interpelacja – premie i nagrody w U.M.

Kategorie: Aktualności   | 18 marca, 2019

W związku z kwotami przeznaczonymi w budżecie na wynagrodzenia w Urzędzie Miejskim w 2018 roku, tj. 37.068.476,00 zł, tak przy okazji w jednostkach gminnych na wynagrodzenia poszło 202.835.593,21 zł, zwróciłem się z interpelacją do Pana Prezydenta M. Bazylaka:

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z dużym deficytem budżetowym i jego kredytowaniem, zwracam się z prośbą o informację na temat liczby osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta z wyszczególnieniem ilości stanowisk kierowniczych oraz pozostałych stanowisk.

Także proszę o podanie ogólnej sumy przyznanych premii i nagród finansowych za rok 2018, z podziałem na stanowiska kierownicze i pozostałe.

Dodatkowo proszę o podanie ilości etatów na koniec 2018 r. w Straży Miejskiej oraz także o podanie ilości stanowisk kierowniczych i pozostałych, a także sumy przyznanych premii i nagród finansowych za rok 2018 w Straży Miejskiej, z podziałem na stanowiska kierownicze i pozostałe.

I tak Pan Prezydent M. Bazylak (Lewica) odpowiedział pismem sygnowanym przez Sekretarza Miasta Panią I. Bednarską:

„[…] informuję, iż według stanu na 31 grudnia 2018 r. w:

Urzędzie Miejskim było zatrudnionych 475 osób, w tym na stanowiskach:

– kierowniczych urzędniczych 69 osób (to stanowi 14,5% wszystkich etatów – przyp. mój),

– urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi 406 osób,

Straży Miejskiej było zatrudnionych 49 osób, w tym na stanowiskach:

– kierowniczych urzędniczych 4 osoby (to tylko 8,2% etatów, ale i tak Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana ( 🙂 ) – przyp. mój),

– urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi 45 osób.

[…] w 2018 roku pracownikom zatrudnionym w:

Urzędzie Miejskim na stanowiskach:

– kierowniczych urzędniczych wypłacono nagrody w wysokości 812.316,00 zł (to daje średnio 11.772,70 zł średnio na etat – przyp. mój)

– urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi wypłacono nagrody w wysokości 1.817.324,00 zł oraz premię w wysokości 375.691,72 zł (to daje w sumie „tylko” 5.401,52 zł na etat – przyp. mój),

(zusammen nagród i premii wypłacono 3.005.331,72 zł – przyp. mój).

Straży Miejskiej na stanowiskach:

– kierowniczych urzędniczych wypłacono nagrody w wysokości 58.375,00 zł (to stanowi 14.593,75 zł na etat – przyp. mój),

– urzędniczych oraz pomocniczych i obsługi wypłacono nagrody w wysokości 195.045,00 zł.”.

(czyli w sumie wypłacono 253.420,00 zł, co stanowi 5.171,84 zł średnio na etat – przyp. mój).

Sensacyjną informacją jest także to co Pan Prezydent zamieścił już mi jako bonus na końcu odpowiedzi:

„Ponadto informuję, iż wykonanie budżetu za rok 2018 zamknęło się nadwyżką w wysokości 8.655.743,40 zł, a nie deficytem, jak wskazał Pan w treści swojej interpelacji.” (Łau – przyp. mój).

To może wskazywać, że nie będziemy już brać kredytów i pożyczek! Oczywiście w to nie wierzę. Na pierwszy ogień zresztą w temacie pożyczek pójdzie szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza pod dyrektorowaniem Pana Z. Podrazy (SLD), gdzie okazuje się, że Plan Naprawczy powoduje pogorszenie już i tak śladowej płynności finansowej. A poprzednia pożyczka z października 2018 r. rozeszła się błyskawicznie, a wynosiła 5,3 mln zł. Szpital ją odda Gminie podejrzewam, że na święty nigdy. EBI zagospodarowany na kilkanaście lat, to trzeba będzie pewnie szukać innych banków w najbliższej przyszłości. Tak gospodaruje lewica Szanowni Czytelnicy! Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=47132#more-47132.

Komentarze

Komentarze (1) do “interpelacja – premie i nagrody w U.M.”

  1. Okiem Jaszczura - Podwyżka za śmieci (sesja 26.06.2019 r.) - Rolowana Dąbrowa, 28 cze 2019 o 7:56

    […] i wzrostu energii elektrycznej. Czy wzrost płacy minimalnej ma wpływ na płace urzędników? Zobacz! Zresztą Pan Prezydent zdecydowanie oznajmił wszystkim Mieszkańcom, że podwyżek mają się […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie