20151209_123426Przedstawiony radnym Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w dniu 19.11.2015 r. „Plan naprawczy” „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o.”, którego opis zamieściłem tutaj, a którego końcowe wnioski, sprowadzają się do konieczności następnych dopłat z budżetu do spółki prawa handlowego (ze stuprocentowym udziałem Gminy), spotkał się raczej z negatywnym przyjęciem. 20151209_115640Dlatego „urabianie” radnych ma ciąg dalszy. Zostaliśmy zaproszeni przez Panią Prezes K. Sobstyl, via przewodniczący Rady Miejskiej Panią A. Pasternak (Lewica) do wizji lokalnej „celem zapoznania się ze stanem faktycznym Spółki na miejscu”.

Przy okazji zamieszczam odpowiedzi na moje interpelacje, Pana Prezydenta Zb. Podrazy, dotyczące „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” sp. z o.o., w szczególności rekuperatorów, ale nie tylko. Niestety w większości ograniczają się one do uświadamiania mnie o braku kompetencji do kontroli Spółki.  Merytoryczności czy ewentualnych analiz, o które prosiłem w interpelacjach wypełniając mandat Radnego Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej brak. To tylko dowód na to, że jako radny nie powinienem popierać żadnych dopłat do spółek prawa handlowego, których udziałowcem jest Gmina (czyli Mieszkańcy), z prostego powodu nie mogę tych spółek realnie skontrolować! A jak nie mogę nawet w tak delikatny sposób skontrolować czy wyrazić wątpliwości, to moim zdaniem nie mogę brać odpowiedzialności za pieniądze Mieszkańców przeznaczane przez Radę Miejską na działalność tychże!!! Logiczne!

Tutaj odpowiedzi Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD w ZL) (treść interpelacji umieściłem we wpisie tutaj):

20151209_121316„dotyczy: interpelacji z dnia 28.10.2015r. znak BRM.0003.574.2015

Na wstępie odpowiedzi na interpelację jw. dotyczącą decyzji podejmowanych w „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. chciałbym Panu uświadomić, że kompetencje do kontroli funkcjonowania Spółki, zgodnie z zapisami Ksh, posiada Rada Nadzorcza poprzez swych członków, a nie Rada Miejska poprzez Radnych. Decyzje w przedmiotowej sprawie zabudowy rekuperatorów w funkcjonującej kotłowni zostały podjęte zgodnie z kompetencjami wynikającymi z umowy Spółki przez Zarząd, podobnie jak i decyzja o zmianie systemu ogrzewania obiektu ciepłem dostarczanym przez TAUROM Ciepło S.A. 20151209_121041Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa i ww. kompetencje udzielenie szczegółowych odpowiedzi na postawione przez Pana pytanie jest niemożliwe.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę, że decyzje dotyczące ww. działań zostały podjęte w czasie, gdy Gmina Dąbrowa Górnicza była mniejszościowym udziałowcem w Spółce „Nemo” Sp. z o.o. z udziałem 40,9% w kapitale zakładowym.”

oraz:

„dotyczy: interpelacji z dnia 01.10.2015r. znak BRM.0003.575.2015

Szczegółowość zawartych w Pana interpelacji jw. pytań pozwala na wyartykułowanie dwóch uwag:

kompetencje do tak szczegółowego rozliczania działań Zarządu Spółki, zgodnie z art.219 § 1 Ksh, posiada Rada Nadzorcza, która nie ma jednak, zgodnie z § 2 tego artykułu, kompetencji do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Kompetencji takich nie ma także Wspólnik, którego reprezentuje organ wykonawczy, a tym bardziej radny Rady Miejskiej jako członek organu stanowiącego,

przytoczone w pytaniach dane dotyczące dat, wartości oraz zapisów nie wymagają, zgodnie z Pana sugestią ewentualnych poprawek, a pozwalają snuć przypuszczenie, że dysponuje Pan lub posiada wgląd w dokumenty wewnętrzne Spółki, stanowiące tajemnicę handlową. Jeżeli tak to muszę Pana uświadomić, że zostały one powielone i rozpowszechnione w sposób niezgodny z prawem.

W   świetle   powyższego   ograniczę   się   jedynie   do   udzielenia   Panu   odpowiedzi w następujących sprawach:

20151209_121224– zawarcie umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz sprzedaży ciepła poprzedzone było analizami wskazującymi konkurencyjność cenową ciepła z sieci ciepłowniczej jako podstawowego systemu zabezpieczenia potrzeb cieplnych obiektów Spółki w stosunku do ciepła uzyskiwanego ze spalania gazu. Analizy dotyczące opłacalności systemu ogrzewania obejmowały wszystkie elementy składające się na ostateczny koszt ogrzewania, a także uwzględniały inne elementy i aspekty techniczno-eksploatacyjne takie jak: pewność dostaw, bezpieczeństwo nośnika ciepła, dozór techniczny i serwis wymiennikowni, usuwanie awarii,

analizy dotyczące opłacalności zamiany systemu ogrzewania były dokonywane na etapie wypracowywania decyzji. Dzisiejsze dalsze, bieżące porównywanie tych kosztów jest bezcelowe, gdyż z uwagi na fakt, że właścicielem obecnej instalacji jest TAURON Ciepło S.A. a poprzedniej była Spółka trudno dla takiej analizy założyć dane dotyczące kosztów związanych z utrzymywaniem sprawności technicznej instalacji z uwagi na postępujący proces jej zużycia,

–  skład Rady Nadzorczej w 2012r. był następujący:

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik (Gmina Dąbrowa Górnicza)

Stanisław Kaniecki (Gmina Dąbrowa Górnicza)

Leszek Pustułka (Nemo-lnvestment Sp. z o.o.)

Marek Kowalik (Eiffage Budownictwo Mitex S.A.)

Norbert Sawicki (Eiffage Budownictwo Mitex S.A.)

Andrzej Malinowski (PWiK Sp. z o.o.).

 Prezydent Miasta Zbigniew Podraza”

20151209_130132Po obiekcie „Nemo…” oprowadzał radnych, którzy nota bene bardzo licznie się stawili (za wyjątkiem bardzo zajętych radnych, w tym inicjatora spotkania w Radzie Miejskiej, czyli Przewodniczącego Rady Miejskiej i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej), były radny Zb. Wróblewski. Nie był obecny, co początkowo mnie zdziwiło, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Pan J. Juroff, tak się złożyło, że także były radny ultralewicowej koalicji proprezydenckiej poprzednich kadencji.

20151209_120945Co do obiektu, to jest on w gorszym stanie niż można by się spodziewać. Ale tak jak sugerowałem w trakcie spotkania 19.11.2015 r., te kolejne miliony złotych (1,7 i 2,7 w najbliższych latach), to wydaje mi się mało na odrestaurowanie Aquaparku. Niestety tak jest wg mnie. Sprzedaż Spółki, na którą Mieszkańcy wydali poprzez budżet dobre 70.000.000,00 zł, wydaje się jedynym sensownym wyjściem dla „zablokowania” tej studni bez dna. 20151209_130900

Nie udało mi się obejrzeć podziemnej przewiązki łączącej budowany trzygwiazdkowy hotel Holiday In z „Nemo..”, co więcej prawdopodobnie jej jednak jeszcze nie ma, wbrew temu co sugerowała na spotkaniu w urzędzie Pani Prezes Spółki. Aczkolwiek być może jest ona ślepa i jeszcze nie połączona z obiektem „Nemo…”. Pan Zb. Wróblewski nie potrafił nam tego wyjaśnić.

A może jeszcze jedno, o żadnych liczbach, np. tej historycznej już (choć przecież zmieniającej się) wartości księgowej Spółki nie było mowy. 🙂

20151209_12090520151209_130029

Komentarze

11 komentarzy do “Plan naprawczy „Nemo-Wodny Świat…” w terenie”

 1. chemik, 10 gru 2015 o 13:19

  rdza, rdza,rdza

 2. Kazimierz Jasionek, 10 gru 2015 o 13:52

  Jak zwykle kpiarze próbują robić radnym wodę z mózgów !!! A co tam robił ten zas…. Wróbel ??? Jak można się zgadzać z jego nic nie wartymi mądrościami ???? A co z Lodówą i Juroffem którzy powinni brać czynny udział w tej wizji lokalnej ??? Pochowali się w mysich dziurach ??? Przecież dla tego nic nie wartego Juroffa Zaraza wymyślił nowe stanowisko w tym „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”, gdy w końcu mieszkańcy przy urnach zasłużenie wykopali go z tej RM. Jedyne wyjście jakie pozostało radnym, to nie wyrażanie zgody na żadne dopłaty do spółek prawa handlowego, których udziałowcem jest Gmina (czyli my mieszkańcy). Koniec z szastaniem publicznym groszem żeby ratować bezmózgich bankrutów !!!!

 3. Młodzian, 10 gru 2015 o 21:24

  Zaorać

 4. Czterdziestolatek, 11 gru 2015 o 8:10

  Czyli nemo jest przechowalnią dla byłych radnych.

 5. Mieszkaniec Dąbrowiak., 12 gru 2015 o 18:24

  Tak z tego wychodzi że Prezydent miasta tworzy stanowiska dla byłych radnych .Pan Juroff będąc radnym kadencji 2010-2014 pracował też w nemo,teraz nie jest już radnym i dalej pracuje .Teraz jeszcze tutaj widzimy byłego Radnego miejskiego pana Wróblewskiego ,ciekawe kto jeszcze jest zatrudniony ze znajomych Prezydenta Podrazy w Nemo ?.

 6. informator, 13 gru 2015 o 16:19
 7. Kazimierz Jasionek, 13 gru 2015 o 17:47

  Zaraza w tych wszystkich spółkach których udziałowcem jest Gmina DG nie zatrudnia Fachowców lecz tylko swych przy….sów, którzy będąc w RM zawsze głosowali tak jak on zechciał, a po dostaniu należącego się im kopa przy urnach wyborczych nie mogą sobie palcem trafić do d…. Takim oszołomom i szkodnikom on zawsze pomoże i zatrudni w jakiejś spółce, nie bacząc na to, że to puste łby nie mające pojęcia o żadnej robocie !!!! Może być głupi, bierny ale tej sitwie wierny !!!!

 8. iti, 13 gru 2015 o 20:57

  jacy radni taka polityka

 9. iti, 13 gru 2015 o 20:57

  To mieszkańcy ich wybrali, mają co chcieli?

 10. z intermetu, 14 gru 2015 o 8:33

  „czarne dziury dla budżetu w Dąbrowie to corocznie wtapianie kasy w NEMO i spłacanie budynku UM wobec MZUM”

 11. Sympatia, 14 gru 2015 o 11:42

  Panie Grzegorzu to jest genialne:
  A jak nie mogę nawet w tak delikatny sposób skontrolować czy wyrazić wątpliwości, to moim zdaniem nie mogę brać odpowiedzialności za pieniądze Mieszkańców przeznaczane przez Radę Miejską na działalność tychże!!! Logiczne!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie