CAM04380Jeszcze jedna sprawa związana z poprzednim wpisem dotyczącym zanieczyszczenia środowiska w Dąbrowie Górniczej, a w szczególności w Strzemieszycach Małych i Wielkich. Dotyczy to dużego zakładu jakim jest Huta ArcelorMittal (dawniej ni w pięć ni w dziewięć nazywała się „Katowice”, jakby Strzemieszyce i Łosień nie leżały w Zagłębiu Dąbrowskim). Mianowicie nagle obudził się Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z Katowic i zarządził, że zamknie stalownię huty, jeżeli będzie ona zanieczyszczała środowisko Dąbrowy Górniczej. Jakiś absurd. Nagle znaleźli winowajcę. Zadziwiające. Nie ma problemu zakładów utylizacyjnych, wysypisk śmieci, kompostowni, koksowni, etc., jest problem stalowni huty. I od razu do zwolnienia kilka tysięcy ludzi.

W trakcie II części Konferencji p. prezes J. Sobczyk podkreślił, że Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce odcina się od takiego stawiania sprawy i jest absolutnie przeciwko zamykaniu zakładów w Dąbrowie Górniczej. Zresztą wydało w tej sprawie specjalne oświadczenie, dn., 2015-04-21 r.                                                                       Oświadczenie

CAM04384Zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce  wyraża stanowczy protest przeciwko decyzji  podjętej przez  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  w Katowicach Panią Annę Wrześniak rozpoczęcia postępowania w sprawie zamknięcia  Stalowni  ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Decyzja  została  przedstawiona w reportażu „Pył nas zabija” nadanym w programie 2 TVP w audycji Reporter Polski w dniu 20 kwietnia 2015 roku o godz. 15.25. Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce od początku swojego powstania nigdy nie występowało o zamykanie zakładów pracy. Cały czas domagaliśmy się wyjaśnienia stanu środowiska naturalnego i źródeł jego zanieczyszczenia. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  w Katowicach prowadził  badania pyłów w Strzemieszycach  przez prawie dwa lata i nie potrafił dotychczas dać odpowiedzi, skąd one pochodzą. Do marca 2015 roku otrzymywaliśmy odpowiedzi, że pyły są w normie. Zamknięcie Stalowni ArcelorMittal Poland to  dla Dąbrowy Górniczej i Zagłębia katastrofa gospodarcza o trudno przewidywalnych skutkach.  Nie można pochopnie podejmować decyzji o tak dużej randze bez określenia programu naprawczego i zbadania rzeczywistego stopnia zagrożenia środowiska. Wyników badań wykazujących, że o zanieczyszczeniu środowiska decyduje tylko jeden zakład dotychczas nie otrzymaliśmy i nie zostały one przedstawione społeczeństwu.

Nazwa Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce, wypowiedzi osób biorących udział w Konferencji „Zagrożenia ekologiczne  i zdrowotne Strzemieszyc i okolicy” nie były autoryzowane. Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec prób łączenia naszego stowarzyszenia z decyzją   o zamknięciu Stalowni AMP   i wymieniania w tym kontekście zorganizowanych przez nas  protestów przeciwko przywiezieniu i utylizacji w firmie SARPI odpadów z Salwadoru. Jesteśmy przeciwko tego typu działaniom, które mogą  doprowadzić do zantagonizowania mieszkańców Strzemieszyc  z innymi dzielnicami miasta i do skłócenia społeczeństwa.

Ze względu na ilość zakładów zlokalizowanych  w Strzemieszycach ustalenie udziału poszczególnych zakładów w zatruwaniu środowiska wymaga kompleksowych badań i współpracy wielu instytucji.  Taką szansę daje  przyjęcie do realizacji  przedstawionego na zorganizowanej przez nas Konferencji PROJEKTU BADAWCZEGO pt. Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe przygotowanego pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. n. med. Danuty Mielżyńskiej-Švach we współpracy z INSTYTUTEM EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH W KATOWICACH, INSTYTUTEM PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA PAN  w ZABRZU, INSTYTUTEM METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ w WARSZAWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE i URZĘDEM MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA.

Program powstał w wyniku działań podjętych po protestach społecznych, które zorganizowało Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Przyjęcie programu umożliwi dokładne ustalenie przyczyn  i źródeł zanieczyszczenia środowiska w Strzemieszycach. Umożliwi ocenę  stanu zdrowotności mieszkańców oraz określi działania zapobiegawcze na przyszłość. Wobec braku rezultatów dotychczasowych badań prowadzonych przez ostatnie dwa lata, braku wyników wskazujących na konkretny zakład jako źródło  emisji pyłów i wobec skumulowania na terenie Dąbrowy Górniczej  przemysłu w skali niespotykanej w Europie tylko realizacja kompleksowego programu badawczego  może rozwiązać istniejące problemy   i napięcia  społeczne i doprowadzić do stworzenia systemu bezpieczeństwa ekologicznego dla mieszkańców.

To co niszczyło się przez dziesiątki lat nie uzdrowi się jedną decyzją administracyjną.

Zarząd Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce

CAM04291Info o Strzemieszycach dotarło nawet do Polskiego Lobby Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego w Warszawie (nota bene organizacji non profit) i tam też zadziwiło. Moim zdaniem huta zanieczyszczała nam środowisko od 40 lat, za tych poprzednich komunistów sowieckich z ich quasifiltrami niewspółmiernie bardziej niż obecnie. Zanieczyszczenie malało, a zaczęło wzrastać wg mnie po zainstalowaniu się tzw. zakładów utylizujących odpady (i nie tylko) w naszym rejonie. A tu taka gwałtowna i dziwnie ukierunkowana reakcja biurwy z WIOŚ.

SKMBT_C20314021812430A prezydent nowej zielonej Dąbrowy (przecież już dobrych kilka lat), p. Zb. Podraza (SLD), schowany za podwójną gardą już nie tylko biurw, ale i lewicowej koalicji (SLD, PO, TPDG) w Radzie Miejskiej. Przynajmniej tak to wygląda, bowiem nie widać w mieście, szczególnie w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska, najmniejszej poprawy.

Komentarze

Komentarze (1) do “Strzemieszyce, II cz. Konferencji Ekologicznej (posłowie)”

  1. Kazimierz Jasionek, 12 maj 2015 o 14:58

    Muszę stwierdzić z całą stanowczością, że od czasu nagłośnienia tej śmierdzącej sprawy coś na lepsze już się zmieniło w okolicy. W tej chwili mogę przed snem otworzyć okna i przewietrzyć mieszkanie, co jeszcze niedawno groziło wpuszczeniem do mieszkania olbrzymiego smrodu !!! Coś w tym temacie zmieniło się na lepsze i oby tak było dalej !!!!Co się tyczy Podrazy to tak jak i z państwem polskim istnieją tylko teoretycznie !!!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie