Dzisiaj powróćmy do „Getta” Staszic, w kontekście mojej interpelacji do Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej M. Bazylaka z dnia 30.05.2019 r., pośrednio oczywiście z tym związanej.

Zacznijmy od treści interpelacji:

„[…] na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, proszę o udzielenie przez Pana Prezydenta odpowiedzi czy w zasobach Urzędu Miejskiego znajdują się projekty budowlane wraz z odpowiednimi zezwoleniami, m.in. ppoż i ekologicznymi (dot. gospodarki wodno-ściekowej i emisji spalin), a dotyczącymi działalności składowiska samochodów – autoterminalu przy ulicy Południowej na Osiedlu Staszica w Dąbrowie Górniczej?

Rozbudowa w ostatnim okresie firmy, od lat działającej na tym terenie, budzi – moim zdaniem – uzasadnione obawy Mieszkańców, co do zwiększenia uciążliwości jej funkcjonowania dla jej najbliższego sąsiedztwa. Setki samochodów stoi tuż przy siatce ogrodzeniowej (przy ul. Południowej) na prawdopodobnie nieprzygotowanym do obsługi aut terenie (na ew. wycieki oleju czy paliwa).

Proszę o odpowiedź czy nie stoi to w kolizji z obowiązującym prawem (np. znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 21 grudnia 2015 r.)?

Bardzo proszę o udzielenie szczegółowych wyjaśnień, celem uspokojenia zaniepokojonych zwiększoną uciążliwością składowiska samochodów przy ul. Południowej na życie Mieszkańców os. Staszica w Dąbrowie Górniczej.

Grzegorz Jaszczura

Czego dowiadujemy się z odpowiedzi:

„[…] w dniu 02.04.2019 r. pracownicy Wydziału Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Dąbowie Górniczej przeprowadzili kontrolę w zakresie ochrony środowiska na  terenie spółki Autoterminal […]

[…] Szczegółowe ustalenia z kontroli przesłano Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach. W odpowiedzi na wystąpienie WIOŚ poinformował tut. Organ, że w terminie do 30.09.2019 przeprowadzi kontrolę w przedmiotowym przedsiębiorstwie. O wynikach kontroli tut. Organ zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Jednocześnie informuję, iż tutejszy organ administracji architektoniczno – budowlanej wydał decyzję o pozwoleniu na budowę nr 456/2004 z dnia 20.08.2004r. dla zamierzenia pn. „Droga dojazdowa do Autoterminalu Śląsk Logistic.” Ponadto dnia 29.01.2013r. zostało przyjęte zgłoszenie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Remont hali warsztatowej przegladu samochodów”.

W kwestii formalnej odpowiedź Pana Prezydenta sygnował jego zastępca I Wiceprezydent D. Rutkowski.

Tak czy inaczej będzie w związku z powyższą odpowiedzią Pana Prezydenta następna interpelacja.

Wracając do Staszica, tak wakacyjnie zachęcam do przejrzenia starszych wpisów z bloga, o tym osiedlu domków jednorodzinnych, znajdującym się w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej:

os. Staszica – drożność hydrantów c.d.,

os. Staszica – drożność hydrantów,

Staszic – osiedle czy getto?,

Co tam Panie na Staszicu?,

skrzyżowanie Staszic – niebezpieczny gadżet,

skrzyżowanie Staszic sesja 23.01.2009 r.

Ps A jak to wygląda w tzw. Autonomii Palestyńskiej. Foto T. Cukiernika obok. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=27053#more-27053.

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie