Czy Gmina utopi 30 mln zł w aquaparku?

Kategorie: Aktualności   | 14 lipca, 2009

Treść mojej interpelacji dotyczącej sposobu spłaty zadłużenia 30 mln zł naszej Gminie (czyli mieszkańcom Miasta) przez spółkę prywatną Nemo-Wodny Świat sp. z o.o. (z udziałami Gminy), jest zacytowana we wpisie na moim blogu z dnia 18.06.2009 r. Otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta Miasta i wynikają z niej zadziwiające rzeczy!

Z odpowiedzi Pana Prezydenta wynika bowiem, że ugoda w sprawie spłaty w sumie 30 milionów zł (1 mln zł zapłacony przez Pana Prezydenta i 29 mln zł w drugim etapie, po uchwale Rady Miasta) przez prywatną spółkę Nemo-Wodny Świat naszej Gminie obowiązuje od 01.10.2008 r. Spłata ma być dokonana zgodnie z umową do września 2011 r. Za pierwsze 9 miesięcy obowiązywania ugody (czyli 25,7% czasu obowiązywania umowy!) Nemo spłaciło 485 108 zł zadłużenia, co stanowi jedynie 1,6% całości zadłużenia!!! I zgodnie z odpowiedzią Pana Prezydenta jest to zapłata w terminie, zgodnie z treścią ugody.

Mam poważne wątpliwości, czy Nemo jest w stanie, przez następne 26 miesięcy, spłacić pozostałe 29 514 892 zł, czyli dokładnie 98,4% z kwoty 30 mln zł. A kto płaci (płacił) za odsetki od kwoty 30 000 000 zł?, i ile one wynoszą?

Pan Prezydent był zdecydowanym orędownikiem wykupu weksli in blanco na 30 mln zł przez miasto. Pozostaje obecnie nam wierzyć, że umowa ugody zostanie zrealizowana. Osobiście w to jednak nie wierzę! Na dodatek podejrzewam, że te 485 107 zł spłacone do 30.06.2009 r. przez Nemo Wodny-Świat, w ciągu pierwszych 9 miesięcy obowiązywania umowy ugody, głównie wynikają nie z tego, że spółka stanęła na nogi i może sobie pozwolić na spłacanie 1 135 188 zł miesięcznie (średnio w miesiącu przez następne 26 miesięcy obowiązywania umowy ugody), ale ponieważ sprzedała działkę prywatnemu inwestorowi pod budowę hotelu na skarpie, o czym też „trąbiła” prasa.

Ale, czy przy takim obciążeniu zadłużeniem można pisać, że spółka Nemo-Wodny Świat przynosi dochody i staje na nogi?, to gruba przesada dziennikarzy, widocznie sprzyjających obecnej władzy w Dąbrowie Górniczej. Jakby nie patrzeć, to prawdopodobieństwo spłaty tego olbrzymiego długu mieszkańcom-podatnikom naszego miasta jest wg mnie bardzo małe. Pozostaje chyba, spółce Nemo-Wodny Świat ufundować dośmiertne darmowe wejściówki mieszkańcom, bo w tej chwili to płacimy za to podwójnie, raz za wybudowanie obiektu i odsetki, dwa za bilety. A gdzie Ci geniusze, którzy wymyślili tę konstrukcję organizacyjno-prawną tej inwestycji?

Okazuje się niestety także, co podkreśla zresztą Pan Prezydent w odpowiedzi na moją interpelację, „że pozostali Wspólnicy nie przejawiają zainteresowania jakąkolwiek formą restrukturyzacji zadłużenia Spółki”. Dla wyjaśnienia Ci pozostali Wspólnicy, to m.in. Nemo Inwestment sp. z o.o., Mitex i Wodociągi (chyba, że już odsprzedały część udziałów Gminie). Może warto by Panie Prezydencie w imieniu mieszkańców naszego miasta wykazać jakieś większe zainteresowanie i zaniepokojenie taką postawą tych Wspólników?

Oto treść odpowiedzi Pana Prezydenta Zb. Podrazy na moją interpelację:

„W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że w dniu 01.10.2008r. została zawarta pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza a „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ugoda, której przedmiotem jest spłata zadłużenia Spółki wobec Gminy wynikającego z uregulowania przez Poręczyciela zobowiązania „Nemo” Sp. z o.o. w wysokości 30 mln zł tyt. zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A.  kredytu  inwestycyjnego  na  podstawie  umowy  kredytowej  nr 20/2002/I z dnia 22.04.2002r. zmienionej aneksami.

Zgodnie z treścią zawartej ugody Spółka winna spłacić zobowiązanie w terminie od m-ca października 2008r. do m-ca września 2011 r. Postanowienia wspomnianej ugody są regulowane terminowo. Wg stanu na dzień 30.06.2009r. Spółka spłaciła 485.107,68 zł, w związku z tym zadłużenie wobec Gminy wynosi 29.514.892,32 zł.

Zabezpieczenie spłaty przedmiotowego zobowiązania stanowi wpisana w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej dla nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej przy Al. Róż 1 na rzecz Gminy Dąbrowa Górnicza hipoteka umowna zwykła w kwocie 30 mln zł.

Ponadto informuję, że pozostali Wspólnicy nie przejawiają zainteresowania jakąkolwiek formą restrukturyzacji zadłużenia Spółki.”

Komentarze

Komentarze (1) do “Czy Gmina utopi 30 mln zł w aquaparku?”

  1. Michał, 12 mar 2011 o 17:26

    dobre! Jak mieszkańcy znowu mogli wybrać na prezydenta tego Podrazę, który tak dba o pieniądze z budżetu miasta. W głowie się to nie mieści!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie