Przebudowa ciągu komunikacyjnego w D.G.

Kategorie: Aktualności   | 30 marca, 2023

W związku z olbrzymim „wysypem” uwag Mieszkańców kierowanych do mnie, w związku z prowadzonymi pracami drogowymi w Dąbrowie Górniczej i problemami z dojazdem i jazdą po mieście, jeszcze raz spróbuję zwrócić się do Pana Prezydenta z interpelacją o wyjaśnienia. Chodzi o przebudowę głównego ciągu komunikacyjnego od Będzina w sumie aż po Tworzeń. Inwestycja na wiele milionów, a sposób jej przygotowania i realizacji rzeczywiście utrudnia poruszanie się.

Interpelacja:

Dąbrowa Górnicza, dn. 28.03.2023 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

 dot.: przebudowa ciągu komunikacyjnego w mieście

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z trwającymi inwestycjami związanymi z przebudową układu komunikacyjnego w Dąbrowie Górniczej, w ciągu głównej arterii przebiegającej przez miasto, proszę o ustosunkowanie się Pana Prezydenta i odpowiedź na pojawiające się pytania i argumenty mieszkańców w tej sprawie. Niestety Mieszkańcy Naszego Miasta oceniają zarówno trwającą przebudowę, jak i związane z tym działania inwestycyjne bardzo negatywnie!

Likwidacja przejść podziemnych wg mnie, a także moich rozmówców pogarsza sytuację bezpiecznego poruszania się mieszkańców, w tym także poruszających się samochodami po mieście. To samo dotyczy likwidacji kładek nadziemnych. Argument, że winda dla niepełnosprawnych była zawsze nieczynna i zepsuta nie jest logicznym uzasadnieniem ich likwidacji.

Rozwiązanie polegające na podniesieniu przejść dla pieszych, które będą przecinać i utrudniać przejazd samochodów, jest dodatkowo rozwiązaniem zwiększającym zanieczyszczenie spowodowane hamowaniem, zatrzymywaniem i ponownym ruszaniem pojazdów, emitujących dużo więcej spalin, zanieczyszczających środowisko naturalne. Jest to rozwiązanie antyekologiczne.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy przeprowadzono badania wpływu w.o. rozwiązań komunikacyjnych na środowisko naturalne?

2. Co przekonało Pana Prezydenta do zaakceptowania takich rozwiązań dla głównej arterii komunikacyjnej przez miasto, wręcz przelotowej na odcinku od Będzina do obecnej Huty ArcelorMittal Poland na Tworzniu?

3. Czy jest możliwe wycofanie się z likwidacji przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi i al. Róż?

4. Jaka firma projektowała rozwiązanie zaakceptowane przez Pana Prezydenta opisywanej przebudowy tegoż ciągu komunikacyjnego?

Grzegorz Jaszczura

Komentarze

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie