Staszic – ul. Południowa

Kategorie: Aktualności   | 2 września, 2023

Dzisiaj informacja bardzo lokalna, bo dotycząca głównie os. Staszica, a jednocześnie nie związana z Autoterminalem i dziurami w drogach, na tym odciętym kiedyś od miasta przez rządzącą Dąbrową Górniczą lewicę obszarze. Zobacz zamknięcie skrzyżowania na Staszicu (wpis jeszcze z przełomu 2008/2009 roku): http://grzegorzjaszczura.pl/?p=3#more-3. Od tego czasu ruch samochodowy jedynie się zwiększył (i sytuacja pogorszyła się), a nie zmniejszył jak lewica obiecywała. Zobaczymy, jak będzie po remoncie odcinka ul. Staszica (od ul. Oddziału AK Ordona do ul. Ziemby) i budowie niestety jednego ronda na Podlesiu. Dużo bardziej niebezpieczne skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego wciąż w poczekalni, a lata mijają. Obiecanki Pana Prezydenta pozostają obiecankami. Jak to na lewicy bywa. To moje zdanie oczywiście. O zablokowaniu rozsądnego ruchu w mieście w wyniku inwestycji w newralgicznych miejscach dzisiaj nie piszmy. To odrębny skandal!

Przechodząc do meritum dzisiejszego wpisu. Na prośby mieszkańców złożyłem interpelację dot. statusu prawnego przejazdu na skróty z os. Staszica na Kazimierz G. (do ul. Kazimierzowskiej). Treść interpelacji wyjaśnia problem:

Dąbrowa Górnicza, dn. 07.07.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

 dot.: drogi będącej przedłużeniem ul. Południowej (os. Staszica)

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z pytaniami mieszkańców, dotyczącymi sytuacji do jakiej doszło na os. Staszica przy ul. Południowej 6 proszę o ustosunkowanie się Pana Prezydenta do problemu.

Mianowicie na drodze przed tą posesją oraz na jej terenie, która jest Wspólnotą Mieszkaniową, zawieszono tablice informacyjne „Teren Prywatny – Wstęp i wjazd wzbronione”.

Problemem jest to, że z drogi tej korzystają mieszkańcy zarówno os. Staszica jak i Dąbrowy Górniczej w celu sprawnego i bezpiecznego przemieszczenia się z osiedla do drogi (ul. Kazimierzowskiej) prowadzącej do Parku Miejskiego w Sosnowcu-Kazimierzu Górniczym. Niestety, także z powodu odcięcia os. Staszica, poprzez zamknięcie swego czasu skrzyżowania ul. ul. Staszica, 11-go Listopada z DK 94 nastąpiło drastyczne pogorszenie się skomunikowania osiedla z Dąbrową Górniczą. Bliskie położenie Parku Miejskiego w Kazimierzu Górniczym zachęca do korzystania z niego mieszkańców Dąbrowy Górniczej, w tym szczególnie osiedla Staszica.

W związku z tym proszę o podjęcie działań przez Pana Prezydenta związanych z ustaleniem prawidłowości wprowadzonego przez Zarządcę wspólnoty ograniczenia możliwości ruchu dla mieszkańców oraz ewentualnie wprowadzenia rozwiązania umożliwiającego możliwość ruchu pieszych czy rowerów na drodze, która jest umieszczona na portalach mapowych jako istniejąca.

Jak Pan Prezydent widzi możliwość przemieszczania się mieszkańców do ul. Kazimierzowskiej w sytuacji, gdy ustawione tabliczki są legalne? Niestety dotarcie do wspomnianego parku przez ul. Kazimierzowską od ul. Staszica i nowo powstającego ronda wydłuża znacząco drogę i jest niebezpieczne ze względu na brak chodnika na ul. Kazimierzowskiej.

Grzegorz Jaszczura

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem drogi.

Niestety w odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta potwierdziły się moje obawy, że teren jest obecnie prywatny i wszystko zależy od właścicieli.

„[…] informuję, że cały teren pomiędzy ul. Południową, a ul. Kazimierzowską został oddany w użytkowanie wieczyste. Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności gruntów. Tym samym dotychczasowi użytkownicy wieczyści działki8 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Południowej 6 stali się właścicielami nieruchomości i mają prawo do ograniczenia wstępu osobom postronnym na swoja działkę.

W powyższym jest po temacie. Póki droga nie zostanie zagrodzona, grzecznościowo pewnie można się będzie po niej poruszać.

Ale niestety dalej jest napisane o drogach gminnych bardzo pesymistycznie:

„Jednocześnie zawiadamiam, że Gmina nie planuje inwestycji związanych z budową lub przebudową układu drogowego w rejonie ulicy Południowej 6 oraz ulicy Kazimierzowskiej.”.

To ostatnie zdanie, z uwagi na „rozpasane” inwestycje w centrum miasta też można było przewidzieć. Niestety stan nawierzchni ul. Kazimierzowskiej klasyfikuje ją niewątpliwie na podium najgorszych dróg w Dąbrowie Górniczej!

Tu należy podkreślić, że sposób prowadzenia przebudowy m.in. głównej arterii w mieście woła o pomstę do nieba. I chodzi o traktowanie wszystkich korzystających z jezdni czy chodników, ew. tzw. przejść dla pieszych. Nie zauważyłem nigdzie tablic przepraszających za ten stan rzeczy. Ani w imieniu wykonawcy, ani w imieniu tego czy drugiego inwestora. Wydaje się, że mieszkańcy to zbędny dodatek do miasta Dąbrowa Górnicza, zauważani są przez tzw. władzę, tylko przed wyborami i gdy trzeba płacić zmaksymalizowane podatki gminne. A tu wybory za pasem! Oczywiście to moje zdanie, wzmocnione licznymi pretensjami mieszkańców zgłaszających te problemy.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie