Skargi na pracę Prezydenta

Kategorie: Aktualności   | 22 września, 2017

Przechwytywanie-2Forma odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wnioski i uwagi jedynej opozycji w mieście, czyli radnych Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej, przez Pana Prezydenta Z. Podrazę, reprezentującego skrajną lewicę (przykład), czyli SLD, wspomaganego przez śladowego (bo nie mającego nawet klubu radnych), ale jednak koalicjanta w Radzie Miejskiej, czyli Platformę Obywatelską, która nota bene, jak słychać i widać w całej Polsce przeszła na pozycje skrajnie lewicowe, żeby już nie napisać o wszystkich platformiarzach, że stają się komunistami, a przynajmniej neokomunistami, bo tak oczywiście nie jest, (ale co można mówić czy sądzić o nich, jak widzi się ich w jednym szeregu w pochodzikach z esbekami), zawsze budziła moje zastrzeżenia. Dobra skończę to zdanie, aczkolwiek nieźle się rozwijało. Na dodatek moi znajomi członkowie i sympatycy PO mogą się na śmierć obrazić, a przecież nie wszyscy są tacy jak ich przywódcy (że wspomnę ostatnią pozytywną postawę senatorów PO z Górnego Śląska, tj. L. Piechotę i A. Misiołka). Z tym, że niech mają pretensje do swoich tzw. liderów, w tym do ich inteligencji, a nie do mnie.

Wracając do licznych paraodpowiedzi Pana Prezydenta na wspomniane interpelacje, złożyliśmy jako Klub Radnych kilkanaście skarg na odpowiedzi Pana Prezydenta i jego przybocznej gwardii do Przewodniczącego Rady Miejskiej A. Pasternak (lewica).

Może przytoczę ze trzy przykłady:

skarga zgromadzenie pod biurem poselskim Przew.RMPrzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 63  KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 227 i 229 ustęp 3) USTAWY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wnosimy skargę na odpowiedź Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza podpisaną przez Sekretarza Miasta na interpelację nr  BRM.0003.1690.2016 z dnia 29.03.2017 r.

W przedmiotowej odpowiedzi stwierdzono, że zgromadzenie pod Biurem Poselskim było legalne. W odpowiedzi nie uwzględniono przedstawionych dowodów na przygotowywanie zgromadzenia oraz apeli o udział umieszczanych na forach internetowych i wyposażenia uczestników w materiały i akcesoria, które były przygotowane specjalnie na zgromadzenie. Używanie nagłośnienia również wymaga przygotowania. Zachowanie uczestników było agresywne, co można sprawdzić na nagraniu wykonanym przez Policję (lub Straż Miejską).

Interpretacja prawna i ocena kategorii zgromadzenia, do której nie jest upoważniony Sekretarz Miasta, jest  to ochrona organizatorów zgromadzenia przed odpowiedzialnością karną, ponieważ przedstawione dowody ewidentnie wskazują, że zgromadzenie nie było spontaniczne. Zachowanie Urzędu Miasta wskazuje na kierowanie się działaniem mającym na celu odniesienie korzyści politycznych, ponieważ wybijającymi się uczestnikami zgromadzenia byli działacze rządzącej w mieście koalicji.

W sprawie zgłoszenia zarzutów odnośnie legalności zgromadzenia skierowano Klub Radnych PiS do jednostki Policji. Jest to naruszenie przez Prezydenta Miasta przepisów KPA  Art. 65. § 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.

oraz dot. bezprawnych działań dąbrowskiej Straży Miejskiej:

skarga Straż Miejska Przew.RM-1Przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Dąbrowa Górnicza

SKARGA

Na podstawie art. 63 KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 227 i 229 ustęp 3) USTAWY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wnosimy skargę na odpowiedź Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza podpisaną przez Zastępcę Prezydenta Pawła Gocyła na interpelację nr  BRM.0003.577.2015 z dnia 28.10.2015 r. W przedmiotowej odpowiedzi z dnia 16.11.2015 roku podano nieprawdziwe informacje, że Straż Miejska nie przeprowadza żadnych działań mieszczących się pod pojęciem „wywiad środowiskowy”.

skarga Straż Miejska Przew.RM-2skarga Straż Miejska Przew.RM-3-1W piśmie z dnia 05.05.2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Pani A. Pasternak zwróciła się do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, a Prezydent Miasta umieścił adnotację skierowaną do Straży Miejskiej o treści „proszę wykonać czynności służbowe”. Czynności te zostały wykonane i potwierdzone w Notatce Urzędowej z dnia 2015-05-08 r. zapisem „wykonałem czynności służbowe w zakresie wywiadu środowiskowego”. Podana korespondencja potwierdza fakt wykonania czynności, którym zaprzeczono w odpowiedzi na interpelację, podając nieprawdziwe informacje.

Zgodnie z art. 271 par. 1 Kodeksu Karnego funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, popełnia przestępstwo.

Zał.:

Dokumentacja w sprawie (3 stron),

oraz dot. ul. Fabrycznej:

skarga Fabryczna Przew.RM-1Przewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Dąbrowa Górnicza

SKARGA

Na podstawie art. 63  KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 227 i 229 ustęp 3) USTAWY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy  z 8 marca 1990 roku o samorządzie art. 23 ust. oraz  UCHWAŁY NR XXV/514/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza § 15 i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej  następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej  Protokołem nr 2 art. 8 wnosimy skargę na odpowiedź Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza podpisaną przez I Zastępcę Prezydenta na interpelację nr  BRM.0003.1059.2016   z dnia 01.06.2016 r.

W przedmiotowej odpowiedzi podano nieprawdziwe informacje na temat stanu technicznego ul. Fabrycznej oraz sposobu postępowania w celu wyeliminowania uciążliwości dla mieszkańców wynikającej z transportu ciężkiego.

Urząd Miejski w pismach nr WER.7624-49/09 z dnia 25.05.2010 r., WDK.5512-135/10 z dnia 01.07.2010 r. i nr WDK.7214.130.2012.K zobowiązał się do:

 • Podjęcia działań w celu wykonania drogi dojazdowej poprzez tereny firmy PREFBET
 • Wykonania pomiarów nośności drogi w oparciu o normę PN-85/B-02170 oraz PN-88/B-02171 określających ocenę wpływu szkodliwości drgań na ludzi
 • Przywrócenie znaku B-18 zakaz wjazdu pojazdów o masie pow. 15 ton.

skarga Fabryczna Przew.RM-2Działania te nie zostały wykonane, natomiast podjęto działania wymierzone przeciw mieszkańcom, czyli z pieniędzy z budżetu gminy wyremontowano most na Rakówce i zniesiono ograniczenie masy pojazdów na ul. Fabrycznej.

Informacje podane w odpowiedzi na interpelację są nie tylko niezgodne ze stanem faktycznym, ale również są wymierzone w mieszkańców, gdyż ich skutki powodują naruszenie ich prywatności i zmuszają do znoszenia uciążliwości ciężkiego transportu.

Stan nawierzchni ul. Fabrycznej na skutek dopuszczenia ciężkiego transportu przez kilka lat uległ znacznemu pogorszeniu i jest znacznie gorszy niż w chwili podejmowania decyzji o badaniach do których się zobowiązano, a których nie podjęto.

To może na tyle przykładów skarg. Wydaje się, że to sprawa jednak rozwojowa.

Komentarze

2 komentarze do “Skargi na pracę Prezydenta”

 1. KRZYSZTOF, 22 wrz 2017 o 21:29

  WITAM- PROWADZĘ OBECNIE WYWIAD ŚRODOWISKOWY O PANI PASTERNAK,TO DOPIERO CIEKAWE WIADOMOŚCI,KIEDYŚ TO OPISZĘ PUBLICZNIE,[…]

 2. boszka, 26 wrz 2017 o 10:50

  Do pana Krzyska ,myślę ze może Pan umówić się na spotkanie z Panią Agnieszka, bo ma Pan takie prawo jako mieszkaniec naszego miasta, a nie publikować ,że prowadzi Pan akcje w tajności szkoda czasu

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie