znowu o os. Staszica

Kategorie: Aktualności   | 4 grudnia, 2023

Działania mieszkańców i moje związane z sytuacją na os. Staszica w Dąbrowie Górniczej, prowadzone od kilkunastu lat (zobacz wpis o sesji w dniu 23.01.2009 r.) przynoszą pewien postęp. Niestety nie jest on wciąż zadowalający. Ostatnio wspominałem na blogu o projekcie uchwały Rady Miejskiej (MPZP na os. Staszica) zmierzającej do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla Staszica. Uchwałę przyjęto na sesji w dniu 25.10.2023 r. Jednakże, wiele postulatów mieszkańców ślimaczy się w realizacji. W związku z tym złożyłem kilka interpelacji do Prezydenta Miasta, w zakresie kompetencji posiadanych przez jego urząd.

dot.: sytuacji na os. Staszica – kontynuacja 

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także Pana odpowiedzi na moją interpelację BRM.0003.1570.2023 z dn. 30.10.2023 r. (Pana odpowiedź z dn. 13.11.2023 r.), proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie kroki podjęło miasto/Pan Prezydent celem ograniczenia ruchu kolejowego pociągów towarowych operujących w godzinach nocnych oraz ciszy nocnej na obszarze dojazdu do, jak i na terenie samej bocznicy Autoterminalu na os. Staszica w Dąbrowie Górniczej?

Proszę o informację czy wystąpił Pan Prezydent do odpowiednich podmiotów o udostępnienie regulaminu stacji Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce oraz regulaminu bocznicy Autoterminala i czy w dokumentach tych występują ograniczenia w ruchu pociągów w godzinach nocnych?

Czy Miasto Dąbrowa Górnicza brało udział przy tworzeniu tych regulaminów lub czy były one konsultowane z Miastem i jego mieszkańcami w postaci np. konsultacji społecznych?

2. Czy zgłaszane przez mieszkańców ul. Południowej (na os. Staszica) skargi dotyczące przekroczenia hałasu, w tym w szczególności dawanych przez lokomotywę sygnałów dźwiękowych przy manewrowaniu były kierowane do PKP PLK S.A. celem podjęcia rozmów i uregulowania ruchu towarowego z zachowaniem podstawowych praw mieszkańców, w tym możliwości nocnego odpoczynku? 3. Czy miasto w imieniu mieszkańców podjęło rozmowy z PKP PLK S.A. celem wytypowania rejonu odstawczego (miejsca postoju) dla lokomotyw spalinowych, tak aby nie zatrzymywały się one bezpośrednio pod budynkami mieszkalnymi ul. Południowej?

4. Czy miasto kierując się dobrem i interesem mieszkańców oraz faktem, że bocznica znajduje się w minimalnej odległości od zabudowań, w imieniu mieszkańców wystąpiło do PKP PLK S.A. z prośbą o wprowadzenie ograniczenia w ruchu pociągów towarowych w godzinach nocnych i ciszy nocnej w rejonie Stacji Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce – bocznica Autoterminala? 

Grzegorz Jaszczura

dot. sytuacji na placu Autoterminalu Śląsk na os. Staszica – kontynuacja 

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a także Pana odpowiedzi na moją interpelację BRM.0003.1570.2023 z dn. 30.10.2023 r. (Pana odpowiedź z dn. 13.11.2023 r.) w związku z nieusunięciem samochodów ze wzmiankowanego terenu przez jego najemcę, proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Jakie podjął Pan Prezydent dodatkowe czynności wobec najemcy terenu, na którym znajduje się parking, wynikające z możliwości Prezydenta Miasta jako organu wydającego zezwolenie na zakres działalności przedsiębiorcy?

Firma ATS od lat parkuje na tym terenie samochody i to wobec ww. firmy powinno zostać wszczęte postępowanie administracyjne przez Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej.

Proszę zwrócić uwagę, że aroganckie działanie tej firmy nie dotyczy tylko mieszkańców osiedla Staszic, ale także władz naszego miasta, w tym Pana Prezydenta (zobowiązali się usunąć samochody do 31.08.2023, które niestety stoją do dnia dzisiejszego).

dot. sytuacji na os. Staszica  

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. W jakim terminie zostaną zamontowane znaki zakazu wjazdu pojazdów powyżej 7 ton na wszystkich drogach dojazdowych do osiedla Staszic z ul. Staszica. W dalszy ciągu wjeżdżają tam samochody ciężarowe rujnując i tak już zdewastowane drogi osiedlowe nie przystosowane do takich obciążeń. 

Grzegorz Jaszczura

Przy jakichś pozytywnych odpowiedziach i działaniach Pana Prezydenta w ww. tematach postaram się przekazać informacje o tym na blogu.

Może jeszcze linki do historii os. Staszica w kontekście zaniedbań m.in. Miasta:

MPZP na os. Staszica,

Staszic – ul. Południowa,

problemy os. Staszica,

Getto Staszic – szansa,

będą ronda na Staszicu,

Ronda na Staszicu,

problemy os. Staszica, c.d.,

wnioski budżetowe na 2021,

spotkanie z Mieszkańcami – os. Staszic,

http://grzegorzjaszczura.pl/?p=49729#more-49729,

os. Staszica – drożność hydrantów c.d.,

os. Staszica – drożność hydrantów,

Staszic – osiedle czy getto?,

Co tam Panie na Staszicu?,

skrzyżowanie Staszic – niebezpieczny gadżet,

skrzyżowanie Staszic sesja 23.01.2009 r.

Komentarze

Komentarze (1) do “znowu o os. Staszica”

  1. Mieszkańcy, 6 gru 2023 o 12:29

    Dziękujemy panu radnemu za interwencje w sprawie stanu dróg i autoreminalu na Staszicu.
    Podobnie jak przy Pana wnioskach o ronda przy ul. Staszica wygramy. To tylko kwestia czasu.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie