wywiad dla „Dąbrowy Górniczej MWS”

Kategorie: Aktualności   | 16 sierpnia, 2021

Zachęcam do zapoznania się z wywiadem, którego udzieliłem gazecie „Dąbrowa Górnicza Miasto Wielkich Szans”, której 2. numer ukazał się właśnie w Naszym Mieście. Tematem wywiadu jest miejski szpital ZCOSS im. S. Starkiewicza., jego sytuacja finansowa i nie tylko, w kontekście stosunku do niego lewicowych władz miasta. W lewackich gazetach z naszego regionu, zarówno postniemieckich jak i tzw. samorządowych nie przeczytają Państwo tego!

Rozmawiamy z panem Grzegorzem Jaszczurą – radnym kilku kadencji (w tym aktualnej) Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, przedsiębiorcą, autorem bloga – w kontekście dzisiejszej rozmowy, co najistotniejsze – przedstawicielem Wojewody Śląskiego w Radzie Społecznej Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Szymona Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Na początek pytanie – funkcje przedstawiciela Wojewody w Radzie Społecznej dąbrowskiego szpitala oraz radnego w Radzie Miejskiej pomagają czy przeszkadzają?

Obie te funkcje pomagają zrozumieć, skąd biorą się przyczyny bezustannych problemów naszej placówki zdrowotnej. Do momentu powołania na członka Rady Społecznej naszego miejskiego szpitala, tj. 25.11.2020 r., czyli zaakceptowania mojej kandydatury przez radnych Rady Miejskiej, byłem przez wiele lat członkiem Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej i z tego poziomu próbowałem realnie oceniać stan szczególnie finansów szpitala. Niestety koalicja rządząca naszym miastem wraz z Panem Prezydentem Z. Podrazą nie wyciągała żadnych wniosków z mojej argumentacji i doszło do postawienia finansów szpitala pod murem. Tu dodam, że moja kandydatura przedstawiona przez Pana Wojewodę na Radzie Miejskiej została przyjęta bez poparcia skrajnej lewicy, czyli Klubu SLD (wstrzymał się od głosu), co jest symptomatyczne w kontekście tego, kto doprowadził do obecnej sytuacji.

Te kilka miesięcy pracy w Radzie Społecznej pozwoliły mi utwierdzić się w mojej diagnozie przyczyn takiej złej sytuacji w ZCOSS im. S. Starkiewicza. Naprawdę trudno znaleźć pozytywy działań przedstawicieli Podmiotu Tworzącego i Pana Prezydenta Miasta w Radzie Społecznej, poza płynącym nieustannie potokiem słów.

Często mówi pan i pisze o dąbrowskim szpitalu. Jaka jest obecnie kondycja ZCO? Niedokończone inwestycje i potężna skala zadłużenia – czy to oznacza, że mamy do czynienia ze złym zarządzaniem dąbrowskiego szpitala?

Zdecydowanie tak. Jak już wspomniałem z racji pełnionych funkcji uważam, że moim obowiązkiem jest podnosić i podkreślać prawdę o tragicznej sytuacji finansowej szpitala, a także o tym, jakie były tego przyczyny i kto do obecnej sytuacji doprowadził. Wg mnie podjęcie inwestycji budowy oddziału ZCO w 2012 r., bez zapewnienia należytego finansowania inwestycji jest przyczyną obecnej sytuacji. Sprawę dobił rozmach inwestycji, ale to w Naszym Mieście nie dziwi. Tak było i jest. Pewnie stąd te 318 milionów zadłużenia budżetu Dąbrowy Górniczej na koniec 2020 r.

Jak kształtowały się wyniki finansowe ZCO na przestrzeni ostatnich lat? Jakie straty przynosi szpital?

Rok w rok szpital przynosi straty. Strata ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2020 r. to: -15.462.289,02 zł (czyli plan strat przekroczony o 370%!). Ta tendencja jest utrzymana w wyniku za I kwartał tego roku: -5.972.401,66 zł. Tutaj pozwolę sobie dodać komentarz Pana Prezydenta M. Bazylaka z sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej (19.05.2021 r.), wg którego szpital radzi sobie w bieżącej działalności b. dobrze. W kontekście choćby tych dwóch liczb mam inne zdanie od Pana Prezydenta.

Jak pan ocenia na dzień dzisiejszy płynność finansową szpitala? Czy ZCO jest  w stanie pokryć swoje zobowiązania krótko i długoterminowe?

Naprawdę nie chciałbym zarzucać Czytelników tylko liczbami. Ale odpowiadając na pytanie zobowiązania wynoszą 195.442.609,35 zł (przekroczenie ok. 80% w stosunku do planu), w tym zobowiązania wymagalne 23.176.626,15 zł. Mówimy o oficjalnych danych na koniec 2020 roku. Niewątpliwie trudno przy takich wynikach działać dyrektorowi tej jednostki i mówić o jej płynności finansowej.

Inwestycja ZCO jest niedokończona, a pomimo tego stale rosną zobowiązania wobec wykonawców. Proszę powiedzieć, jaka jest to wielkość zobowiązań z odsetkami. Sumując odsetki, o których pan mówi zbiera się w skali roku bardzo pokaźna kwota. Pana zdaniem o czym to świadczy?

Zobowiązania wobec wykonawców rosną z prostego powodu. Za wykonane prace wykonawca nie otrzymał zapłaty. Tzw. zobowiązania sporne w stosunku do wykonawcy wynoszą 120.212.871,86 zł. Cały czas licznik odsetek bije o te 20-25 tys. zł dziennie! – w tym zakresie tzw. Program naprawczy na lata 2020-2022 jest zupełnie nierealizowany! I wynoszą one (te odsetki) od kwoty głównej około 65 mln zł.

Jeżeli nie można dokończyć inwestycji w związku z brakiem środków finansowych oznacza to złe planowanie. Kto w tym przypadku ponosi odpowiedzialność za taki stan?

Zdecydowanie tak. Podjęcie tej inwestycji bez zapewnienia jej odpowiedniego finansowania to podstawowy błąd, zarówno kierownictwa szpitala jak i radnych Rady Miejskiej oraz Prezydenta Miasta. Przełożyło się to na kilkusetmilionowe zaległości i b. trudną sytuację finansową szpitala. A uciekanie przez Podmiot Tworzący przez wiele lat (przecież niezapłacone faktury sięgają 2013 r.!) od odpowiedzialności nie tylko pogłębia „czarną dziurę”, ale wpływa na ew. odbicie się finansów szpitala. Przyrost odsetek za niezapłacone, przegrane sprawy sądowe, to jak już wspominałem ponad 20 tys. dziennie. To oczywiście źle wpływa na bieżącą działalność szpitala.

Jednocześnie wszyscy mogą zobaczyć postępującą deteriorację budynku, którego nawet stan surowy nie został dokończony zgodnie z projektem, a generuje w tej chwili dobre 200 mln zł do zapłaty wykonawcy.

Należy pamiętać również, że w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach od kilku lat toczy się śledztwo w sprawie budowy ZCO (doniesienie złożył m.in. NIK), jednak strasznie się ślimaczy i o tym, kto personalnie jest winien zaistniałej sytuacji, dowiemy się pewnie dopiero za czas jakiś. Warto by było zapytać Prokuraturę, jak długo jeszcze to potrwa.

Cyfry cyframi ale one tworzone są przez ludzi. Przejdźmy zatem do kadry ZCO. Szpital nie ma szczęścia do dyrektora. Każdy z nich od lat generuje stratę. Co rusz słyszymy o nowych programach naprawczych, które w rzeczywistości się nie sprawdzają. Można by rzec, że zachwalanie p.o. dyrektorów przez prezydenta Bazylaka po prostu nie sprawdza się. Pani dyrektor I. Łobejko była wyjątkowo krótko a p.o. dyrektor T. Szczepanik nie jest w stanie zapanować nad stale rosnącym zadłużeniem. Według pana z jakiego powodu obie te osoby zaskarbiły sobie zaufanie prezydenta miasta i jaka jest pana opinia w tym temacie, mając na uwadze że zarządzający nie są w stanie powstrzymać stale rosnącej straty na działalności?

Uzupełniłbym ten ostatni okres także o Dyrektora Z. Podrazę. Za usunięcie p.o. Dyrektora Z. Grzywnowicza i dyrektora Z. Podrazy trzeba pochwalić Pana Prezydenta M. Bazylaka. To moim zdaniem nie ulega wątpliwości. Jednak co do przyczyn powoływania takich a nie innych dyrektorów to proszę pytać Pana Prezydenta. Aczkolwiek można nadmienić, że nie ogłosił on konkursu na dyrektora, lecz zgodnie z przepisami wynikającymi z ogłoszonego stanu epidemii  powołał p.o. Dyrektora na okres epidemii plus 90 dni.

Przyzna pan, że wizytówką każdej szanującej się instytucji jest jej strona internetowa. W przypadku ZCO treści w niej zawarte nie zawsze są prawdziwe i wprowadzają w błąd pacjenta. W odniesieniu do szpitala są to na przykład informacje o przychodniach przyszpitalnych, które w rzeczywistości nie funkcjonują. Czy poza panem inni radni zwrócili na to uwagę?

Strona internetowa odzwierciedla Statut szpitala – i tam rzeczywiście jest wiele komórek, które nie funkcjonują w rzeczywistości. Ale nikomu to nie przeszkadza – a najmniej dąbrowskim radnym, zwłaszcza z Komisji Ochrony Zdrowia. 

Czy przygotowany przez p.o. dyrektora Szczepanika program naprawczy daje pełną gwarancję sukcesu? Po kilku zmianach na stanowisku dyrektora szpitala mamy, nazwijmy to, dyrektora covidowego.

Program Naprawczy w postaci zbioru pobożnych życzeń, przy braku realizacji i likwidacji źródła zadłużenia sam nic nie poprawi. A ewidentnie do tego potrzebna jest pomoc Podmiotu Tworzącego (czyli lewicowej Rady Miejskiej i Pana Prezydenta). Z tym niestety jest źle. Bez tego fundament tego Programu naprawczego, czyli umowa ugody z wykonawcą nie zostanie wprowadzona w życie, a to uniemożliwi zrealizowanie programu.

Przypomnę tutaj brzmienie art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713), który mówi:

„Zadania własne gminy.

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

5) ochrony zdrowia..

Niestety radni lewicowi i Pan Prezydent Miasta wg mnie odrzucają istnienie tego artykułu. Dziwi mnie to, bo powinniśmy postępować i dostosowywać się do prawa obowiązującego dzisiaj, a nie w przyszłości. Jesteśmy podmiotem założycielskim dla szpitala. Pewnie jak lewica wygra jakieś wybory to zmieni prawo.

Mam wrażenie, że w oczekiwaniu na pomoce z zewnątrz zarówno Pan Prezydent, jak i radni lewicowi nie przyjmują tego artykułu Ustawy o samorządzie gminnym do wiadomości, odpychają go od siebie, jakby nie istniał. A konsekwencje w postaci albo pogorszenia opieki zdrowotnej, albo zwiększonych podatków ponoszą przede wszystkim Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej.

Czy można to interpretować, jako działanie na szkodę ochrony zdrowia Mieszkańców naszego Zagłębia Dąbrowskiego, a Dąbrowy Górniczej w szczególności, to niech sobie każdy odpowie. Na pewno w przypadku ustanowienia natychmiastowej wymagalności zobowiązań Szpitala wobec wykonawcy ZCO odczują to wszyscy – poprzez prawie podwojenie zadłużenia Gminy, będącej gwarantem spłaty zadłużenia z tytułu w/w ustawy. 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Wywiad przeprowadzono 02.06.2021 r.

Komentarze

2 komentarze do “wywiad dla „Dąbrowy Górniczej MWS””

  1. Dąbrowiak., 16 sie 2021 o 11:29

    Za taki stan szpitala odpowiadają Władze miasta i Radni lewicy.

  2. Fan, 17 sie 2021 o 7:31

    Niestety dla nich to prawda.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie