odw-odp-2– Odpowiadając na pyt. 5 pragnę podkreślić, że inwestycja ZCO jest przedsięwzięciem o charakterze długoterminowym, a finansowanie inwestycji zakładano przede wszystkim ze środków publicznych tj. kontraktu z NFZ, jak i z pozyskania na ten cel środków z zewnątrz. Dlatego też zaplanowano realizację ww. inwestycji w dwóch etapach. Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 uwzględnia zadanie pn. „Zagłębiowskie Centrum Onkologii- realizacja I i ll etapu utworzenia ZCO” i dotychczasowe jego finansowanie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zaplanowano kolejne środki na powyższe zadanie na 2018 rok w wysokości 8 105 000 zł jako zakładany wkład własny Gminy, celem możliwości pozyskania na to przedsięwzięcie środków zewnętrznych z projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez utworzenie i Wyposażenie W nowoczesny sprzęt i aparaturę bloku operacyjnego oraz modernizację pracowni diagnostyki obrazowej Zagłębiowskiego Centrum Onkologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa X rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna – Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tu tylko wspomnę na podstawie sprawozdania finansowego za 2016 rok, że zobowiązania krótkoterminowe, wynoszą 85.094.559,84 zł, a wraz z rezerwami na zobowiązania i innymi zobowiązaniami wynoszą 235.663.826,68 zł!, a przeciwko ZCO SS toczą się postępowania sądowe z powództwa Clima Sp. z o.o., dotyczące realizacji robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu medycznego i instalacją w ramach inwestycji: „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii” na łączną kwotę 137.351.000,00 zł!!! Zobacz więcej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=42480#more-42480 Śmiem twierdzić, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytanie. – przyp. mój).

– Informacja w zakresie kwestii opisanej w pyt. 6 została udzielona pismem nr WZA.0003.3.2017.MS z dnia 19.04.2017 r. w odpowiedzi na interpelację Panów Radnych o numerze BRM.00O3.1684.2017 z dnia 29.03.2017 r. (pytanie nr 3) (? – przyp. mój).

20170704_161604– W odpowiedzi na pyt. 7 wyjaśniam, że nie przeprowadzano dotychczas prywatyzacji w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej („nie przeprowadzono dotychczas prywatyzacji przez Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza„, to kto zarabia na kardiologii, po jak rozumiem jej outsourcingu?  A dlaczego przy powrocie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego z outsourcingu do konsorcjum z Perinatologią Śląską Pana K. Sodowskiego na czele trzeba było znowu zmieniać statut szpitala? Przypomnę strukturę jedynego oferenta do przetargu:

Oferentem była nie jedna firma, ale konsorcjum podmiotów leczniczych i podmiotu nie będącego na dzień składania ofert podmiotem leczniczym, tj.:

– Perinatologia Śląska Sp. z o.o., (70% udziałów ma w Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. pan Krzysztof Sodowski – przyp. mój).

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa (zobacz więcej)

Czy to przypadkiem nie gra słów Panie Prezydencie?, a meritum bez zmian?   – przyp. mój).

Prezydent Miasta Zbigniew Podraza

Komentarze

2 komentarze do “ZCO SS – interp. 26.06.2017 r. – odpowiedź”

 1. Kazimierz Jasionek, 2 sie 2017 o 15:30

  Odpowiedź tego […] na te wszystkie zarzuty i pytania jest taka jakiej można było się spodziewać. Ble, ble, ble, ble
  i żadnych prawdziwych konkretów !!! Ten człowieczek potrafi tylko […] radnych i mieszkańców i chyba tylko do tego się […] !!!Proszę nie kropkować żadnego wyrazu !!!

 2. Dąbrowiak, 5 sie 2017 o 11:22

  Sytuacja w naszym miejskim Szpitalu od kilku lat jest dziwna kilka faktów :

  -Dyrektor jest w konflikcie z związkami zawodowymi i lekarzami .

  – Kontrole NFZ wykazały liczne błędy w szpitalu brak sprzętu itp szpital dostał karę.

  – Budowa ZCO niejasna sytacja prawdopodobnie doszło do dużego naruszenia prawa.

  -Zamykanie oddziałów wewnętrzny ginekologia.
  -Szpital jest bardzo zadłużony.

  – Kontola Nik pokazała liczne naruszenie procedur zamówień publicznych.

  – Szpital jest zle zarządzany przez pana dyrektora ZGrzywnowicza liczne sprawy sądowe.

  Zastanawiam się czy w jakimś innym mieście Prezydent miasta odwołał by już dawno Dyrektora szpitala ,który w taki sposób zarządza i prowadzi szpital miejski na pewno tak.Ale u nas Prezydent Zbigniew Podraza nie widzi potrzeby odwołania dyrektora szpitala pana Grzywnowicza oceniając go jako dobrego menadżera, nawet po druzgocącym raporcie NIKU.Za stan szpitala w odpowiada w jakim jest stanie obecnie prezydent miasta Zbigniew Podraza.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie