hałda odpadów – jest kara!

Kategorie: Aktualności   | 26 kwietnia, 2021

Właściwie w sprawie niegospodarności w kontekście podnajmowania mienia Gminy prywatnemu przedsiębiorcy (ArcelorMittal Polska S.A.) zostało już wiele przedstawione i udowodnione, ale drążymy temat dalej, oczywiście dla dobra Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (w tym Strzemieszyc). Tak nawiasem pisząc nie widać żadnego wsparcia od ekologów czy innych miejscowych stowarzyszeń. To dziwne. 🙂 .

Poniżej treść interpelacji z dnia 30.03.2021 r. wraz z odpowiedzią na czerwono Pana Prezydenta M. Bazylaka (sygnuje III Z-ca Prezydenta W. Kędzia).

                                            Dąbrowa Górnicza, dn. 30.03.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

 dot.: błędnie zawartych umów najmu działek gminnych przez UM z ArcelorMittal S.A.

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację Klubu Radnych PIS: BRM.0003.802.2021 z dnia 09.03.2021 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 23.03.2021 r.),

prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaką kwotą i za jaką powierzchnię użytkowaną (proszę podać także numery działek) wg Pana Prezydenta bezumownie, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2021 r., obciążono użytkownika działek gminnych, czyli ArcelorMittal Polska S.A.? (brak odpowiedzi na pytanie!!! – przyp. mój).

2. Na jakiej podstawie dokonano tych korekt – skoro cały czas twierdził Pan Prezydent i osoby przez Pana upoważnione, że teren składowiska odpadów hutniczych „Lipówka” leży w gestii Marszałka Województwa Śląskiego? A jeśli nie leżał (jak wynika z cyt. odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r.), to kto imiennie jest odpowiedzialny za fakt, iż przez ponad 10. lat (prawdopodobnie 13.) nikt z urzędników Gminy Dąbrowa Górnicza nie prowadził monitoringu/kontroli tego terenu? (brak odpowiedzi na pytanie!!! – przyp. mój).

3. Czy nowa umowa najmu działek gminnych przez ArcelorMittal Polska S.A. będzie zawierać załącznik graficzny z dokładnie określonym przedmiotem wynajmu (konkretny wycinek obszaru działek gminnych)? (brak odpowiedzi na pytanie!!! – przyp. mój).

za Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

W odpowiedzi jest jedynie jakaś formułka, możliwe że jakiś związek z pytaniami ma, ale proszę samemu ocenić jak Pan Prezydent traktuje radnych opozycji i tym samym część Mieszkańców Dąbrowy Górniczej!

„Dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.833.2021 z dnia 30.03.2021 r.

Szanowni Panowie,

Odpowiadając na Państwa interpelację z dnia 30.03.2021 r. obciążono użytkownika ARCELORMITTAL POLSKA S.A. za bezumowne korzystanie z części gruntu Gminy na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 1960.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 31.10.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Dąbrowy Górniczej stanowiących własność Gminy i Skarbu Państwa lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.

Pozostałe poruszone przez Panów kwestie wyjaśnione zostały w odpowiedziach na poprzednie interpelacje.”.

III Zastępca Prezydenta

Wojciech Kędzia

Niestety Pan Prezydent nie raczył napisać, jaką kwotą obciążono prywatnego przedsiębiorcę, tj. ArcelorMittal Polska S.A. za bezumowne korzystanie z gruntów należących do Gminy Dąbrowa Górnicza. Zresztą nie odpowiedział na żadne pytanie!

Ale pokusiłem się o wycenę strat Gminy przez ostatnie 10 lat i to zakładając wersję korzystniejszą dla prywatnego przedsiębiorcy, tzn. że nie całe działki były i są przez niego zajęte.

Uszczuplenia dotyczą umów najmu na nieruchomościach ozn. nr geod.:

886/5 żółty kolor (pow. 346 m2) – pow. wynajęta to 200 m2,

892/6 limonowy kolor (pow. 333 m2) – pow. wynajęta to 283 m2,

882/13 czerwony kolor (pow. 13517 m2) – pow. wynajęta to jedynie 840 m2,

881/3 różowy kolor (pow. 1776 m2) – pow. wynajęta to jedynie 56 m2

(wszystkie działki Obręb Strzemieszyce Małe, księga wieczysta KA1D/00048 974/1).

Wyliczenie uszczuplenia:

działka 886/5 (żółta): 346-200=146 m2

działka 892/6 (limonowa): 333-250=83 m2

działka 881/3 (różana): 0 m2

działka 882/13 (czerwona) – 8622 m2 (zajęcie działki to ok. 70% z 13517 m2 wynosi: 9462 m2, z tego odejmujemy 840 m2).

Suma uszczupleń najmowanej powierzchni: 8851 m2

Licząc 2,15 zł brutto/m2 daje to 19.029,65 zł brutto za miesiąc,

228.355,80 brutto za rok,

2.283.558,00 zł brutto za 10 lat.

Ciekawe na ile straty wycenili urzędnicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej?

Jak zawsze odsyłam do poprzednich wpisów w tym temacie:

umowy najmu AMP – decydujące starcie?,

umowy najmu AMP – zwycięstwo (prawie)!,

niegospodarność w Gminie, cz. 1,

niegospodarność w Gminie, cz. 2.

Komentarze

3 komentarze do “hałda odpadów – jest kara!”

 1. Krystyna, 27 kwi 2021 o 19:08

  a co robi 3xSSS w Strzemieszycach w tej sprawie?

 2. Baskerwil, 27 kwi 2021 o 20:10

  Panie Grzegorzu brawo za wpis.
  Inni w tym czasie sprzątają teren koło domu byłego PrezydentaPodrazy czyli Srocza Górę. A powinni sprzątać teren koło hałdy

 3. Ewa, 29 kwi 2021 o 0:54

  dziękuję panie Grzegorzu w imieniu budżetu Miasta! 🙂

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie